Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1921/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 125798 văn bản

1

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Nuôi con nuôi; Quốc tịch của Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

2

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã và Hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2019,Tỉnh Quảng Trị,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 29 tháng 7 năm

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2019

3

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã tỉnh Bình Dương

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2019,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 03 tháng 07 năm 2019

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

4

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng 11 năm

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

5

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2017 công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2017,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính về đường bộ Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính về hàng hải Sở Giao thông,Thủ tục hành chính về đường bộ Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

6

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1921/QD-UBND,Quyết định 1921,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 24/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

7

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2017,Tỉnh Sơn La,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

8

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2013 quy định chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2013,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Bình Định,

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

9

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2011 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Sở hữu trí tuệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 12 tháng 10

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

10

Quyết định 1921/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2009/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2011,Tỉnh Bình Thuận,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 12 tháng 9 năm

Ban hành: 12/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

11

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2011,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính,Sở Khoa học và Công nghệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1921/QĐ-UBND

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

12

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2009,Tỉnh Trà Vinh,Công bố bộ thủ tục hành chính,Ban Dân tộc tỉnh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2011

13

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Website “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm văn hiến" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2009,Thành phố Hà Nội,Website Thăng Long Hà Nội,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1921/QĐ-UBND Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2009

14

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2008 về phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp cho người dân tộc Khmer và Chăm giai đoạn 2008-2012 do tỉnh An Giang ban hành

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2008,Tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921 /QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 24 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

15

Quyết định1921/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 11 tháng 7 năm 2008 QUYẾT

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

16

Quyết định 1921/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

1921/QD-TLD,Quyết định 1921 2021,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Chi hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng Covid-19,Chi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng Covid-19,Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 thiên tai,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

17

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2006 ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Vĩnh Phúc

1921/QD-UBND,Quyết định 1921 2006,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 16/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

18

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

19

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1921/QD-TCHQ,Quyết định 1921 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Xuất khẩu nhập khẩu,Áp dụng mức thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2018

20

Chỉ thị 1921/CT-BGDĐT năm 2017 về tăng cường hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1921/CT-BGDDT,Chỉ thị 1921 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đảm bảo an toàn,Học sinh sinh viên ,Công tác quản lý giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1921

Ban hành: 31/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11