Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 190/KTSTQ-KV5 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54067 công văn

1

Công văn 1554/TCHQ-KTSTQ năm 2021 về áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

1554/TCHQ-KTSTQ,Công văn 1554 2021,Tổng cục Hải quan,Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Chế độ ưu tiên trong hải quan,Áp dụng chế độ ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

2

Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Chí Minh (để biết); - Lưu: VT, KTSTQ (5b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Minh Trung

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

3

Công văn 7301/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống STQ02 do Tổng cục Hải quan ban hành

thống kê sau thông quan sẽ tự tích hợp và cho ra các báo cáo theo dữ liệu, số liệu trên hệ thống. 1.5. Danh bạ doanh nghiệp Phân hệ Danh bạ doanh nghiệp cho phép người sử dụng cập nhật các thông tin thu thập được theo mẫu “Phiếu doanh nghiệp cung cấp, bổ sung thông tin về hồ sơ doanh nghiệp” ban hành kèm theo công văn số 7222/TCHQ-KTSTQ

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

4

Công văn 7222/TCHQ-KTSTQ năm 2020 thu thập thông tin về hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu để cập nhật vào hệ thống STQ02 do Tổng cục hải quan ban hành

7222/TCHQ-KTSTQ,Công văn 7222 2020,Tổng cục Hải quan,Thu thập thông tin doanh nghiệp để cập nhật vào STQ02,Thông tin doanh nghiệp xuất nhập khẩu cập nhật vào STQ02,Thu thập thông tin để cập nhật vào hệ thống STQ02,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

5

Công văn 5364/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

5364/TCHQ-KTSTQ,Công văn 5364 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên,Kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

6

Công văn 5000/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

5000/TCHQ-KTSTQ,Công văn 5000 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Thẩm định điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Hướng dẫn điều kiện chế độ ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

7

Công văn 2554/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về hồ sơ đề nghị công nhận chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

2554/TCHQ-KTSTQ,Công văn 2554 2020,Tổng cục Hải quan,Áp dụng chế độ ưu tiên ,Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên,Hồ sơ đề nghị công nhận chế độ ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

8

Công văn 190/TANDTC-KHTC năm 2020 về thực hiện văn bản pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

190/TANDTC-KHTC,Công văn 190 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin,Thực hiện hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ,Dịch vụ công nghệ thông tin dùng Ngân sách Nhà nước,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

9

Công văn 190/AIDS-ĐT năm 2020 về khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

190/AIDS-DT,Công văn 190 2020,Cục Phòng chống HIV/AIDS,Chế độ cấp thuốc,Bệnh nhân HIV/AIDS,Cán Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

10

Công văn 5248/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra sau thông quan gắn với Chỉ thị 20/CT-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

5248/TCHQ-KTSTQ,Công văn 5248 2019,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra sau thông quan ,Sửa tờ khai sau thông quan ,Khai bổ sung sau thông quan ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

11

Công văn 7500/BCT-KV2 năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết quốc tế thỏa thuận quốc tế do Bộ Công thương ban hành

7500/BCT-KV2,Công văn 7500 2017,Bộ Công thương,Công tác thỏa thuận quốc tế,Thực hiện Thỏa thuận quốc tế,Thỏa thuận quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7500/BCT-KV2 V/v

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

12

Công văn 3600/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra định mức thực tế và thời điểm chốt tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành

3600/TCHQ-KTSTQ,Công văn 3600 2019,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra,Định mức,Hàng tồn kho,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3600/TCHQ-KTSTQ V/v kiểm tra định mức

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

13

Công văn 4851/BCT-KV2 năm 2017 về thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Greenland do Bộ Công Thương ban hành

4851/BCT-KV2,Công văn 4851 2017,Bộ Công thương,Thuế nhập khẩu,Thuế suất thuế nhập khẩu,Xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4851/BCT-KV2 V/v

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

14

Công văn 1889/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

1889/TCHQ-KTSTQ,Công văn 1889 2019,Tổng cục Hải quan,Cải cách thủ tục hành chính hải quan,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

15

Công văn 3162/BCT-KV4 năm 2017 về tạo thuận lợi cho xuất khẩu thủy hải sản sang Ả-rập Xê-út do Bộ Công thương ban hành

3162/BCT-KV4,Công văn 3162 2017,Bộ Công thương,Xuất khẩu thủy hải sản sang Ả-rập Xê-út,Tạo thuận lợi cho xuất khẩu thủy hải sản,Tạo thuận lợi xuất khẩu thủy hải sản sang Ả-rập Xê-út,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

16

Công văn 1509/BCT-KV1 năm 2017 thay đổi đơn vị đầu mối triển khai nhiệm vụ về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung do Bộ Công thương ban hành

1509/BCT-KV1,Công văn 1509,Bộ Công thương,Hợp tác kinh tế,Biên giới Việt Trung,Triển khai nhiệm vụ công tác ,Đơn vị đầu mối,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1509/BCT-KV1 V/v thay đổi

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

17

Công văn 1453/BCT-KV2 năm 2017 quy định mới về chứng từ nhập khẩu hàng hóa vào Turkmenistan do Bộ Công Thương ban hành

1453/BCT-KV2,Công văn 1453 2017,Bộ Công thương,Nhập khẩu hàng hóa,Chứng từ nhập khẩu hàng hóa vào Turkmenistan,Tờ khai hải quan,Vận chuyển hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Kế toán - Kiểm toán BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

18

Công văn 48/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về miễn thu tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

48/TCHQ-KTSTQ,Công văn 48 2019,Tổng cục Hải quan,Tiền chậm nộp ,Miễn tiền chậm nộp thuế ,Tính tiền chậm nộp ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

19

Công văn 6887/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về xử lý kiến nghị C/O mẫu D mặt hàng xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6887/TCHQ-KTSTQ V/v xử lý kiến nghị C/O mẫu D mặt hàng xăng dầu nhập khẩu Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (địa chỉ: Tầng 14-17, Tòa nhà Petro Việt Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 2674/DVN-KDSPD

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

20

Công văn 6425/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Hải Dương (để biết); - Lưu: VT, KTSTQ (5b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ PHÓ CỤC TRƯỞNG Phạm Chí Thành

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62