Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1909/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 160367 văn bản

1

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1542/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2019,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

2

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH ỦY

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

3

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 08

Ban hành: 08/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

4

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2017,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

5

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí do tỉnh Đắk Nông ban hành

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2016,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

6

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Tiêu chí xét tuyển học sinh đào tạo đại học theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Cao Bằng

1909/QD-UBND,Quyết định 1909,Tỉnh Cao Bằng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

7

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2016 về tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa do tỉnh Trà Vinh ban hành

1909/QD-UBND,Quyết định 1909,Tỉnh Trà Vinh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 09 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

8

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi quy định thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai tại Quyết định 3386/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2016,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 27 tháng 6

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

9

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai

1909/QD-UBND,Quyết định 1909,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 21 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

10

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2014 về việc ban hành kế hoạch phân công thu thập thông tin đầu vào hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1909/QD-UBND,Quyết định 1909,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

11

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường để xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 16 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT CHO TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

12

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2014,Tỉnh Quảng Trị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 11 tháng 9 năm 2014

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

13

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2013 về mua bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 290/2005/-TTg do tỉnh Sơn La ban hành

1909/QD-UBND,Quyết định 1909,Tỉnh Sơn La,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 9 năm

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

14

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2012 về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2012 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2012,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 21 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

15

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2012,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND

Ban hành: 08/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

16

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2011 về giao danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 do tỉnh Cà Mau ban hành

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2011,Tỉnh Cà Mau,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

17

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

1909/QD-UBND,Quyết định 1909 2011,Tỉnh Phú Yên,Sở Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1909/QĐ-UBND Phú Yên,

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

18

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2011 về thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Kạn

1909/QD-UBND,Quyết định 1909,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1909/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 17 tháng 10 năm 2011 QUYẾT

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

19

Quyết định 1909/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1909/QD-BGDDT,Quyết định 1909 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế làm việc,Quan hệ công tác,Quy trình giải quyết ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

20

Quyết định 1909/QĐ-TTg năm 2014 công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1909/QD-TTg,Quyết định 1909 2014,Thủ tướng Chính phủ,công nhận đô thị loại II,Đạt đô thị loại II ,Đô thị loại II,Thành phố Vĩnh Yên,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.96.157