Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 77135 công văn

201

Công văn 480/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. - Căn cứ quy định tại Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014. - Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016). Về trường hợp

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

202

Công văn về việc cho thuê lại đất trong KCN

19/KCN, Công văn 19, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/KCN Hà Nội , ngày 12 tháng 11 năm 1997 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/KCN NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC CHO THUÊ LẠI ĐẤT TRONG KCN Kính gửi:

Ban hành: 12/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

203

Công văn 3164/VPCP-NN năm 2017 thực hiện Nghị quyết 28/2016/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Về đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 832/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01 tháng 3 năm 2017 việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

204

Công văn 7222/BTC-TCHQ năm 2014 về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% đối với các tờ khai nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn trong giai đoạn từ ngày 01/1/2008 đến hết ngày 21/12/2009 do Bộ Tài chính ban hành

07/5/2014 của Công ty TNHH MTV Hà Thành kiến nghị được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% đối với các tờ khai nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn trong giai đoạn từ ngày 01/1/2008 đến hết ngày 21/12/2009. Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

205

Công văn về việc Kế hoạch cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu năm 2000

12/DMDN,Công văn 12 2000,Ban Đổi mới quản lý doanh nghi BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/ĐMDN Về việc Kế hoạch cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu năm 2000

Ban hành: 17/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

206

Công văn 1329/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với mua bán vàng, bạc, đá quý, đồng hủy, đồng lạnh, đồng đổi màu và Thiên Thạch do Tổng cục Thuế ban hành

- Đối với hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 04/4/2016; Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

207

Công văn 100/BXD-KTQH hướng dẫn Thông tư 19/2008/TT-BXD về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Ban quản lý các Khu công nghiệp, tỉnh Hòa Bình Trả lời công văn số 256/BQLKCN-QLQH ngày 07/10/2010 của Ban quản lý các khu công nghiệp, tỉnh Hòa Bình đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan của

Ban hành: 15/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

208

Công văn số 12/CP-QHQT ngày 5/01/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt Thoả ước tín dụng với AFD tài trợ cho chương trình Ngân hàng-Tài chính II

12/CP-QHQT,Công văn 12 2004,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/CP-QHQT V/v phê duyệt Thoả ước tín dụng với AFD tài trợ cho Chương trình Ngân hàng - Tài chính II Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 05/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

209

Công văn 10324/VPCP-KTTH năm 2016 thực hiện Nghị quyết 28/2016/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thời gian trình: Tháng 12 năm 2016. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan thực hiện cụ thể. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

210

Công văn 16485/BTC-CST năm 2013 thực hiện quy định tại Nghị quyết 54/2013/QH13 và 57/2013/QH13 do Bộ Tài chính ban hành

nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 12 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII đã thông qua các Nghị quyết số 54/2013/QH13 của Quốc hội về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 57/2013/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó có quy

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

211

Công văn 2012/LĐTBXH-BHXH trả lời Công văn 10/TGPL về khác nhau giữa Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội và điểm 8 Khoản 11 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nhau giữa Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội và điểm 8 Khoản 11 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Từ ngày 01/01/1995 Bộ Luật Lao động có hiệu lực thi hành, theo đó chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo cơ chế mới, cơ chế có đóng-có hưởng. Trước năm 1995, chính

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

212

Công văn 10936/VPCP-NN năm 2017 chuẩn bị báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 và Nghị quyết 32/2016/QH do Văn phòng Chính phủ ban hành

10936/VPCP-NN V/v chuẩn bị báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 và Nghị quyết 32/2016/QH của Quốc hội. Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

213

Công văn 6711/VPCP-ĐMDN năm 2019 về hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

6711/VPCP-ĐMDN V/v hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 6186/BTC-TCDN ngày 30 tháng 5 năm 2019 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

214

Công văn 6237/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện Nghị quyết 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 6237/VPCP-QHĐP V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2019/QH14 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quang ngang Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Ban hành: 13/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

215

Công văn 2807/CV-BCĐ năm 2021 khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành

2807/CV-BCD,Công văn 2807 2021,Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID19,Khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID19,Khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID19,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

216

Công văn 2830/CV-BCĐ năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành

tế về công tác giám sát, cách ly, xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19: Công điện ngày 05/01/2021 của Thường trực Ban Bí Thư và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 và Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tăng cường giám sát và quản lý người

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

217

Công văn số 9161/BGTVT-KCHT về việc điều chỉnh tên một số hạng mục công trình sửa chữa khẩn cấp trong Quyết định số 2476/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (theo Quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

cấp trong QĐ số 2476/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (theo quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ). Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008 Kính gửi: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2008

218

Công văn 45566/CT-TTHT năm 2019 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 82/2017/CV-AMC ngày 21/09/2017 và công văn số 93/2017/CV-AMC ngày 12/10/2017 của Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân khi xử lý tài sản đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

219

Công văn 3980/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

3980/VPCP-ĐMDN V/v Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2019 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 3186/BTC-TCDN ngày 20 tháng 3 năm 2019 về tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối

Ban hành: 11/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

220

Công văn 770/CV-BCĐ năm 2021 về hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành

770/CV-BCD,Công văn 770 2021,Hỗ trợ thành phố Hà Nội xét nghiệm COVID-19,Hỗ trợ Hà Nội thực hiện xét nghiệm COVID-19,Hỗ trợ Hà Nội phòng chống dịch COVID-19,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183