Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1948/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 202067 văn bản

1

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1948/QD-UBND,Quyết định 1948 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 12

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

2

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1948/QD-UBND,Quyết định 1948,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

3

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2017 về Đề án kêu gọi đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2017-2025

1948/QD-UBND,Quyết định 1948 2017,Tỉnh Phú Yên,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 04 tháng 10

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2017

5

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trung tâm cụm xã Sơn Mùa do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

1948/QD-UBND,Quyết định 1948 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

6

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1948/QD-UBND,Quyết định 1948 2016,Tỉnh Cao Bằng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

7

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

1948/QD-UBND,Quyết định 1948,Tỉnh Bình Phước,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 15 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

8

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2015 về dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

1948/QD-UBND,Quyết định 1948,Tỉnh Quảng Ngãi,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1948/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 29/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

9

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

1948/QD-UBND,Quyết định 1948 2014,Tỉnh Cà Mau,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 26/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

10

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2013 hỗ trợ kinh phí cho Đề án Đào tạo nghề mây tre đan truyền thống sản xuất hàng TCMN phục vụ du lịch do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1948/QD-UBND,Quyết định 1948,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

11

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2012 công bố đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

12

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030

1948/QD-UBND,Quyết định 1948,Tỉnh Khánh Hòa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

13

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

1948/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 20 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

14

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

1948/QD-UBND,Quyết định 1948 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Sở Tài chính,Công bố bộ thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/QĐ-UBND

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

15

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

1948/QD-UBND,Quyết định 1948 2009,Tỉnh Đồng Nai,Công bố bộ thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1948/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 14 tháng 07 năm

Ban hành: 14/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

16

Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi Quyết định 1948/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Biên Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2010   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1948/QĐ-UBND NGÀY 14/7/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

17

Kế hoạch 1948/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1948/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/KH-UBND Quảng Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2017

18

Kế hoạch 1948/KH-UBND năm 2017 về truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017–2020

1948/KH-UBND,Tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/KH-UBND Quảng Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2017 KẾ

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2017

20

Quyết định 1948/2007/QĐ-UBND quy định đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

1948/2007/QD-UBND,Quyết định 1948 2007,Tỉnh Ninh Bình,Đơn giá nhà cửa vật kiến trúc,Đơn giá cây cối hoa màu ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 21/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122