Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2005/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139632 văn bản

1

Quyết định 19/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 07/2005/QĐ-UB quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2005/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 18 tháng 5 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Ban hành: 18/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2010

2

Quyết định 19/2005/QĐ-UB về Quy chế trong công tác bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện do tỉnh Quảng Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2005/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 28 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRONG

Ban hành: 28/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

3

Quyết định 19/2005/QĐ-UB ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 19/2005/QĐ-UB Bắc Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 24/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

4

Quyết định 19/2005/QĐ-UB về ủy quyền thẩm định và duyệt giá mua sắm hàng hóa, sửa chữa, thanh lý tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/2005/QĐ-UB TP. Cần Thơ, ngày 22 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN

Ban hành: 22/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

5

Quyết định 19/2005/QĐ-UB về Quy định hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2005/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 18 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC

Ban hành: 18/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

6

Quyết định 19/2005/QĐ-UB ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2005/QĐ-UB Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 07/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

7

Quyết định 19/2005/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp và xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch tổng mặt bằng) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI

Ban hành: 07/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

8

Quyết định 19/2005/QĐ-UB sửa đổi khoản 7.3 của Điều 7 Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2005/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 7.3 CỦA ĐIỀU 7 QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Ban hành: 31/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2012

9

Quyết định 19/2005/QĐ-UB phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Ninh do tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2005/QĐ-UB Bình Phước, ngày 19 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH

Ban hành: 19/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

10

Chỉ thị 19/2005/CT-UB về tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2005/CT-UB Bến Tre, ngày 25 tháng 8 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIÊM PHÒNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 25/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

11

Quyết định 19/2005/QĐ-BTS về Quy chế tạm thời về kiểm soát, chứng nhận nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

BỘ THỦY SẢN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do - Hạnh phúc ----- Số: 19/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ KIỂM SOÁT, CHỨNG NHẬN NƯỚC MẮM MANG TÊN

Ban hành: 16/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 19/2005/QĐ-BTC bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 19/2005/QĐ-BTC NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT

Ban hành: 01/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

13

Quyết định 19/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2005/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ THÀNH CÔNG TY THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BỘ

Ban hành: 30/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 19/2005/QĐ-BGTVT về điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 19/2005/QĐ

Ban hành: 25/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

15

Quyết định 19/2005/QĐ-BNN về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho cây rau do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Số 19/2005/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ

Ban hành: 24/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 19/2005/QĐ-UBBT Quy định về mức thu, nộp và quản lý sử dụng Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 19/2005/QĐ-UBBT Phan Thiết, ngày 15 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU,

Ban hành: 15/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2010

17

Quyết định 19/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19/2005/QĐ-BNV Hà Nội , Ngày 25 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HỘI CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM

Ban hành: 25/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

18

Quyết định 19/2005/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dự án phát triển thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

Ban hành: 24/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

19

Quyết định 19/2005/QĐ-UBDT thành lập trang thông tin điện tử (website) trên internet về lĩnh vực công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc do Chủ nhiệm ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số 19/2005/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE) TRÊN INTERNET VỀ

Ban hành: 18/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

20

Quyết định 19/2005/QĐ-UBTDTT ban hành "Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, bảo vệ mạng máy tính của ủy ban Thể dục Thể thao” của Chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2005/QĐ-UBTDTT Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, BẢO VỆ MẠNG MÁY TÍNH CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO” BỘ

Ban hành: 10/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227