Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 192/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20738 văn bản

1

Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2016 về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

192/NQ-HDND,Nghị quyết 192,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 192/NQ-HĐND Đắk Lắk, ng�y 07 th�ng 01 năm 2016 �

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2017

2

Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2015 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

192/NQ-HDND,Nghị quyết 192 2015,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/NQ-HĐND Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

3

Nghị quyết 192/NQ-HĐND17 năm 2015 sửa đổi Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND17 của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017

192/NQ-HDND17,Nghị quyết 192 2015,Tỉnh Bắc Ninh,Trường mầm non,Hoạt động trường mầm non tư thục ,Tổ chức hoạt động trường mầm non,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

4

Nghị quyết 192/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

192/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 192 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/2019/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

5

Nghị quyết 192/2019/NQ-HĐND quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

192/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 192 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/2019/NQ-HĐND Bắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

6

Nghị quyết 192/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Nghệ An

192/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 192 2015,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/2015/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 20/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

7

Nghị quyết 192/2015/NQ-HĐND về thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam

192/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 192,Tỉnh Quảng Nam,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/2015/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 11 tháng 12

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

8

Nghị quyết 192/2015/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Long An

192/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 192 2015,Tỉnh Long An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/2015/NQ-HĐND Long An,

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

9

Nghị quyết 192/2011/NQ-HĐND phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

192/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 192 2011,Tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 192/2011/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

10

Nghị quyết 192/2010/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011

192/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 192,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/2010/NQ-HĐND Biên Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

11

Nghị quyết 192/2010/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2015 có xét đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 18 ban hành

192/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 192 2010,Tỉnh Điện Biên,Quy hoạch thăm dò khai thác,Khai thác chế biến sử dụng khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 16/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2010

12

Nghị quyết 192/2008/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

192/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 192 2008,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/2008/NQ-HĐND Mỹ Tho,

Ban hành: 06/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

13

Nghị quyết số 192/2007/NQ-HĐND về việc thông qua một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng ở Nghệ An đến năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

192/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 192 2007,Tỉnh Nghệ An,Lao động - Tiền lương,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 192/2007/NQ-HĐND Vinh, ngày 25

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

14

Nghị quyết 192/2011/NQ-HĐND16 sửa đổi quy định về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng tại tỉnh Bắc Ninh do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 23 ban hành

192/2011/NQ-HDND16,Nghị quyết 192 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Phí đo đạc lập bản đồ địa chính,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

15

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020” Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 5 về việc thông qua Đề án phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025; Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về

Ban hành: 03/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

16

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em đến năm 2020 do tỉnh Phú Yên ban hành

192/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/KH-UBND Phú Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2020

17

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 quy định về kiểm tra nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài do thành phố Hà Nội

192/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Người nước ngoài,Người nhập cảnh xuất cảnh,Cư trú,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/KH-UBND Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

18

Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

192/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

19

Thông báo 192/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Văn phòng Chính phủ ban hành

192/TB-VPCP,Thông báo 192 2019,Văn phòng Chính phủ,Bệnh dịch tả lợn ,Công tác phòng chống bệnh dịch,Phòng chống bệnh dịch tả lợn VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

20

Quyết định 192/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành

192/QD-VKSTC,Quyết định 192 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Cơ quan thanh tra,Quy chế thanh tra,Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14