Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 19/2008/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 67700 công văn

1

Công văn 4039/LĐTBXH-BHXH về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4039/LĐTBXH-BHXH V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

2

Công văn 3417/LĐTBXH-BHXH sửa đổi khoản 6 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3417/LĐTBXH-BHXH V/v sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 01/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

3

Công văn số 2505/BHXH-CĐBHXH về việc chế độ bảo hiểm xã hội theo Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2505/BHXH-CĐBHXH V/v Chế độ BHXH theo Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

4

Công văn 2012/LĐTBXH-BHXH trả lời Công văn 10/TGPL về khác nhau giữa Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội và điểm 8 Khoản 11 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trả lời công văn số 10/TGPL ngày 08/3/2010 của quý Trung tâm về việc khác nhau giữa Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội và điểm 8 Khoản 11 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008, Bộ Lao động - Thương

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

5

Công văn 119/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về cách tính lương hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

định được quy định tại điểm c khoản 1, 2, 3 Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ và khoản 6 mục IV Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên và quyết định

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

6

Công văn 2854/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được quy định cụ thể tại khoản 8 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo

Ban hành: 21/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

7

Công văn 1683/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 cửa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và các quy định trước đó; từ ngày 01/12/2012 trở đi thực

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

8

Công văn 3606/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

(DSPHSK) theo điểm 2, 3 và điểm 4 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH: a) Khoảng thời gian người lao động được xem xét giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ (DSPHSK) sau ốm đau, thai sản theo quy định tại điểm 2 và điểm 3 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH là khoảng thời gian tính từ ngày người lao động đã nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ đủ

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

9

Công văn số 2041/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2041/LĐTBXH-TTr V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH. TP. Hồ

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2008

10

Công văn 2010/BLĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về giải quyết bồi thường tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Long - Công ty Cổ phần Thiên Tân Ngày 09/5/2019 Văn phòng Chính phủ có công văn số 3858/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị của ông Nguyễn Văn Long - Công ty Cổ phần Thiên Tân về về giải quyết bồi thường tai nạn lao động theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/2/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

11

Công văn 3700/LĐTBXH-BHXH về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Về hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc hoặc danh sách người lao động của đơn vị đến thời điểm 31/12/1994, đã được quy định cụ thể tại khoản 8 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo đó: - Trường

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

12

Công văn 5056/BLĐTBXH-PC về báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5056/BLĐTBXH-PC V/v báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường PBGDPL năm 2018 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

13

Công văn 2610/LĐTBXH-NCC năm 2018 về vận dụng Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động do Bộ động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2610/LĐTBXH-NCC V/v vận dụng Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

14

Công văn 19/BXD-VLXD năm 2019 về gửi mẫu để phục vụ nghiên cứu và làm thí nghiệm do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/BXD-VLXD V/v gửi mẫu để phục vụ nghiên cứu và làm thí nghiệm Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Trường

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

15

Công văn số 2239/BLĐTBXH-BHXH về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên Trả lời Công văn số 109/LĐTBXH-TTr ngày 28/5/2009 của quý Sở đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Xuân Việt, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 8 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động – Thương binh

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

16

Công văn 765/BHXH-CSXH năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 765/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

17

Công văn 19/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

18

Công văn 19/HĐND năm 2017 về đính chính văn bản do tỉnh Bạc Liêu ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/HĐND V/v đính chính văn bản Bạc Liêu, ngày 10 tháng 02 năm 2017 Kính

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

20

Công văn 19/BXD-VLXD năm 2018 về xác nhận tên gọi khoáng sản cát thạch anh do Bộ Xây dựng ban hành

Giấy phép khai thác khoáng sản số 604/GP-BTNMT ngày 24/3/2008, trong đó khoáng sản ghi trong Giấy phép là cát thạch anh. Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng xác nhận khoáng sản cát thạch anh của Công ty Vicosimex có tên gọi khác là cát trắng hay cát trắng

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.194.166