Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 197/BNV-CCVC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 1609 văn bản

161

Kết luận 6370/KL-BNV năm 2017 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành năm 2016 do Bộ Nội vụ ban hành

6370/KL-BNV,Bộ Nội vụ,Công tác kiểm tra văn bản,Kiểm tra văn bản,Lĩnh vực Nội vụ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6370/KL-BNV Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

162

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thanh niên do Bộ Nội vụ ban hành

06/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 06 2017,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn thi hành,Hướng dẫn thi hành Luật ,Thanh niên,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-BNV Hà Nội,

Ban hành: 05/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2018

163

Quyết định 2823/QĐ-BNV năm 2017 về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ Nội vụ ban hành

2823/QD-BNV,Quyết định 2823 2017,Bộ Nội vụ,Phê duyệt chiến lược ,Chiến lược phát triển,Ngành Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2823/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

164

Quyết định 2816/QĐ-BNV năm 2017 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do Bộ Nội vụ ban hành

2816/QD-BNV,Quyết định 2816 2017,Bộ Nội vụ,Quy tắc ứng xử,Cán bộ,Công chức,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2816/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 11

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

165

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Nội vụ ban hành

05/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 05 2017,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ cơ quan ngang Bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BNV Hà Nội,

Ban hành: 15/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

166

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

02/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2017,Bộ Nội vụ,Đánh giá cán bộ,Đánh giá cán bộ công chức viên chức,Văn bản hợp nhất Nghị định,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BNV

Ban hành: 09/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

167

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành

03/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 03 2017,Bộ Nội vụ,Nâng ngạch công chức ,Tuyển dụng nâng ngạch công chức ,Tuyển dụng công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BNV

Ban hành: 09/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

168

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

04/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 04 2017,Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức,Mã số tiêu chuẩn nghiệp vụ,Chức danh ngạch công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BNV

Ban hành: 09/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

169

Quyết định 2711/QĐ-BNV năm 2017 về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2711/QD-BNV,Quyết định 2711 2017,Bộ Nội vụ,Lưu trữ lịch sử,Hồ sơ nộp vào lưu trữ lịch sử,Lưu trữ cơ quan,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2711/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

170

Quyết định 2680/QĐ-BNV năm 2017 về Kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện Dự án 513 tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

2680/QD-BNV,Quyết định 2680 2017,Bộ Nội vụ,Tiến độ thực hiện dự án ,Dự án 513,Quản lý thực hiện dự án,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2680/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2017

171

Kế hoạch 5400/KH-BNV về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2017 và 2018

Bộ Nội vụ. 2. Quyết định số 1475/QĐ-BNV ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ. 3. Nghị quyết số 67-NQ/BCSĐ ngày 10 tháng 4 năm 2017 và Nghị quyết số 192-NQ/BCSĐ ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ. 4. Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2017

172

Quyết định 2640/QĐ-BNV năm 2017 về phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2640/QD-BNV,Quyết định 2640,Bộ Nội vụ,Đo lường sự hài lòng,Sự hài lòng của người dân,Cơ quan hành chính Nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2640/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

173

Quyết định 2631/QĐ-BNV năm 2017 về Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương tại đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Căn cứ Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng; Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-BNV ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

174

Quy chế 02/QCPH-BNV-BVHTTDL phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng

02/QCPH-BNV-BVHTTDL,Quy chế 02 2019,Bộ Nội vụ,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng,Phối hợp trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng,Phối hợp Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa quản lý về tín ngưỡng,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ - BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

175

Quyết định 2595/QĐ-BNV năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

2595/QD-BNV,Quyết định 2595 2017,Bộ Nội vụ,Chế độ báo cáo,Chế độ báo cáo định kỳ ,Báo cáo định kỳ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2595/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

176

Kế hoạch 5198/KH-BNV về xây dựng Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020; triển khai đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 do Bội Nội vụ ban hành

5198/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Sự hài lòng của người dân,Đo lường sự hài lòng,Sự hài lòng của người dân tổ chức,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5198/KH-BNV

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

177

Thông tư 15/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành

15/2019/TT-BNV,Thông tư 15 2019,Bộ Nội vụ,Quy phạm pháp luật ,Văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2019/TT-BNV

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

178

Thông tư 14/2019/TT-BNV quy định về tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

14/2019/TT-BNV,Thông tư 14 2019,Bộ Nội vụ,Kỷ niệm chương,Tặng kỷ niệm chương,Bộ Nội vụ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

179

Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

13/2019/TT-BNV,Thông tư 13 2019,Bộ Nội vụ,Cán bộ công chức cấp xã,Người hoạt động không chuyên trách,Số lượng cán bộ công chức cấp xã,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

180

Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

12/2019/TT-BNV,Thông tư 12 2019,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn,Hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng,Luật thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2019/TT-BNV

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162