Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 196/2014/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68605 công văn

1

Công văn 1235/TCHQ-CCHDH về sử dụng mẫu tờ khai theo Thông tư 196/2012/TT-BTC của Tổng cục Hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1235/TCHQ-CCHĐH V/v sử dụng mẫu tờ khai theo Thông tư 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

2

Công văn 1127/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1127/TCHQ-CCHĐH V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

3

Công văn 3742/BTC-TCHQ hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư 15/2012/TT-BTC196/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3742/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC và Thông tư số 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

4

Công văn 18313/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 18313/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

5

Công văn 1461/TCHQ-CCHĐH vướng mắc thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN BẢN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1461/TCHQ-CCHĐH V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

6

Công văn 937/TCHQ-CCHĐH thực hiện mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 937/TCHQ-CCHĐH V/v thực hiện mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 02

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

7

Công văn 7321/TCHQ-CCHĐH thực hiện quy trình hướng dẫn theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7321/TCHQ-CCHĐH V/v thực hiện quy trình hướng dẫn theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2012

8

Công văn 196/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 196/TANDTC-PC V/v áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS. Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

9

Công văn 505/GSQL-GQ1 năm 2013 về thực hiện Thông tư 15/2012/TT-BTC196/2012/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 505/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư 15/2012/TT-BTC và Thông tư 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

10

Công văn 196/CTVN-THGP năm 2017 về tra cứu loài thuộc Phụ lục CITES do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 196/CTVN-THGP V/v tra cứu loài thuộc Phụ lục CITES Hà Nội, ngày 09 tháng 8

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

11

Công văn 196/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc trường hợp có khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tây Ninh Trả lời các công văn số 3434/HQTN-NV của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 hướng dẫn chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

12

Công văn 738/TCHQ-CCHĐH vướng mắc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Thông tư 196/2012/TT-BTC do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 738/TCHQ-CCHĐH V/v trả lời vướng mắc thông tư số 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

13

Công văn 592/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 592/TCHQ-CCHĐH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

14

Công văn 76/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/TCHQ-CCHĐH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

15

Công văn 196/TCHQ-TXNK năm 2015 triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 196/TCHQ-TXNK V/v triển khai mở rộng thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc Hà Nội,

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

16

Công văn 196/TCHQ-TXNK năm 2015 về triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 196/TCHQ-TXNK V/v triển khai mở rộng thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

17

Công văn 2689/TCHQ-CCHĐH xác định định nghĩa cụm từ "giấy tờ" tại Thông tư 04/2012/TT-BXD và định dạng của "giấy tờ" này khi nộp kèm theo hồ sơ hải quan điện tử theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

nộp kèm theo HS HQĐT theo TT196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Công ty TNHH đá VIET-EURO-STONE. (Địa chỉ: Số 30 Lê Xuân Trữ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định) Trả lời công văn số 16/2013/CV-VES ngày 10/4/2013 của Công ty TNHH đá

Ban hành: 20/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

18

Công văn 196/TCHQ-PC năm 2014 trả lời vướng mắc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 196/TCHQ-PC V/v trả lời vướng mắc xử lý vi phạm hành chính Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

19

Công văn 7747/BTC-QLG năm 2014 triển khai Thông tư 56/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7747/BTC-QLG V/v triển khai Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

20

Công văn 196/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 196/BXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Ban quản lý đầu

Ban hành: 08/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45