Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 196/2014/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3588 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 155.401 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 69.161 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2014/BTC đối với thóc dự trữ quốc gia

theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính.   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA National

Ban hành: 24/04/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2014/BTC đối với muối ăn dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

HÀ NỘI - 2014 Lời nói đầu QCVN 17: 2014/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  đối với muối ăn dự trữ quốc gia biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 27/ 2014/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 20/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

3

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 196:2004 về sulfonamit trong sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao do Bộ Thuỷ sản ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 196:2004 SULFONAMIT TRONG SẢN PHẨM THUỶ SẢN - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Sulfonamits in fishery products - Method for quantitative analysis by High Performance Liquid Chromatography 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng

Ban hành: 01/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 196:1997 về nhà cao tầng - công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 196:1997 NHÀ CAO TẦNG - CÔNG TÁC THỬ TĨNH VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC KHOAN NHỒI High rise building - Static loading test and control of quality of bored piles 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng và sức chịu tải của cọc khoan nhồi 2. Thí

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001 về tương thích điện từ (EMC) thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu miễn nhiễm điện từ do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN 68 - 196: 2001 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG YÊU CẦU MIỄN NHIỄM ĐIỆN TỪ Electromagnetic Compatibility (EMC) Telecommunications Terminal Equipment ElectroMagnetic Immunity Requirements MỤC LỤC * LỜI NÓI ĐẦU

Ban hành: 29/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 196:1994 về vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin đậu gà

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 196:1994 VACXIN THÚ Y QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VACXIN ĐẬU GÀ Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế tạo từ một chủng virút đậu nhược độc thích hợp (đậu gà, đậu gà tây, đậu bồ câu) trên phôi gà hoặc tế bào. Vacxin dạng đông khô. 1. Mẫu: Theo 10 TCN 160-92 2. Kiểm

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9767:2013 (CODEX STAN 196-1995, sửa đổi 2:2011) về Vải quả tươi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9767:2013 CODEX STAN 196-1995 WITH AMENDMENT 2-2011 VẢI QUẢ TƯƠI Litchi Lời nói đầu TCVN 9767 : 2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 196-1995, sửa đổi 2-2011 TCVN 9767 : 2013 do Cục chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 196:1976 về Quần âu nam - Cỡ số và yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 196 - 76 QUẦN ÂU NAM - CỠ SỐ VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT Men’s pants TCVN 196-75 được ban hành để thay thế TCVN 196-66 Tiêu chuẩn này áp dụng cho quần âu cạp rời (nối vào thân) hai ly xuôi*, quần âu cạp mỏ một ly xuôi* túi chéo. 1. CỠ SỐ Quần âu được sản xuất theo 5 số, ký hiệu bằng

Ban hành: 23/12/1976

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9905 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ KẾT CẤU THEO ĐỘ TIN CẬY Hydraulic structures - Design reliability requirements 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế kết cấu công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy, sao

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM - KHOAN HẠ CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles - Pile drilling and installing - Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Quy định chung

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10439:2014 (ISO 17708:2003) về Giầy dép - Phương pháp thử giầy nguyên chiếc - Độ kết dính giữa mũ giầy và đế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10439:2014 ISO 17708:2003 GIẦY DÉP – PHƯƠNG PHÁP THỬ GIẦY NGUYÊN CHIẾC – ĐỘ KẾT DÍNH GIỮA MŨ GIẦY VÀ ĐẾ Footwear – Test methods for whole shoe – Upper sole adhesion Lời nói đầu TCVN 10439:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 17708:2003. TCVN 10439:2014 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10437:2014 (ISO 17706:2003) về Giầy dép - Phương pháp thử mũ giầy - Độ bền kéo và độ giãn dài

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10437:2014 ISO 17706:2003 GIẦY DÉP – PHƯƠNG PHÁP THỬ MŨ GIẦY – ĐỘ BỀN KÉO VÀ ĐỘ GIÃN DÀI Footwear – Test methods for uppers – Tensile strength and elongation Lời nói đầu TCVN 10437:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 17706:2003. ISO 17706:2003 đã được rà soát và phê duyệt lại

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10643:2014 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ, CADIMI, ĐỒNG, SẮT VÀ KẼM - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SAU KHI TRO HÓA KHÔ Foodstuffs - Determination of lead, cadmium, copper, iron, and zinc - Atomic absorption spectrophotometric method after dry ashing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10297: 2014 (TIA/EIA/568-B.2-2001; IEC 60352-3) về Phiếu đấu dây CAT5/CAT5E – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10297 : 2014 PHIẾN ĐẤU DÂY CAT5/CAT5E - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Cat5/Cat5e wiring block - Technical requirements anh methods of measurement Lời nói đầu TCVN 10297:2014 “Phiến đấu dây Cat5/Cat5e - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử" được xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10298:2014 (ITU-T Recommendation H.264; ITU-R BT.500-11; ISO/IEC 14496-10:2009) về Tín hiệu truyền hình internet – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10298 : 2014 TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH INTERNET - YÊU CẦU KỸ THUẬT Internet Television Signal - Technical Requirement Lời nói đầu TCVN 10298:2014 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 14496-10: 2009 Part 10, ITU-T Recommendation H.264, ITU-R BT.500-11, ITU- TJ247E.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10262:2014 về Bồn thép chứa chất lỏng cháy được và chất lỏng dễ cháy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10262:2014 BỒN THÉP CHỨA CHẤT LỎNG CHÁY ĐƯỢC VÀ CHẤT LỎNG DỄ CHÁY Steel tanks for flammable and combustible liquids Lời nói đầu TCVN 10262:2014 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn Austratia AS 1692-2006 Steel tanks for flammable and combustible liquids. TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10268:2014 về Gối cầu kiểu chậu - Yều cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10268: 2014 GỐI CẦU KIỂU CHẬU - YÊU CẦU KỸ THUẬT Pot Bearing - Specifications Lời nói đầu TCVN 10268:2014 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10269:2014 về Gối cầu kiểu chậu - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10269: 2014 GỐI CẦU KIỂU CHẬU - PHƯƠNG PHÁP THỬ Pot Bearing - Test methods Lời nói đầu TCVN 10269:2014 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9407:2014 về Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9407: 2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - BĂNG CHẶN NƯỚC PVC Waterproofing material - Polyvinylchloride waterstop Lời nói đầu TCVN 9407:2014 được xây dựng trên cơ sở JIS K 6773:1999 và JIS K 6773:2007 (sửa đổi 1). TCVN 9407:2014 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9408:2014 về Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9408: 2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - TẤM CPE - YÊU CẦU KỸ THUẬT Waterproofing materials - CPE (chlorinated polyethylene) sheeting - Specifications Lời nói đầu TCVN 9408:2014 được xây dựng trên cơ sở ASTM D4068:2009 Standard Specification for Chlorinated Polyethylene (CPE) Sheeting

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132