Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2012/TTLT-BTC-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128676 văn bản

1

Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ– BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012 THÔNG TƯ

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

4

Thông tư liên tịch 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT hướng dẫn tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG - - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Ban hành: 23/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

5

Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 20/2010/TTLT-BKH-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

6

Thông tư liên tịch 10/2009/TTLT-BKH-BTC quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 10/2009/TTLT-BKH-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Ban hành: 30/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2009

7

Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

8

Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2008

9

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC hướng dẫn Quyết định 147/2007/QĐ-TTg về chính sách phát triển rừng sản xuất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 02/2008/TTLT-BKH-BNN-TC Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2008

Ban hành: 02/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

11

Thông tư liên tịch 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 25/2006/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng công an nhân dân do Bộ Công An - Bộ Tài Chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2006/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

12

Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-NHNN-BKH-BTC-BTM hướng dẫn lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam do Liên bộ Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại ban hành.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ THƯƠNG MẠI ****** Số: 05/2007/TTLT-NHNN-BKH-BTC-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  CỦA NGÂN HÀNG NHÀ

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

13

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công An cùng ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ KẾ

Ban hành: 27/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2007

14

Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành

BỘ TƯ PHÁP-BỘ TÀI CHÍNH-THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Ban hành: 26/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

15

Thông tư liên tịch 74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ do Bộ quốc phòng, Bộ tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2003/NĐ-CPNGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2003

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

17

Thông tư liên tịch 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

18

Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN hướng dẫn thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg thí điểm đặt hàng sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

19

Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

20

Thông tư liên tịch 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status