Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2011/TT-BCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 187868 văn bản

1

Thông tư 19/2011/TT-BCT về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường do Bộ Công Thương ban hành

19/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÁC MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

Ban hành: 06/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2011

2

Thông tư 19/2020/TT-BCT về sửa đổi các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ Công thương ban hành

19/2020/TT-BCT,Thông tư 19 2020,Bộ Công thương,Sửa đổi Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ,Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa,Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

3

Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

19/2019/TT-BCT,Thông tư 19 2019,Bộ Công thương,Tự vệ,Biện pháp tự vệ,Hiệp định,Đầu tư,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

4

Thông tư 19/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

19/2018/TT-BCT,Thông tư 19 2018,Bộ Công thương,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Xây dựng ban hành văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

5

Thông tư 19/2017/TT-BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

19/2017/TT-BCT,Thông tư 19 2017,Bộ Công thương,Nghiên cứu phụ tải điện ,Phương pháp nghiên cứu phụ tải điện ,Truyền tải điện BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2017/TT-BCT

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2017

6

Thông tư 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

19/2016/TT-BCT,Thông tư 19 2016,Bộ Công thương,Quá trình sản xuất bia ,Sản phẩm nước giải khát ,Ngành Công nghiệp,Mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

7

Thông tư 19/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

19/2015/TT-BCT,Thông tư 19 2015,Bộ Công thương,Thuốc nổ Amonit AD1,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc nổ BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2015/TT-BCT

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

8

Thông tư 19/2014/TT-BCT về mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

19/2014/TT-BCT,Thông tư 19 2014,Bộ Công thương,Mẫu hợp đồng,Mua bán điện ,Hợp đồng mua bán điện,Mua bán điện sinh hoạt,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

9

Thông tư 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

tư này. 4. Trường hợp giá bán điện bình quân được điều chỉnh theo quy định tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường và Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 08 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

10

Thông tư 19/2012/TT-BCT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

19/2012/TT-BCT,Thông tư 19 2012,Bộ Công thương,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,Ngành Công nghiệp và Thương mại ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2012/TT-BCT Hà Nội,

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

11

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định về kinh doanh khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

19/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 19 2020,Bộ Công thương,Hợp nhất Nghị định về kinh doanh khí,Kinh doanh khí,Hoạt động và điều kiện kinh doanh khí,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

12

Thông tư 19/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn, và diều bay có động cơ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

19/2011/TT-BVHTTDL,Thông tư 19 2011,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện hoạt động cơ sở thể thao ,Tổ chức hoạt động dù lượn,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2011

13

Thông tư 19/2011/TT-BTP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Thông tư 05/2008/TT-BTP, 03/2008/TT-BTP và 01/2010/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

19/2011/TT-BTP,Thông tư 19 2011,Bộ Tư pháp,Sửa đổi thủ tục hành chính,Nghiệp vụ trợ giúp pháp lý,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2011/TT-BTP Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

14

Thông tư 19/2010/TT-BCT ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương do Bộ Công Thương ban hành

19/2010/TT-BCT,Thông tư 19 2010,Bộ Công thương,Danh mục sản phẩm,Khả năng gây mất an toàn,Danh mục hàng hóa,Trách nhiệm quản lý,Bộ Công thương,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 17/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

15

Thông tư 19/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

19/2011/TT-NHNN,Thông tư 19 2011,Ngân hàng Nhà nước,Sở Quản lý ngoại hối trung ương,Phát hành trái phiếu quốc tế,Quản lý ngoại hối,Không được Chính phủ bảo lãnh ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2011

16

Thông tư 19/2011/TT-BKHCN quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

19/2011/TT-BKHCN,Thông tư 19 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước,Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm,Khoa học và công nghệ trọng điểm BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2011

17

Thông tư 19/2011/TT-BLĐTBXH quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

19/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 19 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung sư phạm dạy nghề ,Giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề,Giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2011

18

Thông tư 19/2011/TT-BTTTT quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

19/2011/TT-BTTTT,Thông tư 19 2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2011/TT

Ban hành: 01/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2011

19

Thông tư 19/2011/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

19/2011/TT-BTNMT,Thông tư 19 2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy hoạch sử dụng tài nguyên ,Bảo vệ môi trường biển hải đảo ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2011

20

Thông tư 19/2011/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành

19/2011/TT-BYT,Thông tư 19 2011,Bộ Y tế,Quản lý vệ sinh lao động,Sức khỏe người lao động,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100