Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 77086 công văn

161

Công văn số 5879 TM/XNK ngày 19/12/2003 của Bộ Thương mại về việc EU chuẩn bị ban hành quy định mới về quản lý hoá chất

5879TM/XNK, Công văn 5879TM, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5879 TM/XNK V/v EU chuẩn bị ban hành quy định mới về quản lý hoá chất Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

162

Công văn số 4511 TCT/NV6 ngày 19/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc hạch toán độc lập của Chi nhánh Công ty

Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: Công ty TNHH Trung Thành (Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 100/CV-2003 ngày 16 tháng 11 năm 2003 của Công ty TNHH Trung Thành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

163

Công văn số 4505 TCT/NV6 ngày 19/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc rút vốn góp bằng tài sản cố định

4505TCT/NV6,Công văn 4505TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4505 TCT/NV6 V/v rút vốn góp bằng TSCĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 12

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

164

Công văn 561/TCT-QLN năm 2021 xử lý vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 561/TCT-QLN V/v xử lý vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4599/CT-QLN ngày 15/10/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc vướng mắc triển khai thực hiện Nghị

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

165

Công văn 12/TCT-PCCS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với suất ăn công nghiệp cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

12/TCT-PCCS,Công văn 12 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/TCT-PCCS V/v thuế GTGT đối với suất ăn công nghiệp cung cấp cho DN chế

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2011

166

Công văn số 12/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế nhập khẩu

12/TCHQ-KTTT,Công văn 12 2007,Tổng cục Hải quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/TCHQ-KTTT V/v: tính thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: - Cục

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2007

167

Công văn số 3768/BGDĐT-CSVCTBĐCTE về hướng dẫn giá thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3768/BGDDT-CSVCTBDCTE,Công văn 3768 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 3768/BGDĐT-CSVCTBĐCTE V/v hướng dẫn về giá TBDH lớp 12 năm học 2008-2009 Hà

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

168

Công văn số 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE về khung thời gian mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3702/BGDDT-CSVCTBDCTE,Công văn 3702 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 3702/BGDĐT-CSVCTBĐCTE V/v: khung thời gian mua sắm TBDH lớp 12 năm

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2008

169

Công văn số 356/BXD-KTQH về việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp theo Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 do Bộ Xây dựng ban hành

356/BXD-KTQH,Công văn 356 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 356/BXD-KTQH V/v lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp theo Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2009

170

Công văn 2008/TXNK-QLN năm 2013 bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

2008/TXNK-QLN,Công văn 2008 2013,Cục thuế xuất nhập khẩu,Bổ sung hồ sơ thuế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2008

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

171

Công văn số 452/VPCP-KG về việc gia hạn thời gian thực hiện công trình Lịch sử Nam Bộ kháng chiến đến tháng 12 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

LSNBKC Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 193/LSNBKC ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình biên soạn và đề nghị cho gia hạn thời gian thực hiện công

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2008

172

Công văn số 77/UBND-VP về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2008 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

77/UBND-VP,Công văn 77 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc ------- Số: 77/UBND-VP Về việc đảm bảo vệ sinh an

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

173

Công văn số 1640/CP-CCHC ngày 19/12/2002 của Chính phủ về việc thí điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

1640/CP-CCHC,Công văn 1640 2002,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1640/CP-CCHC Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; - Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; -

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

174

Công văn số 6436/TCHQ/KTTT ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn một số nội dung về giá tính thuế

về giá tính thuế Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố Căn cứ Thông tư số 08/2002/TT/BTC ngày 23/1/2002 của Bộ Tài Chính, Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 9/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

175

Công văn số 4811/TCT/CS ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính- Tổng cục thuế về việc giảm thuế TNDN đối với công ty cổ phần

phần Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 19800 CT/NV của Cục thuế thành phố Hà Nội ngày 31/10/2002 hỏi về việc giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá. Tổng cục thuế có ý kiến như sau: 1/. Những doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

176

Công văn số 13920/TC-TCĐN ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính về việc phương án cấp tín dụng hàng hoá cho Lào

13920/TC-TCDN, Công văn 13920, Bộ Tài chính, Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13920/TC-TCĐN V/v phương án cấp tín dụng hàng hoá cho Lào Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Bộ Thương mại Bộ Tài chính nhận

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

177

Công văn số 1426/NHNN-QLNN ngày 19/12/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý dự thảo phương án cấp tín dụng hàng hoá cho CHDCND Lào

1426/NHNN-QLNN, Công văn 1426, Ngân hàng Nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1426/NHNN-QLNN V/v góp ý dự thảo phương án cấp tín dụng hàng hoá cho CHDCND Lào Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Bộ Thương mại Sau

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

178

Công văn số 13897 TC/ĐT ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư XDCB bổ sung kế hoạch năm 2002

13897TC/DT, Công văn 13897TC, Bộ Tài chính, Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13897 TC/ĐT V/v cấp vốn đầu tư XDCB bổ sung kế hoạch năm 2002 Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: - Các

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

179

Công văn số 7043/VPCP-QHQT ngày 19/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án pháp luật

7043/VPCP-QHQT, Công văn 7043, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7043/VPCP-QHQT V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án pháp luật Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 Kính gửi:

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

180

Công văn số 5253TM/CATBD ngày 19/12/2002 của Bộ Thương mại về việc thông báo danh sách tham dự hội chợ triển lãm Việt-Cam 2002

5253TM/CATBD, Công văn 5253TM, Bộ Thương mại, Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5253TM/CATBD V/v: thông báo danh sách tham dự Hội chợ triển lãm Việt - Cam 2002 Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 Kính gửi: Bà Phạm Thị Kim

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17