Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 197/2004/NĐ-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 202888 văn bản

1

Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

197/2004/ND-CP,Nghị định 197 2004,Chính phủ,Bồi thường tái định cư,Hỗ trợ tái định cư,Bất động sản CHÍNH PHỦ --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 197/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

2

Quyết định 1059/2008/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cụ thể đối với trường hợp thu hồi đất nhận giao khoán quy định tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do tỉnh Ninh Bình ban hành

Ninh Bình, ngày 28 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỨC HỖ TRỢ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT NHẬN GIAO KHOÁN QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 5 ĐIỀU 10 NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

3

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP và Nghị định 69/2009/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

16/2010/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 09 tháng 08 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03/12/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13/8/2009 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2010

4

Quyết định 89/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh đơn giá đối với cây cà phê để tính toán bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

- Hạnh phúc --------- Số: 89/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 08 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ ĐỐI VỚI CÂY CÀ PHÊ ĐỂ TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

5

Thông tư 69/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 116/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành

69/2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 116/2004/TT-BTC NGÀY 7/12/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 3/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Căn cứ Luật Đất đai ngày 26

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

6

Quyết định 1105/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2173/2005/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”

Số : 1105/2006/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 14 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 2173/2005/QĐ-UBND NGÀY 09/9/2005 CỦA UBND TỈNH “V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ KHI

Ban hành: 14/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2012

7

Quyết định 09/2006/QĐ-UBND về đơn giá để tính toán bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Hạnh phúc --------- Số: 09/2006/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 14 tháng 2 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐỂ TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ban hành: 14/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

8

Quyết định 258/2005/QĐ-UBND ban hành Bản quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

– Hạnh phúc --------- Số: 258/2005/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, CÂY TRÁI VÀ HOA MÀU TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 197/2004/NĐ-CP

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2010

9

Quyết định 144/2005/QĐ-UB về Quy định thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức HHĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi

Ban hành: 01/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

10

Quyết định 2044/2005/QĐ-UBND về thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

2044/2005/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND

Ban hành: 30/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2009

11

Quyết định 2173/2005/QĐ-UBND về Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số: 2173/2005/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 09 tháng 9 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG - Căn cứ Luật tổ

Ban hành: 09/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2012

12

Quyết định 09/2005/QĐ-UB ban hành Quy định thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

được hỗ trợ cho tổng lao động nông nghiệp trong độ tuổi lao động của một hộ gia đình bị thu hồi đất. Mức hỗ trợ được tính bằng tiền là 500.000đ/lao động để lao động đó tự đi học nghề. Trường hợp tổng số người đăng kí học nghề trong dự án có số lượng từ 10 trở lên (Khoản 1, 2 Điều 29 Nghị định 197/2004/NĐ-CP) thì không hỗ trợ trực tiếp mà chủ đầu

Ban hành: 08/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2010

13

Quyết định 26/2005/QĐ-UB về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

26/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 197/2004/NĐ-CP NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI” UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 18/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư 116/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành

116/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 116/2004/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11

Ban hành: 07/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

15

Quyết định 237/2005/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng mới và đơn giá cấu kiện tổng hợp để tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI VÀ ĐƠN GIÁ CẤU KIỆN TỔNG HỢP ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN

Ban hành: 19/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

16

Quyết định 165/2005/QĐ-UB về việc quy định tạm thời xác định giá trị nhà, vật kiến trúc để bồi thường, hỗ trợ thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

165/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC ĐỂ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 197/2004/NĐ-CP NGÀY 3/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 25/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, mục đích phát triển kinh tế tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Số: 1384/2008/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP

Ban hành: 01/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

18

Quyết định 715/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, mục đích phát triển kinh tế tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

715/2008/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

19

Quyết định 2098/2005/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

2098/2005/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 15 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 15/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

20

Nghị định 213/2004/NĐ-CP bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho các năm 2004 - 2006

213/2004/ND-CP,Nghị định 213 2004,Chính phủ,Bổ sung 19 mặt hàng,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế suất,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hiệp định CEPT,2004 2006,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250