Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 190/KTSTQ-KV5 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 214198 văn bản

81

Quyết định 190/QĐ-CVT năm 2011 hướng dẫn phương thức chứng nhận hợp quy, hồ sơ chứng nhận và công bố hợp quy do Cục trưởng Cục Viễn thông ban hành

190/QD-CVT,Quyết định 190 2011,Cục Viễn thông,Phương thức chứng nhận hợp quy,Chứng nhận hợp quy,Công bố hợp quy,Hồ sơ chứng nhận ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC VIỄN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

82

Thông tư 190/2014/TT-BTC quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

190/2014/TT-BTC,Thông tư 190 2014,Bộ Tài chính,Hỗ trợ tiền điện ,Hộ chính sách xã hội ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

83

Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

5/2021/QD-UBND,Quyết định 5 2021,Tỉnh Phú Thọ,Bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất Phú Thọ,Bồi thường với vật nuôi là thủy sản khi bị thu hồi đất,Đơn giá bồi thường cây trồng khi thu hồi đất Phú Thọ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

84

Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

5/2021/QD-UBND,Quyết định 5 2021,Tỉnh Bắc Giang,Giám định xã hội của Liên hiệp Hội Khoa học Bắc Giang,Phản biện xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học Bắc Giang,Hoạt động tư vấn của Liên hiệp các Hội Khoa học Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

85

Quyết định 5/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

5/2021/QD-UBND,Quyết định 5 2021,Tỉnh Nam Định,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Nam Định,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

86

Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

190/QD-TTg,Quyết định 190 2011,Thủ tướng Chính phủ,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2011

87

Thông báo 190/TB-BHXH về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ ngày 25/11/2010 đến ngày 14/01/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

190/TB-BHXH,Thông báo 190 2011,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 190/TB-BHXH Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2011

88

Nghị quyết 190/NQ-HĐND năm 2010 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2011

190/NQ-HDND,Nghị quyết 190,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

89

Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

5/2020/TT-BNV,Thông tư 5 2020,Bộ Nội vụ,Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV,Sửa đổi Thông tư 12/2019/TT-BNV,Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

90

Thông tư 190/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

190/2013/TT-BTC,Thông tư 190 2013,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

91

Nghị định 190/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

190/2013/ND-CP,Nghị định 190 2013,Chính phủ,Điều lệ Tập đoàn Hóa chất,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

92

Quyết định 190/QĐ-QLD năm 2010 công bố 28 sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam – đợt 11 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

190/QD-QLD,Quyết định 190 2010,Bộ Y tế,Danh mục sinh phẩm y tế,Được phép lưu hành tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/QĐ-QLD Hà

Ban hành: 13/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

93

Thông báo 190/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

190/TB-VPCP,Thông báo 190 2010,Văn phòng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Kết luận,Nguyễn Tấn Dũng,Tỉnh Nghệ An,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 190/TB-VPCP Hà

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

94

Thông báo 190/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định thiết kế cơ sở gói thầu 4: Hệ thống giao thông thông minh (ITS) dự án xây dựng đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do Bộ Giao thông vận tải ban hành

190/TB-BGTVT,Thông báo 190 2010,Bộ Giao thông vận tải,Đường cao tốc,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 190/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

95

Thông báo 190/TB-BGDĐT về tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

190/TB-BGDDT,Thông báo 190 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tuyển sinh,Thực tập sau đại học tại Ấn Độ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 190/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 21 tháng 4

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

96

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2010 bản Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

190/QD-UBND,Quyết định 190 2010,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 26 tháng 01 năm

Ban hành: 26/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

97

Quyết định 190/2013/QĐ-UBND về chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh; chế độ hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và nhân viên phục vụ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh do tỉnh Bắc Ninh ban hành

190/2013/QD-UBND,Quyết định 190 2013,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/2013/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

98

Thông tư 5/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ Y tế ban hành

5/2020/TT-BYT,Thông tư 5 2020,Bộ Y tế,Sửa đổi Thông tư,Sử dụng vắc xin,Đánh giá tai biến ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 5/2020/TT-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 4

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

99

Quyết định 5/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

5/2020/QD-UBND,Quyết định 5 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5/2020/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 10 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

100

Thông tư 190/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

190/2012/TT-BTC,Thông tư 190 2012,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215