Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1923/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201743 văn bản

1

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

1923/QD-UBND,Quyết định 1923 2019,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

2

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

1923/QD-UBND,Quyết định 1923,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

3

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

1923/QD-UBND,Quyết định 1923 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

4

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

1923/QD-UBND,Quyết định 1923 2017,Thành phố Cần Thơ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2017

5

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Phương án phòng chống lụt bảo đảm bao an toàn đập công trình thủy điện Hạ Rào Quán do tỉnh Quảng Trị ban hành

1923/QD-UBND,Quyết định 1923,Tỉnh Quảng Trị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 13 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

6

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

1923/QD-UBND,Quyết định 1923 2016,Tỉnh Cà Mau,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 07 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

7

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1923/QD-UBND,Quyết định 1923,Tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

8

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2015 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

1923/QD-UBND,Quyết định 1923 2015,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1923/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 09

Ban hành: 23/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2015

9

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020

1923/QĐ-UBND Bình Định, ngày 16 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21/11/2007;

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

10

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2013 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung)

1923/QD-UBND,Quyết định 1923,Tỉnh Bình Dương,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 08 tháng 08 năm

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2013

11

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2013 về Tiêu chí đầu tư trên đảo Phú Quốc do tỉnh Kiên Giang ban hành

1923/QD-UBND,Quyết định 1923,Tỉnh Kiên Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1923/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 05 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

12

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 14 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

13

Quyết định 1923/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1923/QD-CTN,Quyết định 1923 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2016,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Chủ tịch nước ban hành,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

14

Quyết định 1923/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1923/QD-TCHQ,Quyết định 1923 2016,Tổng cục Hải quan,Công nhận hoạt động đại lý,Đại lý làm thủ tục hải quan,Hoạt động đại lý hải quan,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

15

Quyết định 1923/QĐ-LĐTBXH năm 2015 Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016

1923/QD-LDTBXH,Quyết định 1923 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch cải cách hành chính,Cải cách hành chính,Chương trình tổng thể cải cách hành chính,Thủ tục hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

16

Quyết định 1923/QĐ-CT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc

UBND CẤP XÃ TỈNH VĨNH PHÚC (Kèm theo Quyết đinh số 1923/QĐ-CT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) Phần I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH STT Tên thủ tục hành chính I Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội 1 Thủ tục trợ

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

17

Quyết định 1923/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1923/QD-BGDDT,Quyết định 1923 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Lớp mẫu giáo độc lập tư thục ,Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

18

Quyết định 1923/QĐ-BNV năm 2011 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, ngành giai đoạn 2011 – 2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1923/QD-BNV,Quyết định 1923 2011,Bộ Nội vụ,Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ,Quản lý Nhà nước,Công tác thanh niên,Giai đoạn 2011-2015,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1923/QĐ

Ban hành: 28/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2011

19

Quyết định 1923/QĐ-BTC năm 2009 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong đơn vị thuộc Bộ Tài chính

1923/QD-BTC,Quyết định 1923 2009,Bộ Tài chính,Chiến lược quốc gia,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1923/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2012

20

Quyết định 4216/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai bên bờ suối Ngòi Đum đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hai bên bờ suối Ngòi Đum đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Căn cứ Quyết

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122