Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 199648 văn bản

1

Nghị định 19-CP năm 1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, chia các huyện Xuân Thuỷ, Nam Ninh và thành lập thị trấn Thịnh Long thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

19-CP,Nghị định 19-CP 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành phố Nam Định,Huyện Hải Hậu,Chia huyện,Huyện Xuân Thủy,Huyện Nam Ninh,Thành lập thị trấn,Thị trấn Thịnh Long,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

2

Nghị định 19-CP năm 1995 về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức Bảo hiểm xã hội hiện nay ở Trung ương và địa phương

19-CP,Nghị định 19-CP 1995,Chính phủ,Thành lập,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1995 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 16/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 19-CP năm 1996 ban hành Quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1996 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19-CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 1996 BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM PHÁP LUẬT CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 6 tháng 7

Ban hành: 06/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

4

Nghị định 19/CP năm 1994 về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

19/CP,Nghị định 19 1994,Chính phủ,Công tác quốc phòng,Bộ cơ quan ngang Bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Địa phương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/CP Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

5

Quyết định 19-CP năm 1981 về việc mở rộng thị trấn Phả Lại và điều chỉnh địa giới các xã Cổ Thành, Nhân Huệ thuộc Huyện Chí Linh tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

19-CP,Quyết định 19-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Huyện Chí Linh,Tỉnh Hải Hưng,Mở rộng thị trấn,Thị trấn Phả Lại,Xã Cổ Thành,Điều chỉnh địa giới xã,Xã Nhân Huệ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

6

Quyết định 19-CP năm 1979 về việc thành lập thị trấn Quán Toan thuộc huyện An Hải, thành phố Hải Phòng do Hội đồng Chính phủ ban hành

19-CP,Quyết định 19-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện An Hải,Thành phố Hải Phòng,Thị trấn Quán Toan,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

7

Nghị quyết số 19-CP về chấn chỉnh tổ chức sản xuất, đưa quản lý kinh tế vào nền nếp và cải tiến một bước, tạo điều kiện và đòi hỏi mỗi xí nghiệp, mỗi người lao động thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước năm 1976 do Hội đồng Chính Phủ ban hành

19-CP,Nghị quyết 19-CP 1976,Hội đồng Chính phủ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CP Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 1976 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 29/01/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

8

Nghị định 19-CP năm 1968 về chính sách đối với anh hùng, chiến sĩ thi đua do Hội đồng Chính phủ ban hành

19-CP,Nghị định 19-CP 1968,Hội đồng Chính phủ,Chính sách anh hùng,Anh hùng chiến sĩ thi đua,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 19-CP Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/02/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

9

Nghị định 19-CP năm 1960 về chính sách đối với cho thuê nhà cửa tư nhân ở các thành phố và thị xã do Hội đồng Chính phủ ban hành

19-CP,Nghị định 19-CP 1960,Hội đồng Chính phủ,Chính sách cho thuê nhà tư nhân,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1960

Ban hành: 29/06/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

10

Thông báo 314/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc kiểm tra thực hiện Nghị quyết 19/CP trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19/CP CỦA CHÍNH PHỦ TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

11

Chỉ thị 20/2000/CT-TTg thực hiện Nghị định 19/CP về công tác quốc phòng trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI Trong những năm qua, các Bộ, ngành, các địa phương đã quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng đã đạt được

Ban hành: 06/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

12

Thông tư 414/2001/TT-BQP hướng dẫn Chỉ thị 20/2000/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định 19/CP 1994 về công tác quốc phòng trong tình hình mới do Bộ Quốc phòng ban hành

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 414/2001/TT-BQP NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/2000/CT-TTG NGÀY 6/10/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/CP NGÀY 12/3/1994 VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ban hành: 22/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

13

Chỉ thị 10/1999/CT-UB về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 19/CP về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CHỈ THỊ VỀ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/CP NGÀY 12/3/1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Thực hiện Chỉ thị số 107/CP-NC ngày 02/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 257/HD-QP ngày 5/3/1999 của Bộ Quốc phòng về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ

Ban hành: 16/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2009

14

Chỉ thị 27/CT-UB-NC năm 1996 thực hiện Nghị định 19/CP ban hành quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/CP NGÀY 06/4/1996 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM PHÁP LUẬT. Sau khi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chánh có hiệu lực ngày 01/8/1995, Chính phủ đã bàn hành Quy chế giáo dục tại xã, phường, thị

Ban hành: 10/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

15

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc giữa các thành viên ASEAN và Trung Hoa do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP,Nghị quyết 19 2020,Chính phủ,Phê duyệt,Bản ghi nhớ,Thành lập trung tâm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020 NGHỊ

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

16

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2018 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP,Nghị quyết 19 2018,Chính phủ,Thanh tra chuyên ngành,Thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

17

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

19/2020/ND-CP,Nghị định 19 2020,Chính phủ,Xử lý kỷ luật,Thi hành pháp luật,Xử lý vi phạm hành chính,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2020/NĐ-CP

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

18

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

19/2019/ND-CP,Nghị định 19 2019,Chính phủ,Họ hụi biêu phường,Họ có lãi,Họ không có lãi,Tiền tệ - Ngân hàng,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

19

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do Chính phủ ban hành

19-2018/NQ-CP,Nghị quyết 19-2018 2018,Chính phủ,Môi trường kinh doanh ,Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,Năng lực cạnh tranh quốc gia ,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

20

Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

19/2018/ND-CP,Nghị định 19 2018,Chính phủ,Chất ma túy,Hàm lượng chất ma túy ,Tiền chất ma túy,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.67.179