Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 196/TTr-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21588 công văn

1

Công văn 196/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

196/TANDTC-PC,Công văn 196 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ luật Hình sự,Hướng dẫn Bộ Luật hình sự ,Hình sự,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 196/TANDTC-PC V/v áp

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

2

Công văn 196/CTVN-THGP năm 2017 về tra cứu loài thuộc Phụ lục CITES do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

196/CTVN-THGP,Công văn 196 2017,Cơ quan quản lý CITES Việt Nam,Động thực vật hoang dã nguy cấp,Hoạt động nhập khẩu ,Cắt giảm thủ tục hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

3

Công văn 8509/BNN-TTr năm 2020 về triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

cơ sở nuôi động vật hoang dã, các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã (Quyết định số 3483/QĐ-BNN-TTr ngày 03/9/2020). Để việc triển khai thanh tra đạt hiệu quả trên phạm vi cả nước kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

4

Công văn 196/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc trường hợp có khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

196/GSQL-TH,Công văn 196,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Vướng mắc C/O,Xác minh chữ ký trên C/O ,Chất lượng hàng hóa nhập khẩu,Khác biệt nhỏ trên C/O,Chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

5

Công văn 5219/BGDĐT-TTr năm 2020 về hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5219/BGDDT-TTr,Công văn 5219 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học,Hoãn Hội nghị phía Nam để phòng dịch Covid-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

6

Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); - Các Bộ (để phối hợp); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan (để phối hợp); - Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan (để phối hợp); - Lưu: VT, TTr (PB).

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

7

Công văn 5120/BGDĐT-TTr năm 2020 về dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5120/BGDDT-TTr,Công văn 5120 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Dự Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

8

Công văn 4901/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

báo cáo); - Các Thứ trưởng; - Các Chủ tịch UBND tỉnh (để phối hợp chỉ đạo); - Các Bộ, ngành có trường (để phối hợp chỉ đạo); - Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); - Trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT; - Lưu: VT, TTr. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Ngọc Thưởng

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

9

Công văn 4288/LĐTBXH-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4288/LDTBXH-TTr,Công văn 4288 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn công tác thanh tra,Hướng dẫn công tác thanh tra 2021,Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

10

Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10709/BGTVT-TTr,Công văn 10709 2020,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng kế hoạch thanh tra 2021,Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra 2021,Hướng dẫn kế hoạch thanh tra năm 2021,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

11

Công văn 3937/BGDĐT-TTr năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3937/BGDDT-TTr,Công văn 3937 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra,Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019 2020,Tổng kết công tác thanh tra năm học 2019 2020,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

12

Công văn 3733/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

- Các Thứ trưởng; - Các bộ, ngành có trường trực thuộc; - Cục A03, Bộ Công an (để phối hợp); - UBND các tỉnh, Sơ GDĐT; - Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để thực hiện); - Các ĐH, HV, trường ĐH (để thực hiện); - Trường CĐ đào tạo ngành GDMN (để thực hiện); - Cổng TTĐT Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT; - Lưu: VT, TTr

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

13

Công văn 3530/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3530/BGDDT-TTr,Công văn 3530 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác thanh tra kiểm tra năm học 2020 2021,Bộ Giáo dục hướng dẫn công tác thanh tra 2020 2021,Bộ Giáo dục hướng dẫn công tác kiểm tra 2020 2021,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

14

Công văn 2437/HQHCM-TTr năm 2020 về phản ánh kiến nghị trên Hệ thống thông tin Chính phủ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2437/HQHCM-TTr,Công văn 2437 2020,Cục Hải quan thành phố Hồ Chí ,Phản ánh trên Hệ thống thông tin Chính phủ,Kiến nghị trên Hệ thống thông tin Chính phủ,Phiếu yêu cầu nghiệp vụ đối với thủ tục hải quan,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

15

Công văn 2304/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2304/BGDDT-TTr,Công văn 2304 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020,Kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020,Thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

16

Công văn 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2114/LDTBXH-TTr,Công văn 2114 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020,Định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020,Công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 Bộ Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

17

Công văn 369/TTr-THGS năm 2020 về đề cương thanh tra do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

369/TTr-THGS,Công văn 369 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thanh tra phòng chống xâm hại trẻ em Toàn quốc,Thanh tra Thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo,Hướng dẫn nghiệp vụ Thanh tra 2020,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

18

Công văn 1616/SGDĐT-TTr năm 2020 triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

1616/SGDDT-TTr,Công văn 1616 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội triển khai Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT,Tăng cường thanh tra giáo dục Hà Nội,Hà Nội thực hiện tự chủ giáo dục đại học,Giáo dục UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

19

Công văn 970/LĐTBXH-TTr về thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

970/LDTBXH-TTr,Công văn 970 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo hiểm xã hội,Hoạt động thanh tra,Bảo đảm an sinh xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

20

Công văn 1660/BNN-TTr năm 2020 về triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1660/BNN-TTr V/v triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178