Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 77086 công văn

141

Công văn 8344/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn giai đoạn từ 01/1/2008 đến 21/12/2009 do Bộ Tài chính ban hành

trên 24T đến dưới 45T giai đoạn từ 01/1/2008 đến 21/12/2009 Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để xử lý thống nhất kiến nghị về thuế nhập khẩu đối với xe ô tô

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

142

Công văn số 12/BXD-KTQH về việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-KTQH,Công văn 12 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/BXD-KTQH V/v: Lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hà Nội,

Ban hành: 07/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2008

143

Công văn số 2505/BHXH-CĐBHXH về việc chế độ bảo hiểm xã hội theo Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

19/2008/TT-BLĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động. Ngày 23 tháng 9 năm 2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

144

Công văn số 12/BXD-QLN về việc giải quyết đối với một số trường hợp nhà đất liên quan đến chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 và pháp luật về quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-QLN,Công văn 12 2008,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/BXD-QLN V/v: trả lời CV số 392/SXD ngày 13/12/2007 của Sở

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2008

145

Công văn số 12/BTNMT-ĐĐ về việc đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tháng 01 năm 2008 Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tại kỳ họp thứ hai (tháng 11 năm 2007), Quốc hội khoá XII đã thông qua Nghị quyết số 07/2007/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008, trong đó đã quyết định nhiều biện pháp

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

146

Công văn số 12/VPCP-QHQT về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

12/VPCP-QHQT,Công văn 12 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12/VPCP-QHQT V/v Dự thảo Quyết định của Thủ tướng CP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

147

Công văn số 12/BKH-QLĐT về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

12/BKH-QLDT,Công văn 12 2008,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12/BKH-QLĐT V/v: Cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu

Ban hành: 02/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

148

Công văn 855/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn giai đoạn 01/1/2008 - 21/12/2009 do Bộ Tài chính ban hành

đến dưới 45 tấn giai đoạn 01/1/2008 - 21/12/2009 Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa; - Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. (Đ/c: 16 Xuân Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) Trả lời công văn số 442/CV-DN

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

149

Công văn 2315/HTQTCT-HT năm 2013 cung cấp thông tin về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận y tế theo Điều 12 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2315/HTQTCT-HT V/v cung cấp thông tin về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận y tế theo Điều 12 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Sở Tư pháp các

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

150

Công văn số 19/BXD-KHCN về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-KHCN,Công văn 19 2005,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/BXD-KHCN V/v: Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị

Ban hành: 07/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2008

151

Công văn số 19TCT/DNK về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp sử dụng nhiều lao động do Tổng cục Thuế ban hành

19TCT/DNK,Công văn 19TCT 2005,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 19TCT/DNK V/v: Ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp sử dụng nhiều lao động

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2008

152

Công văn số 19/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

19/TCHQ-GSQL,Công văn 19 2005,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 19/TCHQ-GSQL V/v: Vướng mắc về C/O Hà

Ban hành: 04/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

153

Công văn số 139 TCT/DNK ngày 19/01/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá tồn 31/12/2003

/2003 Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: Công ty Cổ phần nhiên liệu Sài Gòn (Đ/c: 1A Phạm Ngọc Thạch - quận I -TP.Hồ Chí Minh) Trả lời Công văn số 710/KHKD ngày 23/12/2003 của công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn v/v đề nghị xử lý chênh lệch thuế GTGT cho mặt

Ban hành: 19/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

154

Công văn 12/GSQL-GQ3 vướng mắc thực hiện Thông tư 165/2010/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

12/GSQL-GQ3,Công văn 12 2011,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/GSQL-GQ3 V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

155

Công văn số 6515 TCHQ/KTTT ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

khẩu Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: - XN LD Dụng cụ Y tế Long An ( Km 1954 - QL 1A - Thị xã Long An) - Cục Hải quan Long An Trả lời công văn số 63/CV.2003 của XNLD Dụng cụ Y tế Long An về một số vướng mắc trong quá trình thanh khoản (hoàn

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

156

Công văn số 4548/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

chấm dứt hợp đồng lao động Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: Công ty Phát triển khoáng sản MIDECO Trả lời công văn số 220/CV-TCHC ngày 02/12/2003 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1. Pháp luật lao động chưa có quy định

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

157

Công văn số 6520 TCHQ/GSQL ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện QĐ 704/2003/QĐ-BKH

6520TCHQ/GSQL,Công văn 6520TCHQ 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6520 TCHQ/GSQL V/v vướng mắc thực hiện QĐ 704/2003/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: - Cục

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

158

Công văn số 6300/VPCP-QHQT ngày 19/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Công an hợp tác với Bộ Nội vụ CHLB Đức

6300/VPCP-QHQT, Công văn 6300, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6300/VPCP-QHQT V/v Bộ Công an hợp tác với Bộ Nội vụ CHLB Đức Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Công an -

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

159

Công văn số 1735/CP-QHQT ngày 19/12/2003 của Chính phủ về việc chấm dứt Hiệu lực Hiệp định Thương mại và Thanh toán VN-Hungary

1735/CP-QHQT, Công văn 1735, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1735/CP-QHQT V/v Chấm dứt Hiệu lực Hiệp định Thương mại và Thanh toán VN-Hungary. Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: - Bộ

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

160

Công văn số 6522/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc mỹ phẩm nhập khẩu để bán ở cửa hàng miễn thuế xuất cảnh

6522/TCHQ-GSQL, Công văn 6522, Tổng cục Hải quan, Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6522/TCHQ-GSQL V/v mỹ phẩm NK để bán ở cửa hàng miễn thuế xuất cảnh Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: -

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17