Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 197/BNV-CCVC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 1608 văn bản

41

Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2014 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010 - 2020

197/QD-UBND,Quyết định 197 2014,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

42

Quyết định 197/QĐ-BTP năm 2014 về Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

197/QD-BTP,Quyết định 197 2014,Bộ Tư pháp,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

43

Báo cáo 197/BC-BTP kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác đến hết năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

197/BC-BTP,Bộ Tư pháp,Nhiệm vụ trọng tâm,Báo cáo kết quả công tác,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/BC-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

44

Thông báo 197/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 16 tháng 4 năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

197/TB-VPCP,Thông báo 197,Văn phòng Chính phủ,Chiến lược phát triển du lịch,Du lịch,Kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ,cuộc họp Ban Chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

45

Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND, 23/2010/NQ-HĐND, 71/2012/NQ-HĐND, 134/2014/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc

197/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2015,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/2015/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

46

Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

197/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2015,Tỉnh Lạng Sơn,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/2015/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

47

Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

197/QD-UBND,Quyết định 197,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Sở Công Thương ,Sở Công Thương Huế,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

48

Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

197/2015/TT-BTC,Thông tư 197 2015,Bộ Tài chính,Quy chế hành nghề chứng khoán,Chứng chỉ hành nghề chứng khoán,Giám sát người hành nghề chứng khoán,Hành nghề chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

49

Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thái Bình

197/QD-UBND,Quyết định 197 2013,Tỉnh Thái Bình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

50

Quyết định 197/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

197/QD-TTg,Quyết định 197 2013,Thủ tướng Chính phủ,Đại hội Thể thao hoc sinh Đông Nam Á,Đại hội Thể thao hoc sinh ĐNA,Đại hội Thể thao hoc sinh lần 5,Tổ chức Đại hội Thể thao ,Đại hội thể thao Đông Nam Á,Đại hội Thể thao học sinh ,Đại hội Thể thao ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

51

Quyết định 197/QĐ-UBDT năm 2012 thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

197/QD-UBDT,Quyết định 197 2012,Uỷ ban Dân tộc,Thành lập Ban tổ chức,Bác Hồ với các dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2012

52

Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

197/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2015,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/2015/NQ-HĐND Long An, ngày

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

53

Thông báo 197/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

197/TB-VPCP,Thông báo 197,Văn phòng Chính phủ, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia,Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2012

54

Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2012 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

197/QD-UBND,Quyết định 197,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chương trình xúc tiến đầu tư,xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ,Xúc tiến đầu tư,phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

55

Thông tư 197/2014/TT-BQP quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành và địa phương do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

197/2014/TT-BQP,Thông tư 197 2014,Bộ Quốc phòng,Công tác quốc phòng BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

56

Thông tư 197/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

197/2014/TT-BTC,Thông tư 197 2014,Bộ Tài chính,Phí thẩm định,Lệ phí cấp giấy chứng nhận,Bán hàng đa cấp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2014

57

Thông báo 197/TB-BCT về nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động do Bộ Công Thương ban hành

197/TB-BCT,Thông báo 197 2011,Bộ Công thương,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/TB-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

Ban hành: 06/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2011

58

Quyết định 197/QĐ-UBND.HC năm 2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp

197/QD-UBND.HC,Quyết định 197,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

59

Thông tư 197/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí Ninh An và Bàn Thạch, quốc lộ 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

197/2013/TT-BTC,Thông tư 197 2013,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

60

Quyết định 197/QĐ-KTNN năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

197/QD-KTNN,Quyết định 197 2010,Kiểm toán Nhà nước,Chức năng nhiệm vụ,Vụ quan hệ quốc tế,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 197/QĐ-KTNN Hà Nội,

Ban hành: 02/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141