Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 197/BNV-CCVC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1609 văn bản

101

Quyết định 546/QĐ-BNV năm 2019 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

- Lưu: VT, CCVC (03). BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

102

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNV năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

07/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 07 2019,Bộ Nội vụ,Hợp đồng làm việc ,Tuyển dụng,Chi phí đào tạo,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/VBHN-BNV

Ban hành: 03/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2019

103

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 05 2019,Bộ Nội vụ,Nâng ngạch công chức ,Tuyển dụng nâng ngạch công chức ,Tuyển dụng công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BNV

Ban hành: 03/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

104

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

06/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 06 2019,Bộ Nội vụ,Chức danh nghề nghiệp viên chức ,Chức danh nghề nghiệp,Thay đổi chức danh nghề nghiệp ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-BNV

Ban hành: 03/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

105

Quyết định 470/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

470/QD-BNV,Quyết định 470 2019,Bộ Nội vụ,Xây dựng đề án,Chiến lược quốc gia,Chế độ thu hút nhân tài,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 470/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

106

Quyết định 448/QĐ-BNV năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ

448/QD-BNV,Quyết định 448 2019,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính ,Hệ thống một cửa điện tử ,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 448/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

107

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành

02/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2019,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng công chức,Quy định tuyển dụng công chức ,Quản lý công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NĐHN-BNV

Ban hành: 21/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

108

Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

03/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 03 2019,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng,Tuyển dụng viên chức,Quản lý viên chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/NĐHN-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 5

Ban hành: 21/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

109

Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

04/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Nội vụ,Chế độ hợp đồng,Thực hiện chế độ hợp đồng,Cơ quan hành chính,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NĐHN-BNV Hà Nội,

Ban hành: 21/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

110

Quyết định 319/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

319/QD-BNV,Quyết định 319 2019,Bộ Nội vụ,Công vụ,Văn hóa công sở,Quy chế văn hóa công sở,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 319/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

111

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Nội vụ,Tổ dân phố,Thôn tổ dân phố ,Tổ chức thôn bản tổ dân phố ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BNV Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

112

Nghị quyết 197/2009/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 18 ban hành

197/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2009,Tỉnh Phú Thọ,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 197/2009/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

113

Quyết định 287/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Nội vụ

287/QD-BNV,Quyết định 287 2019,Bộ Nội vụ,Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương,Vướng mắc thực hiện Hiệp định ,Hướng dẫn thực hiện Hiệp định,Thương mại BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 287/QĐ-BNV

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

114

Kế hoạch 1444/KH-BNV về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành

1444/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Sự hài lòng của người dân,Sự hài lòng của người dân tổ chức,Cơ quan nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1444/KH-BNV Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

115

Quyết định 253/QĐ-BNV về Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của bộ, ngành, địa phương và hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

253/QD-BNV,Quyết định 253 2019,Bộ Nội vụ,Chấp hành pháp luật,Thanh tra chấp hành pháp luật ,Kiểm tra chỉ đạo chấp hành pháp luật,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

116

Kế hoạch 1204/KH-BNV năm 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do Bộ Nội vụ ban hành

1204/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Thành lập tổ chức liên ngành,Cơ cấu kinh tế,Đảng uỷ tập đoàn kinh tế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1204/KH-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

117

Thông tư 197/2009/TT-BTC bổ sung Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

197/2009/TT-BTC,Thông tư 197 2009,Bộ Tài chính,Bổ sung,Nghĩa vụ thuế,Tổ chức cá nhân nước ngoài,Kinh doanh,Thu nhập,Việt Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 197

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

118

Quyết định 103/QĐ-BNV năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014-2018

103/QD-BNV,Quyết định 103 2019,Bộ Nội vụ,Công bố kết quả hệ thống hóa,Công tác hệ thống hóa văn bản ,Hệ thống hóa,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/QĐ-BNV

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

119

Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2019 về cấp Giấp phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/QD-BNV,Quyết định 05 2019,Bộ Nội vụ,Thành lập Quỹ,Giấy phép thành lập Quỹ ,Quỹ hỗ trợ,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

120

Quyết định 01/QĐ-BNV về Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2019

01/QD-BNV,Quyết định 01 2019,Bộ Nội vụ,Chương trình công tác,Chương trình công tác trọng tâm,Hoạt động của Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-BNV

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162