Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 197/BNV-CCVC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 1608 văn bản

121

Quyết định 2695/QĐ-BNV năm 2018 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ

2695/QD-BNV,Quyết định 2695 2018,Bộ Nội vụ,Phân công công tác,Phân công công tác lãnh đạo,Công việc Bộ trưởng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2695/QĐ-BNV

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

122

Quyết định 2678/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2678/QD-BNV,Quyết định 2678 2018,Bộ Nội vụ,Xác định Chỉ số cải cách hành chính,Chỉ số cải cách hành chính ,Cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2678/QĐ-BNV

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

123

Quyết định 2641/QĐ-BNV năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2641/QD-BNV,Quyết định 2641 2018,Bộ Nội vụ,Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính,Chương trình bồi dưỡng,Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

124

Quyết định 2642/QĐ-BNV năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2019

2642/QD-BNV,Quyết định 2642 2018,Bộ Nội vụ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

125

Quyết định 2640/QĐ-BNV năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành

2640/QD-BNV,Quyết định 2640 2018,Bộ Nội vụ,Bồi dưỡng ngạch chuyên viên,Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên,Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

126

Quyết định 2636/QĐ-BNV năm 2018 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2636/QD-BNV,Quyết định 2636 2018,Bộ Nội vụ,Cải cách hành chính,Chỉ số cải cách hành chính ,Ủy ban nhân dân tỉnh ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2636/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

127

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng do Bộ Nội vụ ban hành

03/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 03 2018,Bộ Nội vụ,Mẫu Huân chương,Mẫu Huy hiệu,Huy hiệu biểu trưng ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BNV Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

128

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

02/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2018,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Quản lý cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BNV

Ban hành: 06/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

129

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01,Bộ Nội vụ,Chính sách tinh giản biên chế,Tinh giản biên chế,Kế hoạch tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BNV

Ban hành: 02/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

130

Nghị quyết 197/2008/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Tân Phú Đông do tỉnh Tiền Giang ban hành

197/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2008,Tỉnh Tiền Giang,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197

Ban hành: 06/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

131

Quyết định 2306/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ

2306/QD-BNV,Quyết định 2306 2018,Bộ Nội vụ,Hoạt động khoa học công nghệ,Quy chế,Quản lý,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2306/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

132

Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ ban hành

4/2020/TT-BNV,Thông tư 4 2020,Bộ Nội vụ,Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP,Hướng dẫn tổ chức hoạt động của quỹ xã hội,Hướng dẫn tổ chức hoạt động của quỹ từ thiện,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

133

Quyết định 2259/QĐ-BNV năm 2018 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà từ thiện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2259/QD-BNV,Quyết định 2259 2018,Bộ Nội vụ,Cấp giấy phép thành lập,Giấy phép thành lập công nhận Điều lệ,Quỹ Từ thiện,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2259/QĐ-BNV

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

134

Kế hoạch 3595/KH-BNV về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành

3595/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Đo lường sự hài lòng,Sự hài lòng của người dân,Sự hài lòng của người dân tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3595/KH-BNV Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

135

Thông tư 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

03/2020/TT-BNV,Thông tư 03 2020,Bộ Nội vụ,Bảo vệ người tố cáo là cán bộ công viên chức,Trình tự bảo vệ người tố cáo là cán bộ,Bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

136

Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2020/TT-BNV,Thông tư 02 2020,Bộ Nội vụ,Sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV,Quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ,Sửa đổi quy đinh hoạt động dịch vụ lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

137

Quyết định 852/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

852/QD-BNV,Quyết định 852 2018,Bộ Nội vụ,Tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị ,Xử lý phản ánh kiến nghị,Tiếp nhận phản ánh kiến nghị,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

138

Quyết định 831/QĐ-BNV năm 2018 phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

831/QD-BNV,Quyết định 831 2018,Bộ Nội vụ,Bồi dưỡng cán bộ,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:831/QĐ-BNV

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

139

Quyết định 835/QĐ-BNV năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 103/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

835/QD-BNV,Quyết định 835 2018,Bộ Nội vụ,Đề án phát triển du lịch,Phát triển du lịch,Ngành kinh tế mũi nhọn,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

140

Quyết định 808/QĐ-BNV năm 2018 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh do Bộ Nội vụ ban hành

808/QD-BNV,Quyết định 808 2018,Bộ Nội vụ,Quỹ xã hội quỹ từ thiện ,Quỹ xã hội từ thiện,Quỹ xã hội,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 808/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 14 tháng 05

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141