Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 190/KTSTQ-KV5 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 214182 văn bản

121

Quyết định 190/2007/QĐ-TTg phê duyệt Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Xô Viết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam trong khuôn khổ xí nghiệp liên doanh Việt – Xô "Vietsopetro" ngày 16/7/1991 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

190/2007/QD-TTg,Quyết định 190 2007,Thủ tướng Chính phủ,Khai thác dầu khí,Nghị định thư,Nghị định thư bổ sung,Hiệp định Việt Nam Xô Viết,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2007

122

Quyết định 1954/1997/CAAV-KV về Quy chế kiểm tra để cấp, gia hạn chứng chỉ và năng định cho nhân viên không lưu hàng không dân dụng Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

1954/1997/CAAV-KV,Quyết định 1954 1997,Cục Hàng không dân dụng Việt N,Nhân viên không lưu,Hàng không dân dụng Việt Nam,Hàng không dân dụng CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

190/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 190 2007,Tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 190/2007/NQ-HĐND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

124

Thông tư liên tịch 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 159/2006/NĐ-CP thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng -

190/2011/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 190 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ hưu trí,Tham gia kháng chiến chống Mỹ,Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước,Quân đội đã phục viên,Quân nhân xuất ngũ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

125

Quyết định 190/2006/QĐ-TTg về việc đổi tên trường Đại học Ngoại ngữ thành trường Đại học Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

190/2006/QD-TTg,Quyết định 190 2006,Thủ tướng Chính phủ,Đổi tên trường,Trường Đại học Ngoại ngữ,Đại học Hà Nội,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 190/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 8

Ban hành: 17/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

126

Quyết định 190/2006/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính tỉnh Bình Dương giai đoạn II (2006-2010)

190/2006/QD-UBND,Quyết định 190 2006,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 08/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

127

Quyết định 190/2006/QĐ-UBTDTT về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban Thể dục thể thao do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

190/2006/QD-UBTDTT,Quyết định 190 2006,Uỷ ban Thể dục Thể thao,Ủy ban thể dục thể thao,Phân cấp quản lý công chức,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190/2006/QĐ-UBTDTT Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm

Ban hành: 07/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

128

Quyết định 190/2005/QĐ-UB về quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

190/2005/QĐ-UB ngày 16/11/2005 của Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. 1.1. Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển Quỹ đất (gọi tắt là Trung tâm), được thành lập theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 11/01/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. 1.2. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại: Tòa nhà 5

Ban hành: 16/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2009

129

Quyết định 190/2005/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

190/2005/QD-UBND,Quyết định 190 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội Địa chất,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Tài nguyên - Môi trường,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

130

Quyết định 190/2005/QĐ-TTg sửa đổi Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Danh mục B), Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Danh mục C) tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 35/2002/NĐ-CP do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

190/2005/QD-TTg,Quyết định 190 2005,Thủ tướng Chính phủ,Địa bàn khó khăn,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

131

Quyết định 1564/TCHQ/QĐ/KTSTQ ban hành Quy trình nghiệp vụ phúc tập hồ sơ hải quan và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1564/TCHQ/QD/KTSTQ,Quyết định 1564 2003,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra sau thông quan,Hồ sơ hải quan,Quy trình nghiệp vụ,Phúc tập hồ sơ hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 02/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

132

Quyết định 190/2004/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

190/2004/QD-UB,Quyết định 190 2004,Thành phố Hà Nội,Sở Kế hoạch và Đầu tư,Thanh tra,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 190/2004/QĐ-UB Hà Nội,

Ban hành: 20/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2009

133

Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 (HỢP PHẦN I: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 110 KV) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư số

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

134

Nghị định 190/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

190/2004/ND-CP,Nghị định 190 2004,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Tân Uyên,Huyện Dầu tiếng,Huyện Phú Giáo,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

135

Quyết định 190/2004/QĐ-TTg về việc quản lý dịch vụ chuyển phát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

190/2004/QD-TTg,Quyết định 190 2004,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý dịch vụ chuyển phát,Thương mại,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ

Ban hành: 08/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

136

Nghị định 190-CP năm 1994 hướng dẫn Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của luật Nghĩa vụ quân sự về chế độ,chính sách với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và binh sỹ

190-CP,Nghị định 190-CP 1994,Chính phủ,Luật nghĩa vụ quân sự,Luật sửa đổi bổ sung,Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi,Hướng dẫn,Chế độ chính sách,Quân nhân chuyên nghiệp,Hạ sĩ quan,Binh sĩ,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

137

Quyết định 190/2004/QĐ-UB về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

190/2004/QD-UB,Quyết định 190 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Phí bảo vệ môi trường nước thải,Bảo vệ môi trường,Phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

138

Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

kV Sơn La 2x450→ 450+900 5 Lắp máy biến áp 500/220 kV Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 1x450 6 Đấu nối Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 vào hệ thống điện Quốc gia

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

139

Quyết định 190/2003/QĐ-UB ban hành Quy định mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

190/2003/QD-UB,Quyết định 190 2003,Thành phố Đà Nẵng,Mua sắm,Quản lý đầu tư xây dựng,Thành phố Đà Nẵng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 190

Ban hành: 30/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

140

Quyết định 190/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Vật tư Thiết bị Toàn bộ thành Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số: 190/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI THUỘC CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ TOÀN BỘ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MATEXIM THĂNG LONG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ

Ban hành: 14/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171