Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 190/KTSTQ-KV5 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 214904 văn bản

161

Quyết định 190/1998/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

190/1998/QD-TTg,Quyết định 190 1998,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập ban quản lý,Khu công nghiệp Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190/1998/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 29/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

162

Quyết định 667/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ Công Thương ban hành

dây 220 kV mạch kép với chiều dài 14 km và 01 đường dây 220 kV 04 mạch với chiều dài 4,5 km; cải tạo, treo dây mạch 2 đường dây 220 kV với chiều dài 57 km. b) Lưới điện 110 kV: - Giai đoạn 2016-2020: + Trạm biến áp: xây dựng mới 04 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 168 MVA và 01 trạm cắt 110 kV (dự kiến xây dựng tại vị trí trạm

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

163

Quyết định 616/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ Công thương ban hành

Bến Lức rẽ Phú Lâm - Long An ACSR400 2 0,5 2019 Đang chuẩn bị đầu tư Đấu transit 1 mạch Phú Lâm -Long An 2 Đường dây 220 kV bốn mạch đấu nối TBA 220 kV Cần Đước rẽ Phú Mỹ - Mỹ Tho 2

Ban hành: 26/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

164

Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110 kV trạm 220 kV Trà Vinh - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (thuộc dự án DEP - vay vốn WB)

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt : 5.514.222 đồng. - Chi phí dự phòng (10%) : 1.350.244.212 đồng. Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110 kV trạm 220 kV Trà Vinh - Cầu Kè,

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

165

Quyết định 4218/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

220 kV Cà Mau 2 đến trạm 220 kV Năm Căn, dây dẫn phân pha 2x330 mm2 dài 65 km, đồng bộ với trạm 220 kV Năm Căn. - Giai đoạn 2021-2025: Đường dây: Cải tạo nâng tiết diện tuyến đường dây 220 kV mạch kép trạm 220 kV Cà Mau 2 –Nhiệt điện Cà Mau từ tiết diện 400 mm2 thành dây phân pha tiết diện 2x400 mm2, dài 5,7 km. - Giai đoạn

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

166

Quyết định 3945/QĐ-BCT năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

3273/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV); Văn bản số 1464/SCT-NL ngày 09 tháng 8 năm 2017 và Văn bản số 1696/SCT-NL ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Sở Công Thương Thừa Thiên Huế về việc giải

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

167

Nghị định 190-HĐBT năm 1985 về cải tiến công tác quản lý vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

190-HDBT,Nghị định 190-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Cải tiến công tác,Công tác quản lý vật tư,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 6

Ban hành: 27/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

168

Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đường dây 220KV thị xã (Thành phố) Sơn La - Trạm 500KV Sơn La

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT ĐƯỜNG DÂY 220KV THỊ XÃ (THÀNH PHỐ) SƠN LA - TRẠM 500 KV SƠN LA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

169

Quyết định 2060/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Danh mục công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia; Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1993/TTr-CAT-PA04 ngày 28/5/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

170

Quyết định 4930/QĐ-BCT năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ Công thương ban hành

45,5 km. - Định hướng giai đoạn 2026-2030: + Trạm biến áp: xây dựng mới 4 trạm biến áp 220/110 kV, với tổng công suất 1.250 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 1 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng thêm 250 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 3 đường dây 220 kV (một đường dây 4 mạch và hai đường dây 2 mạch) với tổng

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

171

Quyết định 4694/QĐ-BCT năm 2016 về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ Công thương ban hành

biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 500 MVA; + Xây dựng mới 5 đường dây 220 kV với tổng chiều dài 97 km. c) Lưới điện 110 kV - Giai đoạn 2016-2020: + Lưới điện đồng bộ nguồn: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 110 kV Mặt trời Đá Bạc, công suất 40 MVA; 1 đường dây 110 kV mạch kéo dài 1,3 km đồng bộ với tiến độ nhà máy điện mặt

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

172

Quyết định 190-CT năm 1982 về việc thành lập Ban chỉ đạo quản lý thị trường trung ương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

190-CT,Quyết định 190-CT 1982,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập ban chỉ đạo,Quản lý thị trường trung ương,Thương mại,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190

Ban hành: 16/07/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

173

Quyết định 190-QĐ/TT năm 1988 về việc uỷ quyền thường xuyên cho Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương xét xử tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế do Chủ nhiệm Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

190-QD/TT,Quyết định 190-QD 1988,Trọng tài kinh tế Nhà nước,Ủy quyền,Trọng tài kinh tế tỉnh,Vi phạm hợp đồng,Trọng tài kinh tế thành phố,Xét xử tranh chấp,Thủ tục Tố tụng TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190-QĐ/TT Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/08/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

174

Quyết định 2907/QĐ-BCT năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

220 kV với tổng chiều dài 0,2 km. - Định hướng giai đoạn 2026-2030: + Trạm biến áp: xây dựng mới 2 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất là 250 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 2 đường dây 220 kV mạch kép với tổng chiều dài 12,0 km. b) Lưới điện 110 kV: - Giai đoạn 2016-2020: + Trạm biến áp: xây dựng mới 5 trạm

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

175

Quyết định 1551/QĐ-BCT năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

MVA. + Đường dây: xây dựng mới 3 đường đây 220 kV mạch kép với tổng chiều dài 82 km; 1 đường dây 220 kV 4 mạch với chiều dài 0,5 km; cải tạo, nâng khả năng tải 2 đường dây 220 kV, tổng chiều dài 139 km. - Giai đoạn 2021-2025: + Trạm biến áp: cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 220/110 kV với tổng công suất tăng

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

176

Quyết định 1210/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

dựng mới 1 đường dây 220 kV bốn mạch, chiều dài 2 km. - Giai đoạn 2031-2035: + Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 375 MVA. b) Lưới điện 110 kV: - Giai đoạn 2016-2020: + Trạm biến áp: Xây dựng mới 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 240 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

177

Quyết định 1063/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ Công thương ban hành

với tổng chiều dài 108,8 km; cải tạo, nâng khả năng tải và kết hợp chuyển đấu nối 6 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 54,5 km. - Giai đoạn 2021-2025: + Trạm biến áp: xây dựng mới 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 210 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 7 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 268 MVA. +

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

178

Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên các đường dây 110kV - giai đoạn 1 (nhánh rẽ TBA 110kV Bình Vàng)” do tỉnh Hà Giang ban hành

điện. Tháo hạ dây AC150 lộ 171E22.27 và lắp mới dây AC240, tận dụng lại cách điện. - Tiến hành đấu nối transit đường dây 110kV nhánh rẽ E22.27 vào lộ 171 E22.4 Hà Giang đi lộ 171 A22.5 thủy điện Nậm Ngần tại vị trí cột số 42: Lộ 172 E22.7 Bình Vàng được đấu nối vào lộ 171 E22.4 Hà Giang, lộ 171 E22.7 được đấu nối vào lộ 171 A22.5 Nậm Ngần. Bổ

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

179

Thông báo 94/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là máy biến điện áp 123kV, 145kV cho điện môi lỏng, cho thiết bị đo lường do Tổng cục Hải quan ban hành

CPA145, 1 pha, ngoài trời, loại 110/3: 0,1/3:0,1/3kv Cuộn 1: Cấp chính xác: 0.5-100VA, Cuộn 2: Cấp chính xác 3P-100VA. 98130000 TSNK ưu đãi 5% (mục 2 tờ khai). - Máy biến điện áp 145kV cho điện môi lỏng, cho thiết bị đo lường, model CPA145, 1 pha, ngoài trời, loại 115/3:0,11/3:0,11/3kV; Cuộn 1: Cấp chính xác: 0.5-100VA, Cuộn 2: Cấp

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

180

Thông báo 93/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là máy biến dòng điện 123kV và 145kV cho điện môi lỏng, cho thiết bị đo lường do Tổng cục Hải quan ban hành

quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: - Máy biến dòng điện 123kV cho điện môi lỏng, cho thiết bị đo lường, model IMBD 145, 1 pha, ngoài trời, loại 200-400-600 -800/1/1/1/1A, Cuộn1: Cấp chính xác 0.5-30VA; Cuộn 2,3,4: Cấp chính xác 5P20-30VA (mục 1 tờ khai). - Máy biến

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228