Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 77059 công văn

81

Công văn 12/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-HDXD,Công văn 12,Bộ Xây dựng,Cấp chứng chỉ hành nghề,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn cấp CCHN Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 01/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

82

Công văn 19/BXD-QLN hướng dẫn thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-QLN,Công văn 19 2010,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Thẩm định hồ sơ,Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản,Cấp chứng chỉ định giá bất động sản,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 19/BXD-QLN V/v đề

Ban hành: 30/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

83

Công văn 19/BXD-VLXD về quy hoạch khai thác đá khối và cao lanh-pyrofilit do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-VLXD,Công văn 19 2010,Bộ Xây dựng,Quy hoạch khai thác,Đá khối cao lanh pyrofilit,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số :19/BXD-VLXD V/v: quy hoạch khai thác

Ban hành: 26/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2010

84

Công văn 12/BXD-KTXD điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

12/BXD-KTXD,Công văn 12 2012,Bộ Xây dựng,Định mức dự toán khảo sát xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/BXD-KTXD V/v điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng công

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

85

Công văn 12/TCT-PC xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế lần đầu do Tổng cục Thuế ban hành

12/TCT-PC,Công văn 12 2012,Tổng cục Thuế,Đăng ký hành nghề đại lý thuế ,Hành nghề đại lý thuế lần đầu ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

86

Công văn 19/BXD-TCCB chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-TCCB,Công văn 19 2010,Bộ Xây dựng,Chuẩn bị nội dung báo cáo,Đoàn giám sát,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/BXD-TCCB V/v: Chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

87

Công văn 19/VPCP-QHQT về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận thiết bị y tế đã qua sử dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

19/VPCP-QHQT,Công văn 19,Văn phòng Chính phủ,Tiếp nhận,Trang thiết bị y tế,Đã qua sử dụng,Thành phố Hà Nội,Thể thao- Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 19/VPCP-QHQT V/v UBND TP Hà Nội

Ban hành: 04/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2010

88

Công văn số 3833/TCHQ-GSQL về việc giải đáp vướng mắc Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 do Tổng cục Hải quan ban hành

116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố Ngày 04/12/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thực hiện từ 08/01/2009.

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2009

89

Công văn số 9003/BTC-TCHQ do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008

9003/BTC-TCHQ,Công văn 9003 2009,Bộ Tài chính,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 9003/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn bổ sung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

90

Công văn số 6509/TCHQ/KTTT ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khiếu nại

6509/TCHQ/KTTT,Công văn 6509 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6509/TCHQ/KTTT V/v trả lời khiếu nại Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

91

Công văn số 6519/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc áp mã hàng NK

6519/TCHQ-GSQL,Công văn 6519 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6519/TCHQ-GSQL V/v áp mã hàng NK Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Cà Mau Trả

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

92

Công văn số 6518/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc áp mã hàng NK

6518/TCHQ-GSQL,Công văn 6518 2003,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6518/TCHQ-GSQL V/v áp mã hàng NK Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

93

Công văn số 6505 TCHQ-KTTT ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giải toả cưỡng chế

6505TCHQ-KTTT, Công văn 6505TCHQ-KTTT, Tổng cục Hải quan, Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6505 TCHQ-KTTT V/v giải toả cưỡng chế Hà Nội , ngày 19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: -

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

94

Công văn số 4518 TCT/NV2 ngày 19/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc truy thu thuế GTGT và thuế TNDN

19 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: - Công ty xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Đ/c: 35-37 Bến Chương Dương - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 256/XNK-03 của Công ty xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì về việc “xem xét lại việc tính truy thu thuế

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

95

Công văn số 4516 TCT/AC ngày 19/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ thu thuế môn bài

4516TCT/AC,Công văn 4516TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4516 TCT/AC V/v sử dụng chứng từ thu thế môn bài Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

96

Công văn số 4509 TCT/NV5 ngày 19/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế

4509TCT/NV5,Công văn 4509TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4509 TCT/NV5 V/v cấp mã số thuế Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

97

Công văn 8258/BGDĐT-CTHSSV khẩn trương báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau 19/11 43 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang 19/11 BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN (Kèm theo công văn số: 8258/BGDĐT-CTHSSV ngày 03 tháng 12 năm 2012) Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

98

Công văn 6936/BGDĐT-CTHSSV khẩn trương báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Khẩn trương báo cáo tổng kết Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Ngày 02/10/2012, Bộ Giáo

Ban hành: 18/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

99

Công văn số 2665/BTC-TCT về việc thực hiện Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 do Bộ Tài chính ban hành

2665/BTC-TCT,Công văn 2665 2009,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2665/BTC-TCT V/v thực hiện Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Ban hành: 10/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2009

100

Công văn 6519/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn tổng kết Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN do Bộ Giáo dục và Đào tao ban hành

6519/BGDDT-CTHSSV,Công văn 6519 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổng kết Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6519/BGDĐT-CTHSSV

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48