Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 77135 công văn

41

Công văn 948/BCA-V19 năm 2018 chuyển đổi thị thực của người mang quốc tịch nước ngoài do Bộ Công an ban hành

948/BCA-V19,Công văn 948 2018,Bộ Công An,Thị thực,Thị thực hộ chiếu,Quốc tịch,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 948/BCA-V19 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH KBL

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

42

Công văn 585/BCA-V19 năm 2018 về thời hạn điều tra, giải quyết một vụ tai nạn giao thông của Cảnh sát giao thông do Bộ Công an ban hành

585/BCA-V19,Công văn 585 2018,Bộ Công An,Giải quyết tai nạn giao thông ,Điều tra tai nạn giao thông ,Tai nạn giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 585/BCA-V19 V/v xử lý phản

Ban hành: 16/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

43

Công văn 213/SXD-QH về tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2011 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành

213/SXD-QH,Công văn 213,Tỉnh Quảng Nam,Quy hoạch xây dựng nông thôn,Chương trình mục tiêu quốc gia,Chương trình xây dựng nông thôn mới,Xây dựng- Đô thị UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

44

Công văn 1699/SXD-QH hướng dẫn thực hiện Thông tư về công tác khảo sát lập bản đồ phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

1699/SXD-QH,Công văn 1699,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng- Đô thị UBND TỈNH THANH HOÁ SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1699/SXD-QH V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư của Bộ Xây dựng về công tác khảo sát lập

Ban hành: 11/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

45

Công văn 19/BXD-KHCN năm 2015 nhướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 19/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Tổng Công ty Cơ khí xây dựng Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 2635/TCT-ĐT&QLXD ngày 02/12/2014 của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

46

Công văn 19/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

19/TCT-CS,Công văn 19 2015,Tổng cục Thuế,Khấu trừ thuế,Khấu trừ thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ,Hàng nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

47

Công văn 19/BXD-GĐ năm 2014 hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-GD,Công văn 19 2014,Bộ Xây dựng,Kiểm tra nghiệm thu,Đánh giá nghiệm thu ,Nghiệm thu,Chất lượng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/BXD-GĐ V/v hướng dẫn

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

48

Công văn 12/BCT-TTTN năm 2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

12/BCT-TTTN,Công văn 12 2016,Bộ Công thương,Bộ Công thương,Quỹ bình ổn giá xăng dầu,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/BCT-TTTN V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

49

Công văn 19/BXD-PTĐT năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về xác định vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-PTDT,Công văn 19 2014,Bộ Xây dựng,Quản lý đầu tư phát triển đô thị,Xác định vốn chủ sở hữu ,Đầu tư,Kế toán - Kiểm toán,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19

Ban hành: 29/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

50

Công văn 19/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

19/BXD-QLN,Công văn 19 2014,Bộ Xây dựng, hướng dẫn Luật Nhà ở,Quy định pháp luật về nhà ở,Nhà ở,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/BXD-QLN V/v: Hướng dẫn thực hiện quy định

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

51

Công văn 590/SXD-QLN&CS nêu rõ lại 02 nội dung tại Hướng dẫn 8654/HD-SXD-QLN&CS do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội (viết tắt là Nghị quyết 19) và Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ (viết tắt là Nghị định 51). Qua rà soát quy định pháp luật có liên quan, Sở Xây dựng nêu rõ lại hai nội dung tại Hướng dẫn số

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

52

Công văn 12/TCT-TTr năm 2015 xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quả do cơ quan Công an chuyển hồ sơ để xử lý về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

12/TCT-TTr,Công văn 12 2015,Tổng cục Thuế,Xử lý số tiền thuế,Khắc phục hậu quả ,Cơ quan Công an chuyển hồ sơ,Xử lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

53

Công văn 19/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 19/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai Trả lời công văn số 2099/HQĐNa-GSQL của Cục Hải quan Đồng Nai đề ngày 19/12/2012 nêu vướng mắc liên quan đến một số C/O mẫu D do Malaysia phát

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

54

Công văn 19/TCT-DNL về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 154/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

V, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp." Tại khoản 2 điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

55

Công văn 4783/UBND-QH về thẩm định hồ sơ di dời lưới điện do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

4783/UBND-QH,Công văn 4783,Thành phố Cần Thơ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4783/UBND-QH V/v thẩm định hồ sơ di dời lưới điện. Cần Thơ,

Ban hành: 11/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2011

56

Công văn 8794/BGDĐT-GDĐH thực hiện Nghị quyết 50/2010/NQ-QH12 về chính sách, pháp luật thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

thực hiện Nghị quyết số 50/2010/NQ-QH12 của Quốc hội Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: - Giám đốc các học viện; - Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng. Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa XII

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

57

Công văn 2057/UBND-QH về bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

2057/UBND-QH,Công văn 2057,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2057/UBND-QH V/v bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới,

Ban hành: 18/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2011

58

Công văn số 25/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 192/CV-CTY ngày 19/2/2009 của Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn do Bộ Xây dựng ban hành

hạn quy định tại Điều 4 của Nghị quyết 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội. - Đối với diện tích làm văn phòng, nếu bên mua là cá nhân, tổ chức trong nước thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng với thời hạn sở hữu là thời hạn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư (bên bán) và được ghi rõ trên giấy

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

59

Công văn 12/CP-KTTH năm 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Chính phủ ban hành

12/CP-KTTH,Công văn 12,Chính phủ,BHXH bắt buộc quân nhân CAND,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CP-KTTH V/v đính chính văn bản Hà

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

60

Công văn 12/QLCL-KH năm 2014 góp ý Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Số: 12/QLCL-KH Vv góp ý Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Vụ Kế hoạch Phúc đáp công văn số 6014/BNN-KH ngày 19/12/2013 về việc góp ý Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183