Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 190/KTSTQ-KV5 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 214116 văn bản

141

Quyết định 190/2003/QĐ-UB về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 8 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

190/2003/QD-UB,Quyết định 190 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Định mức khoán kinh phí,Quận 8,Kinh phí quản lý hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

142

Quyết định 190/2003/QĐ-TTg về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

190/2003/QD-TTg,Quyết định 190 2003,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách di dân,Di dân,Quy hoạch dân cư,Giai đoạn 2003-2010,Bố trí dân cư,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

143

Kế hoạch 15/KH-VKSTC-V5 sơ kết một năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

15/KH-VKSTC-V5,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Luật tố tụng dân sự sửa đổi ,Luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

144

Quyết định 2603/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ghi chú Thôn, tổ dân phố loại 1 Thôn, tổ dân phố loại 2 Thôn, tổ dân phố loại 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Thành phố Tam

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

145

Hướng dẫn 06/HD-VKSTC-V5 công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự năm 2013 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

06/HD-VKSTC-V5,Hướng dẫn 06 2013,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải quyết vụ việc dân sự,Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

146

Quyết định 190/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

190/2001/QD-TTg,Quyết định 190 2001,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống HIV/AIDS,Bệnh xã hội,Phòng chống bệnh dịch nguy hiểm,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190

Ban hành: 13/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

147

Thông báo 262/TB-VKSTC-V5 tình hình thực hiện công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự những tháng đầu năm 2012 và vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự và Thông tư liên tịch 04/TTLT do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

262/TB-VKSTC-V5,Thông báo 262 2012,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự,Vướng mắc Bộ luật tố tụng dân sự ,Vướng mắc Thông tư liên tịch 04/TTLT ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2012

148

Sắc lệnh số 190 về thẩm quyền truy tố của Toà án do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

190,Sắc lệnh 190 1946,Chủ tịch nước,Thủ tục Tố tụng SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 190 NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu chi Sắc lệnh ngày 10 thánh 10 năm 1945 về việc giữ tạm luật lệ hiện hành, Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sau khi đã

Ban hành: 01/10/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

149

Quyết định 4965/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

phóng công suất nguồn năng lượng tái tạo: xây dựng mới 01 đường dây 110 kV 04 mạch với chiều dài 1 km; 02 đường dây mạch kép với tổng chiều dài 17,2 km và 05 đường dây 110 kV mạch đơn với tổng chiều dài 23,5 km. - Giai đoạn 2021-2025: + Trạm biến áp cấp điện cho phụ tải: xây dựng mới 05 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 271 MVA; cải

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

150

Quyết định 4274/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

suất tăng thêm 887 MVA. + Đường dây: Xây dựng mới 22 tuyến đường dây 110 kV với tổng chiều dài 156,4 km. - Giai đoạn 2031-2035: + Trạm biến áp: Xây dựng mới 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 277 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 26 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 1.211 MVA. + Đường dây: Xây

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2018

151

Thông tư liên tịch 190/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 92/2005/QĐ-TTg về chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982 do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

190/2005/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 190 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Chế độ,Quân nhân dân tộc ít người,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

152

Thông tư 190/TCHQ-GSQL năm 1994 quy định cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan do Tổng Cục Hải quan ban hành

190/TCHQ-GSQL,Thông tư 190 1994,Tổng cục Hải quan,Cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa,Giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa,Xuất nhập khẩu hàng hóa,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 07/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

153

Quyết định 3444/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

đường dây 220 kV mạch đơn với chiều dài 98 km và 02 đường dây 220 kV 04 mạch với tổng chiều dài 8,5 km. - Giai đoạn 2026-2030: + Trạm biến áp: cải tạo, mở rộng nâng công suất 01 trạm biến áp 220/110 kV với công suất tăng thêm 125 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 01 đường dây mạch kép 220 kV, chiều dài 75 km. - Giai đoạn

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

154

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông báo số 10/TB-BCA-TCAN ngày 17/5/2018 của Bộ Công an về phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia - Hệ thống Truyền tải điện 500kV một cách toàn diện, thống nhất, việc xây dựng Đề án "Đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

155

Chỉ thị 190-CT năm 1988 phát triển sản xuất và phân phối đá xây dựng và đá vôi ở các tỉnh Nam-Bộ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

190-CT,Chỉ thị 190-CT 1988,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190-CT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐÁ XÂY

Ban hành: 21/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

156

Quyết định 190/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Viện nghiên cứu con người trực thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

SỐ 190/1999/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI TRỰC THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 23/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn

Ban hành: 20/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

157

Quyết định 134/2004/QĐ-TCHQ-KTSTQ về Quy chế thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

134/2004/QD-TCHQ-KTSTQ,Quyết định 134 2004,Tổng cục Hải quan,Quản lý thông tin,Kiểm tra sau thông quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2004/QĐ-TCHQ-KTSTQ Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011

158

Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

190/1999/QD-BLDTBXH,Quyết định 190 1999,Bộ Lao động – Thương binh và X,Danh mục nghề,Công việc nặng nhọc,Công việc nặng nhọc nguy hiểm,Công việc độc hại,Công việc độc hại nguy hiểm,Công việc đặc biệt nguy hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2008

159

Quyết định 1275/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

suất 370 MVA và 01 trạm đấu nối nhà máy thủy điện và 02 trạm đấu nối điện mặt trời với tổng công suất là 133 MVA; cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 03 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 103 MVA. + Đường dây: xây dựng mới 11 đường dây 110 kV mạch kép với tổng chiều dài 75,5 km, 05 đường dây mạch đơn với tổng chiều dài 124

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

160

Thông tư 190/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành

190/1998/TT-BTC,Thông tư 190 1998,Bộ Tài chính,Điều hành dự toán ngân sách Nhà nưóc,Điều hành dự toán,Dự toán ngân sách nhà nước,Dự toán ngân sách Nhà nước 1999,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 31/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36