Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141180 văn bản

1

Quyết định 19/QĐ-TTg năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 19/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

2

Quyết định 19/QĐ-TTg năm 2015 Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 19/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

3

Quyết định 19/QĐ-TTg năm 2011 về xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/QD-TTg,Quyết định 19 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

4

Quyết định 19/QĐ-TTg thành lập Hội đồng giải thưởng Hồ Chi Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

******** Số: 19/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHI MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn

Ban hành: 11/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2019/QD-TTg,Quyết định 19 2019,Thủ tướng Chính phủ,Con dấu,Mẫu con dấu,Lưu trữ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

6

Quyết định 19/2018/QĐ-TTg quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2018/QD-TTg,Quyết định 19 2018,Thủ tướng Chính phủ,Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ,Ứng dụng công nghệ cao,Công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

7

Quyết định 19/2017/QĐ-TTg cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2017/QD-TTg,Quyết định 19 2017,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư ngành y tế,Dự án sử dụng vốn ODA,Vốn vay ưu đãi ngành y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

8

Quyết định 19/2016/QĐ-TTg Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2016/QD-TTg,Quyết định 19 2016,Thủ tướng Chính phủ,Cơ quan quản lý nhà nước,Quản lý Nhà nước,Đấu tranh phòng chống buôn lậu,Gian lận thương mại,Quan hệ phối hợp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

9

Quyết định 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2015/QD-TTg,Quyết định 19 2015,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp công nghệ cao,Xác định doanh nghiệp công nghệ cao,Tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

10

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2019,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp phát triển ,Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,Vùng kinh tế trọng điểm,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

11

Quyết định 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2014/QD-TTg,Quyết định 19 2014,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 05/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2014

12

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2018,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng tránh lũ lụt,Phòng chống lũ,Vùng sạt lở đất,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-TTg

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

13

Quyết định 19/2013/QĐ-TTg về Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2013/QD-TTg,Quyết định 19 2013,Thủ tướng Chính phủ,Phao Cospas Sarsat ,Cung cấp quản lý khai thác dữ liệu ,Tiếp nhận xử lý truyền phát thông tin ,Tìm kiếm cứu nạn quốc tế,Tìm kiếm cứu nạn,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

14

Quyết định 19/2012/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2012/QD-TTg,Quyết định 19 2012,Thủ tướng Chính phủ,Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái,Doanh nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

15

Quyết định 19/2011/QĐ-TTg về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập, xuất cảnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2011/QD-TTg,Quyết định 19 2011,Thủ tướng Chính phủ,Tiếp nhận bản khai hàng hóa chứng từ ,Thông quan điện tử ,Tàu biển nhập cảnh ,Tàu biển xuất cảnh ,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2011

16

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2016 về tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2016,Thủ tướng Chính phủ,Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên,Tổng kết 20 năm,Lực lượng Dự bị động viên,Ngân sách địa phương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

17

Quyết định 19/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2010/QD-TTg,Quyết định 19 2010,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế hoạt động,Khu kinh tế Vũng Áng,Tỉnh Hà Tĩnh,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/2010/QĐ-TTg

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2010

18

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/CT-TTg,Chỉ thị 19 2015,Thủ tướng Chính phủ,thi hành Luật Hợp tác xã , phổ biến luật hợp tác xã ,Luật hợp tác xã 2012,hướng dẫn Luật hợp tác xã,Triển khai thi hành luật,Triển khai thi hành Luật Hợp tác xã,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

19

Quyết định 19/2009/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2009/QD-TTg,Quyết định 19 2009,Thủ tướng Chính phủ,Bộ Công thương,Cục Quản lý thị trường,Trực thuộc Bộ Công thương,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Thương mại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 06/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

20

Quyết định 19/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

19/QD-UBND,Quyết định 19 2019,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 07 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98