Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 197/BNV-CCVC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 1608 văn bản

141

Quyết định 782/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

782/QD-BNV,Quyết định 782 2018,Bộ Nội vụ,Công vụ,Tổ công tác,Quy chế hoạt động,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 782/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

142

Quyết định 197/2007/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

197/2007/QD-TTg,Quyết định 197 2007,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế xã hội,Quy hoạch tổng thể,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 197/2007/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2008

143

Quyết định 468/QĐ-BNV năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội do Bộ Nội vụ ban hành

468/QD-BNV,Quyết định 468 2018,Bộ Nội vụ,Trường Đại học,Cơ chế hoạt động Trường Đại học,Chính sách trường đại học trọng điểm,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 468/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

144

Quyết định 318/QĐ-BNV năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

318/QD-BNV,Quyết định 318 2018,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính của Bộ,Thi đua khen thưởng ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 318/QĐ-BNV

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

145

Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành

01/2020/TT-BNV,Thông tư 01 2020,Bộ Nội vụ,Bãi bỏ Thông tư thể thức kỹ thuật trình bày văn bản,Bãi bỏ Thông tư văn thư lưu trữ,Bãi bỏ văn bản Bộ Nội vụ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

146

Nghị quyết số 197/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

197/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2007,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 197/2007/NQ-HĐND Vinh, ngày 17 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 17/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

147

Kế hoạch 496/KH-BNV về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quốc gia năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành

496/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Sự hài lòng của người dân,Đo lường sự hài lòng,Cơ quan nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 496/KH-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

148

Quyết định 199/QĐ-BNV năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

199/QD-BNV,Quyết định 199 2018,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/QĐ-BNV

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2018

149

Quyết định 198/QĐ-BNV năm 2018 về Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

198/QD-BNV,Quyết định 198 2018,Bộ Nội vụ,Công tác quản lý nhà nước ,Quản lý Nhà nước,Quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 198/QĐ-BNV

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

150

Quyết định 64/QĐ-BNV năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

64/QD-BNV,Quyết định 64 2018,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Trung tâm thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

151

Quyết định 62/QĐ-BNV năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức - Biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

62/QD-BNV,Quyết định 62 2018,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-BNV

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

152

Quyết định 46/QĐ-BNV năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017

46/QD-BNV,Quyết định 46 2018,Bộ Nội vụ,Danh mục văn bản hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực,Công bố văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/QĐ-BNV

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

153

Quyết định 45/QĐ-BNV về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ

45/QD-BNV,Quyết định 45 2018,Bộ Nội vụ,Chương trình xây dựng văn bản,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/QĐ-BNV

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

154

Quyết định 28/QĐ-BNV năm 2018 về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

28/QD-BNV,Quyết định 28 2018,Bộ Nội vụ,Thi nâng ngạch,Tổ chức thi nâng ngạch,Tổ chức thi nâng ngạch công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

155

Quyết định 22/QĐ-BNV năm 2018 về kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

22/QD-BNV,Quyết định 22 2018,Bộ Nội vụ,Cải cách hành chính,Chỉ số cải cách hành chính ,Xác định Chỉ số cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/QĐ-BNV

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

156

Quyết định 2944/QĐ-BNV năm 2017 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2018

2944/QD-BNV,Quyết định 2944 2017,Bộ Nội vụ,Ứng dụng,Sử dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2944/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

157

Quyết định 2948/QĐ-BNV năm 2017 về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2948/QD-BNV,Quyết định 2948 2017,Bộ Nội vụ,Chỉ số cải cách hành chính ,Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ ,Xác định Chỉ số cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

158

Quyết định 2887/QĐ-BNV năm 2017 về phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2887/QD-BNV,Quyết định 2887 2017,Bộ Nội vụ,Đào tạo bồi dưỡng công chức,Tài liệu bồi dưỡng,Cải cách hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2887/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

159

Quyết định 2886/QĐ-BNV năm 2017 về phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp bộ giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2886/QD-BNV,Quyết định 2886 2017,Bộ Nội vụ,Đào tạo bồi dưỡng công chức,Cải cách hành chính,Thực hiện cải cách hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2886/QĐ-BNV

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

160

Kết luận 6370/KL-BNV năm 2017 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành năm 2016 do Bộ Nội vụ ban hành

6370/KL-BNV,Bộ Nội vụ,Công tác kiểm tra văn bản,Kiểm tra văn bản,Lĩnh vực Nội vụ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6370/KL-BNV Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141