Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 197/BNV-CCVC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 1608 văn bản

81

Quyết định 69/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; - Lưu: VT, Vụ CCVC. BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

82

Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

53/QD-BNV,Quyết định 53 2020,Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính,Chính quyền địa phương,Phạm vi chức năng quản lý ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

83

Quyết định 48/QĐ-BNV năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 06 tháng cuối năm 2019

48/QD-BNV,Quyết định 48 2020,Bộ Nội vụ,Công bố danh mục văn bản ,Văn bản quy phạm pháp luật ,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

84

Quyết định 1/QĐ-BNV về ban hành chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2020

1/QD-BNV,Quyết định 1 2020,Bộ Nội vụ,Chương trình công tác của Bộ Nội vụ,Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,Bộ Nội vụ ban hành chương trình công tác,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

85

Nghị quyết 197/2010/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

197/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2010,Tỉnh Đồng Nai,Mức thu học phí,Cơ sở giáo dục mầm non,Trung học cơ sở,Phổ thông công lập ,Năm học 2010 - 2011,Năm học 2014 - 2015,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

86

Quyết định 1150/QĐ-BNV năm 2019 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1150/QD-BNV,Quyết định 1150 2019,Bộ Nội vụ,Xác định Chỉ số cải cách hành chính các bộ,Xác định Chỉ số cải cách hành chính cơ quan ngang bộ,Chỉ số cải cách hành chính của các bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

87

Quyết định 1096/QĐ-BNV năm 2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1096/QD-BNV,Quyết định 1096 2019,Bộ Nội vụ,Điều tra,Tổng điều tra cơ sở hành chính,Hành Chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1096/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 23 tháng 12

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2019

88

Quyết định 1069/QĐ-BNV năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ

1069/QD-BNV,Quyết định 1069 2019,Bộ Nội vụ,Quy chế quản lý,Khoa học Công nghệ,Hoạt động,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1069/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

89

Quyết định 1037/QĐ-BNV năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành

1037/QD-BNV,Quyết định 1037 2019,Bộ Nội vụ,Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo,Chương trình bồi dưỡng quản lý cấp phòng,Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

90

Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2007 về phê duyệt Đề án "Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006-2010" do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

197/QD-UBND,Quyết định 197 2007,Tỉnh Lào Cai,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 197/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 24 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 24/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

91

Kế hoạch 5134/KH-BNV năm 2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ

5134/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ,Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Bộ Nội vụ,Bộ Nội vụ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 22/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

92

Kế hoạch 5028/KH-BNV năm 2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019-2021 của Bộ Nội vụ

5028/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Phòng chống tham nhũng,Phổ biến giáo dục pháp luật,Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5028/KH-BNV

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

93

Quyết định 902/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

902/QD-BNV,Quyết định 902 2019,Bộ Nội vụ,Bồi dưỡng cán bộ,Mức chi bồi dưỡng cán bộ ,Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 902/QĐ-BNV Hà Nội,

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

94

Hướng dẫn 197/HD-HĐTĐKT năm 2006 về bình xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2006 và những năm tiếp theo do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bến Tre ban hành

197/HD-HDTDKT,Hướng dẫn 197 2006,Tỉnh Bến Tre,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/HD-HĐTĐKT Bến Tre, ngày 29 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2011

95

Kế hoạch 4312/KH-BNV năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Bộ Nội vụ ban hành

4312/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Gây phiền hà sách nhiễu,Nhũng nhiễu tham nhũng ,Chống phiền hà sách nhiễu,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4312/KH-BNV Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

96

Kế hoạch 3999/KH-BNV năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg và 733/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

3999/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Thực hiện Quyết định,Văn hóa,Văn hóa công sở,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3999/KH-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 08

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

97

Kế hoạch 3962/KH-BNV năm 2019 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV

3962/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Hội nghị điển hình tiên tiến lần IV Bộ Nội vụ,Triển khai Đại hội thi đua yêu nước,Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

98

Kế hoạch 3501/KH-BNV năm 2019 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Bộ Nội vụ ban hành

3501/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Các tội phạm về ma túy,Chống tội phạm ,Dấu hiệu tội phạm,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3501/KH-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

99

Quyết định 578/QĐ-BNV công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 06 tháng đầu năm 2019

578/QD-BNV,Quyết định 578 2019,Bộ Nội vụ,Danh mục văn bản,Danh mục văn bản hết hiệu lực,Công bố danh mục văn bản ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 578/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

100

Quyết định 546/QĐ-BNV năm 2019 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

- Lưu: VT, CCVC (03). BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141