Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1901/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 159105 văn bản

1

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế và lĩnh vực điện được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ LĨNH VỰC ĐIỆN ĐƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUỘC THẨM

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

2

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

1901/QD-UBND,Quyết định 1901 2018,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 03 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

3

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018-2022”

1901/QD-UBND,Quyết định 1901 2018,Tỉnh Đồng Nai,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 05 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

4

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” do thành phố Hà Nội ban hành

1901/QD-UBND,Quyết định 1901,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp,Phê duyệt đề án,Đề án hỗ trợ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

5

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

1901/QD-UBND,Quyết định 1901,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1901/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 03 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

6

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1901/QD-UBND,Quyết định 1901,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 27 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2015

7

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1901/QD-UBND,Quyết định 1901 2015,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng

Ban hành: 19/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

8

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước kèm theo Quyết định 473/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

1901/QD-UBND,Quyết định 1901 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Kế toán - Kiểm toán ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

9

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Khoản 1, Mục I, Phần II Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Sơn La

1901/QD-UBND,Quyết định 1901,Tỉnh Sơn La,Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS ,Phòng chống HIV/AIDS,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

10

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015

1901/QD-UBND,Quyết định 1901,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

11

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt bổ sung Danh mục dự án lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu thực hiện trong kế hoạch năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa

1901/QD-UBND,Quyết định 1901,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 15 tháng 6 năm 2011

Ban hành: 15/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

12

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2008 Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Bình

Số: 1901/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 05 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG, GIẢM NHẸ THIÊN TAI TỈNH QUẢNG BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

13

Quyết định 1901/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1901/QD-BKHDT,Quyết định 1901 2019,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Đấu thầu,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

14

Quyết định 1901/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Quốc Huy do Chủ tịch nước ban hành

1901/QD-CTN,Quyết định 1901 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Lệ phí thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

15

Quyết định 1901/QĐ-TTg năm 2017 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1901/QD-TTg,Quyết định 1901 2017,Thủ tướng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp,Đơn vị sự nghiệp công lập,Danh sách đơn vị sự nghiệp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

16

Kế hoạch 1901/KH-UBND năm 2016 hành động giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030

1901/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/KH-UBND Kon Tum, ngày 15 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

17

Quyết định 1901/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1901/QD-BKHCN,Quyết định 1901 2016,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Công nghệ thông tin,Kỹ thuật an toàn,Tiêu chuẩn quốc gia BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2016

18

Quyết định 1901/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển Ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1901/QD-TTg,Quyết định 1901 2014,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển ngành công nghiệp đóng tàu,Ngành công nghiệp đóng tàu,Thương mại,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

19

Quyết định 1901/QĐDC-UBND năm 2013 đính chính Quyết định 02/2013/QĐ-UBND, 08/2013/QĐ-UBND về giao và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

1901/QDDC-UBND,Quyết định 1901 2013,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐĐC-UBND Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 7 năm

Ban hành: 24/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

20

Quyết định 1901/QĐ-BTP năm 2012 về Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1901/QD-BTP,Quyết định 1901 2012,Bộ Tư pháp,1901/QĐ-BTP ,Pháp lệnh Pháp điển,Kế hoạch triển khai thi hành,Bộ Tư pháp,Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85