Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 190/KTSTQ-KV5 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 214120 văn bản

181

Thông tư 58-KV/BVT-1969 quy định chế độ ưu tiên cho các giáo viên miền xuôi lên giảng dạy ở miền núi được mua vé đi tàu, xe, ca-nô, không phải xếp hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

58-KV/BVT,Thông tư 58-KV 1969,Bộ Giao thông vận tải,Giáo viên miền xuôi lên miền núi,Ưu tiên giáo viên giảng dạy miền núi,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-KV

Ban hành: 22/10/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

182

Quyết định 3460/QĐ-BCT năm 2020 về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

áp định mức sơ cấp: 8.4 đến 24kV Điện áp định mức sơ cấp: 30 đến 190V Tải định mức: 5VA đến 100VA Cấp chính xác: 0.5; 1, 3P. 6P 80,42% 2 8504 31 24 Biến dòng đo lường trung thế 24kV Loại: CTA-24

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

183

Quyết định 5/2007/QĐ-UBND phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách của tỉnh Hòa Bình

5/2007/QD-UBND,Quyết định 5 2007,Tỉnh Hòa Bình,Phân chia nguồn thu các cấp ngân sách ,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5

Ban hành: 14/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

184

Nghị quyết 5c/2007/NQ-HĐND về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

5c/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 5c 2007,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5c/2007/NQ-HĐND Huế, ngày 25 tháng 4

Ban hành: 25/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

Ban hành: 25/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

186

Nghị quyết 5a/NQCD-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

5a/NQCD-HDND,Nghị quyết 5a 2007,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 25/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

187

Hướng dẫn 02/VKSTC-V5 về việc công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự năm 2007 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/VKSTC-V5,Hướng dẫn 02 2007,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát,Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự,Năm 2007,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 02/VKSTC-V5

Ban hành: 26/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

188

Quyết định 190/1999/QĐ-NHNN1 điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

190/1999/QD-NHNN1,Quyết định 190 1999,Ngân hàng Nhà nước,Điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 190/1999/QĐ-NHNN1 Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 29/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

189

Thông tư liên tịch 5-TTLT 1997 về việc kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hàng hoá kinh doanh gửi qua đường Bưu điện trong cả nước do Tổng Cục Bưu Điện - Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính - Bộ Thương Mại ban hành

5-TTLT,Thông tư liên tịch 5-TTLT 1997,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Thương mại,Tổng cục Bưu điện,Xử lý vi phạm,Bưu điện,Kiểm tra xử lý vi phạm,Hàng hóa gửi qua đường Bưu điện,Thương mại,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 26/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

190

Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2020 quy định về hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND và 190/2019/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

HTX được hỗ trợ. Điều 5. Hỗ trợ kinh phí mua xe thu gom rác, thùng đựng rác 1. Nội dung, điều kiện và mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐND (sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND), cụ thể: - HTX có đăng ký và hoạt động lĩnh vực môi trường; có xác nhận

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

191

Quyết định 3131/QĐ-BCT năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 KV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

và phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV; Văn bản góp ý cho Đề án số 2068/EVN-KH ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; số 1595/EVNNPT-KH ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia; số 1983/EVNNPC-ĐT

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

192

Thông tư 68-TT/KV-1966 về cách chuyển chi phí cây trồng từ năm trước sang năm sau do Bộ Nông trường ban hành

68-TT/KV,Thông tư 68-TT 1966,Bộ Nông trường,Chuyển chi phí cây trồng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG TRƯỜNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68-TT/KV Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1966

Ban hành: 03/11/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

193

Thông tư liên bộ 5-LBTT năm 1997 về việc báo cáo tình hình thu nhập thêm ngoài tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Ban tổ chức,cán bộ chính phủ - Bộ Tài chính ban hành

5-LBTT,Thông tư liên tịch 5-LBTT 1997,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Báo cáo,Đơn vị hành chính sự nghiệp,Thu nhập thêm ngoài tiền lương,Cơ quan hành chính sự nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 27/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

194

Nghị quyết 5e/2005/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006-2010 tỉnh Thừa Thiên Huế

5e/2005/NQ-HDND,Nghị quyết 5e 2005,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5e/2005/NQ-HĐND Huế, ngày 7 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 07/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

195

Nghị quyết số 5B/NQ-BCH về đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới do Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

5B/NQ-BCH,Nghị quyết 5B 2005,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5B/NQ-BCH Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO

Ban hành: 08/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

196

Nghị quyết số 5A/2005/NQ-BCH về đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

5A/2005/NQ-BCH,Nghị quyết 5A 2005,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5A/2005/NQ-BCH Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG

Ban hành: 07/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

197

Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Ban quản lý dự án công trình điện miền Trung để thực hiện dự án đường dây 500 kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa (trên địa bàn huyện Hiệp Hòa) tỉnh Bắc Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500 KV QUẢNG NINH - HIỆP HÒA (TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP HÒA) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

198

Quyết định 3149/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Km 1212+400 - Km 1243 tỉnh Bình Định (Đợt 1 - thị xã An Nhơn)

Dương Văn Liễu KV Huỳnh Kim - P.Nhơn Hòa 156.379.412 5 Bùi Văn Cư KV Huỳnh Kim - P.Nhơn Hòa 142.862.394 6 Nguyễn Thị Gái (Đại diện hộ Nguyễn Ngọc Quang) KV Huỳnh Kim - P.Nhơn Hòa

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

200

Nghị định 5-CP năm 1994 quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của NN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng CSXH

5-CP,Nghị định 5-CP 1994,Chính phủ,Quy định tạm thời,Mức lương mới,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/01/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157