Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1902/L��TBXH-BTXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8306 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11886:2017 về Tinh dầu hương bài [Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty,syn - Vetiveria zizanioides (L.) Nash]

TCVN11886:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11886:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11886:2017 TINH DẦU HƯƠNG BÀI [CHRYSOPOGON ZIZANIOIDES (L.) ROBERTY, SYN - VETIVERIA ZIZANIOIDES (L.) NASH] Essential oil of vetiver [Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, syn. Vetiveria zizanioides (L.) Nash]

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11881:2017 về Tinh dầu hạt tiêu đen (Piper nigrum L.)

TCVN11881:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11881:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11881:2017 TINH DẦU HẠT TIÊU ĐEN (PIPER NIGRUM L.) Oil of black pepper (Piper nigrum L.) Lời nói đầu TCVN 11881:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 3061:2008; TCVN 11881:2017 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1902:1976 về Đai ốc sáu cạnh thấp (nửa tinh) - kích thước

TCVN1902:1976,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1902:1976,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1902 : 1976 ĐAI ỐC SÁU CẠNH THẤP (NỬA TINH) - KÍCH THƯỚC Hexangon lock nuts (Standard precision) - Dimensions Lời nói đầu TCVN 1902 : 1976 thay thế cho TCVN 110 : 1963 TCVN 1902 :

Ban hành: 23/12/1976

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11446:2016 về Phụ gia thực phẩm - Monoamoni L-glutamat

TCVN11446:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11446:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11446:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MONOAMONI L-GLUTAMAT Food additives-Monoamonium L-glutamate Lời nói đầu TCVN 11446:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Monoamonium L-glutamate; TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11445:2016 về Phụ gia thực phẩm - Axit L-glutamic

TCVN11445:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11445:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11445:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - AXIT L-GLUTAMIC Food additives - L-glutamic acid Lời nói đầu TCVN 11445:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) L-glutamic acid; TCVN 11445:2016 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11422:2016 về Tinh dầu bạc hà (Mentha x piperita L.)

TCVN11422:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11422:2016,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11422:2016 TINH DẦU BẠC HÀ (MENTHA X PIPERITA L.) Oil of peppermint (mentha x piperita l.) Lời nói đầu TCVN 11422:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 856:2006; TCVN 11422:2016 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11447:2016 về Phụ gia thực phẩm - Monokali L-glutamat

TCVN11447:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11447:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11447:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MONOKALI L-GLUTAMAT Food additives - Monopotassium L-glutamate Lời nói đầu TCVN 11447:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Monopotassium L

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11884:2017 (ISO 3516:1997) về Tinh dầu hạt mùi (Coriandrum sativum L.)

TCVN11884:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11884:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11884:2017 ISO 3516:1997 TINH DẦU HẠT MÙI (CORIANDRUM SATIVUM L.) Oil of coriander fruits (Coriandrum sativum L.) Lời nói đầu TCVN 11884:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 3516:1997; TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11448:2016 về Phụ gia thực phẩm - Canxi di-L-glutamat

TCVN11448:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11448:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11448:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CANXI DI-L-GLUTAMAT Food additives - Calcium di-L-glutamate Lời nói đầu TCVN 11448:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Calcium di-L-glutamate; TCVN 11448:2016

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11449:2016 về Phụ gia thực phẩm - Magie di-L-glutamat

TCVN11449:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11449:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11449:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MAGIE DI-L-GLUTAMAT Food additives - Magnesium di-l-glutamate Lời nói đầu TCVN 11449:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Magnesium di-L-glutamate; TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6095:2015 (ISO 7970:2011) về Hạt lúa mì (Triticum aestivum L. )- Các yêu cầu

TCVN6095:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6095:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6095:2015 ISO 7970:2011 HẠT LÚA MÌ (TRITICUM AESTIVUM L.) - CÁC YÊU CẦU Wheat (Triticum aestivum L.) - Specification Lời nói đầu TCVN 6095:2015 thay thế TCVN 6095:2008; TCVN 6095:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11887:2017 (ISO 11043:1998) về Tinh dầu húng quế, loại metyl chavicol (Ocimum basilicum L.)

TCVN11887:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11887:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11887:2017 ISO 11043:1998 TINH DẦU HÚNG QUẾ, LOẠI METYL CHAVICOL (OCIMUM BASILICUM L.) Oil of basil, methyl chavicol type (Ocimum basilicum L.) Lời nói đầu TCVN 11887:2017 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10365:2014 (ISO 11120:1999) về Chai chứa khí - Ống thép chứa khí không hàn, nạp lại được có dung tích nước từ 150L đến 3000L - Thiết kế, cấu tạo và thử nghiệm

TCVN10365:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10365:2014,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10365:2014 ISO 11120:1999 CHAI CHỨA KHÍ – ỐNG THÉP CHỨA KHÍ KHÔNG HÀN, NẠP LẠI ĐƯỢC CÓ DUNG TÍCH NƯỚC TỪ 150 L ĐẾN 3000 L – THIẾT KẾ, CẤU TẠO VÀ THỬ NGHIỆM Gas cylinders − Refillable seamless steel tubes of water

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11454:2016 (ISO 10621:1997) về Hạt tiêu (Piper nigrumL) xanh khô - Các yêu cầu

TCVN11454:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11454:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11454:2016 ISO 10621:1997 HẠT TIÊU (PIPER NIGRUML) XANH KHÔ - CÁC YÊU CẦU Dehydrated green pepper (Piper nigrum L.) - Specification Lời nói đầu TCVN 11454:2016 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11455:2016 (ISO 11162:2001) về Hạt tiêu (Piper nigrum L) ngâm nước muối - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN11455:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11455:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11455:2016 ISO 11162:2001 HẠT TIÊU (PIPER NIGRUM L) NGÂM NƯỚC MUỐI - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Peppercorns (Piper nigrum L.) in brine - Specification and test methods Lời nói đầu TCVN 11455:2016

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11421:2016 về Tinh dầu chanh tây [Citrus limon (L.) Burm.f.], thu được bằng phương pháp ép

TCVN11421:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11421:2016,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11421:2016 TINH DẦU CHANH TÂY [CITRUS LIMON (L.) BURM.F.], THU ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP Oil of lemon [citrus limon (l.) burm.f.] obtained by expression Lời nói đầu TCVN 11421:2016 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11424:2016 (ISO 3140:2011) về Tinh dầu cam ngọt [Citrus sinensis (L.) Osbeck], thu được bằng phương pháp chiết cơ học vỏ quả

TCVN11424:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11424:2016,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11424:2016 ISO 3140:2011 TINH DẦU CAM NGỌT[CITRUS SINENSIS (L.) OSBECK], THU ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CƠ HỌC VỎ QUẢ Oil of sweet orange [Citrus sinensis (L.) Osbeck], obtained by physical extraction of the peel

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8939-4:2019 (ISO 6743-4:2015) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) - Phân loại - Phần 4: Họ H (hệ thống thuỷ lực)

TCVN8939-4:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8939-4:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8939-4:2019 ISO 6743-4:2015 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) - PHÂN LOẠI - PHẦN 4: HỌ H (HỆ THỐNG THỦY LỰC) Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12416:2019 (ISO 11158:2009) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) - Họ H (hệ thống thuỷ lực) - Yêu cầu kỹ thuật đối với chất lỏng thuỷ lực cấp HH, HL, HM, HV và HG

TCVN12416:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12416:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12416:2019 ISO 11158:2009 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) - HỌ H (HỆ THỐNG THỦY LỰC) - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHẤT LỎNG THỦY LỰC CẤP HH, HL, HM, HV VÀ HG Lubricants, industrial oils

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11210:2015 (ISO 17715:2013) về Bột mì (triticum aestivum l.) - Xác định tinh bột hư hỏng bằng phương pháp đo ampe

TCVN11210:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11210:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11210:2015 ISO 17715:2013 BỘT MÌ (TRITICUM AESTIVUM L.) - XÁC ĐỊNH TINH BỘT HƯ HỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO AMPE Flour from wheat (Triticum aestivum L.) - Amperometric method for starch damage measurement Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252