Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 77059 công văn

101

Công văn 12/UBQG-VP hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2011 do Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ban hành

12/UBQG-VP,Công văn 12 2011,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/UBQG-VP V/v Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2011

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

102

Công văn số 19/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 343/SXD-TTr ngày 09/10/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-QLN,Công văn 19 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/BXD-QLN V/v: trả lời CV số 343/SXD-TTr ngày 09/10/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Hà

Ban hành: 09/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2009

103

Công văn 10771/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 135/2020/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 10771/VPCP-QHĐP V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

104

Công văn số 19/BXD-VLXD về việc trả lời về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-VLXD,Công văn 19 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/BXD-VLXD V/v: Trả lời về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục Hà

Ban hành: 06/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

105

Công văn 12/BXD-QLN trả lời công văn 15/SXD-QLN do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-QLN,Công văn 12 2011,Bộ Xây dựng,Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,Bán nhà cho người đang thuê,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 15/SXD-QLN

Ban hành: 15/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

106

Công văn 10582/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 10582/VPCP-QHĐP V/v thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội Khóa XIV Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

107

Công văn 12/BXD-KTXD xác định tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-KTXD,Công văn 12 2011,Bộ Xây dựng,Tổng mức đầu tư,Dự án đầu tư xây dựng công trình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/BXD-KTXD V/v xác định TMĐ dự án đầu tư

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

108

Công văn 12/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-KHCN,Công văn 12 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/BXD-KHCN V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

109

Công văn 12/BNN-BVTV về kinh phí chống dịch cho tỉnh Quảng Trị năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

12/BNN-BVTV,Công văn 12 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/BNN-BVTV V/v kinh phí chống dịch cho tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

110

Công văn 12/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

12/TCT-CS,Công văn 12 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/TCT-CS V/v thực hiện TT 153. Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

111

Công văn số 19/TCT-KK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

19/TCT-KK,Công văn 19 2009,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 19/TCT-KK V/v kê khai thuế GTGT Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2009

112

Công văn số 19/TCHQ-KTTT về việc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu kinh doanh sau đó tái xuất vào kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

19/TCHQ-KTTT,Công văn 19 2009,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 19/TCHQ-KTTT V/v: thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu kinh doanh

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2009

113

Công văn số 6656/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2002 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện khoản 12 điều 4 Quyết định số 19/2002/QĐ-TCHQ

điều 4 quyết định số 19/2002/QĐ-TCHQ. Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 Kính gửi : Cục Hải quan các tỉnh, thành phố . Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp về việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu cửa khâu đã được lam thủ tục hải

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

114

Công văn số 2268/TC-XNK ngày 19/12/2002 của Bộ Thương mại về việc tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu

2268/TC-XNK,Công văn 2268 2002,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2268/TC-XNK V/v tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 19/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

115

Công văn số 706/BXD-QLN về việc ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng

Ban hành: 24/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2009

116

Công văn 12/BXD-PTĐT trả lời Công văn 1954/UBND-NĐ về giải quyết vấn đề liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hoá trung tâm, phường 1, phường 9, thành phố Cà Mau do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-PTDT,Công văn 12 2010,Bộ Xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng,Khu dân cư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/BXD-PTĐT V/v: trả lời công văn số 1954/UBND-NĐ ngày 26/5/2010

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2010

117

Công văn số 18/BHXH-BT về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời thu bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để kịp thời thu bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, trong khi chờ thông tư hướng dẫn của các

Ban hành: 07/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 02/06/2009

Cập nhật: 05/03/2009

118

Công văn 914/UBDT-CSDT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 do Ủy ban Dân tộc ban hành

gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (theo nhiệm vụ được phân công) như sau: 1. Nhiệm vụ xây dựng các dự án, tiểu dự án: Quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và nhiệm vụ được Chính phủ điều chỉnh tại Báo cáo số 249/BC-CP Báo cáo đề xuất chủ

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

119

Công văn số 4840/LĐTBXH-VL về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thi hành Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Bảo hiểm thất nghiệp. Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008 Kính gửi: ..................................................................... Thi hành Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2009

120

Công văn số 19/BXD-QLN về việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-QLN,Công văn 19 2008,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 19/BXD-QLN V/v trả lời CV số 25/SXD-NĐ ngày 16/01/2008 của SXD tỉnh Tiền Giang Hà

Ban hành: 05/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.51.211