Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 222228 văn bản

121

Nghị quyết số 08/2007/QH12 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Quốc hội ban hành

08/2007/QH12,Nghị quyết 08 2007,Quốc hội,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 08/2007/QH12 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC DỰ

Ban hành: 12/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2007

122

Nghị quyết số 06/2007/QH12 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005 do Quốc hội ban hành

06/2007/QH12,Nghị quyết 06 2007,Quốc hội,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2007/QH12 Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2007 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA

Ban hành: 04/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2007

123

Nghị quyết số 05/2007/QH12 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII do Quốc hội ban hành

05/2007/QH12,Nghị quyết 05 2007,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2007/QH12 Hà Nội , ngày 04 tháng 08 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỂ

Ban hành: 04/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

124

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2007

Luật 01 2007,Quốc hội,Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi,Luật phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Sửa đổi,Bổ sung,01/2007/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/QH12

Ban hành: 04/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2007

125

Nghị quyết số 03/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành

03/2007/QH12,Nghị quyết 03 2007,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2007/QH12 Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 02/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2007

126

Nghị quyết số 02/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

02/2007/QH12,Nghị quyết 02 2007,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2007/QH12 Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN

Ban hành: 02/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2007

127

Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII do Quốc hội ban hành

01/2007/QH12,Nghị quyết 01 2007,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/QH12 Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CẤU

Ban hành: 31/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2007

128

Nghị quyết số 01a/2007/QH12 về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của các đại biểu Quốc hội khóa XII do Quốc hội ban hành

01a/2007/QH12,Nghị quyết 01a 2007,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01A/2007/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2007 NGHỊ QUYẾT XÁC

Ban hành: 19/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2007

129

Nghị quyết 1032/2020/UBTVQH14 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 19/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

130

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 19/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

131

Nghị quyết số 19/2003/QH11 về nhiệm vụ năm 2004 do Quốc Hội ban hành

19/2003/QH11,Nghị quyết 19 2003,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2004 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

132

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019 LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2000, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội sửa

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

133

Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành

34/2009/NQ-QH12,Nghị quyết 34 2009,Quốc hội,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Nghị quyết số: 34/2009/NQ-QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009 NGHỊ

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

134

Nghị quyết số 31/2009/NQ-QH12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Quốc hội ban hành

31/2009/NQ-QH12,Nghị quyết 31 2009,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 31/2009/NQ-QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

135

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân 2003

Luật 12 2003,Quốc hội,Luật Bầu cử Đại biểu HĐND,Luật Bầu cử,Luật bầu cử Hội đồng nhân dân,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Hội đồng nhân dân,12/2003/QH11,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

136

Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi theo Nghị quyết 28/2016/QH14 do Quốc hội ban hành

107/2020/QH14,Nghị quyết 107 2020,Quốc hội,Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp mới,Thời hạn miễn thuế sử dụng đất là đến hết 31/12/2025,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

137

Nghị quyết số 12/2002/QH11 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003 do Quốc hội ban hành

bất động sản; 14. Luật nhà ở; 15. Luật trưng cầu ý dân; 16. Bộ luật xử lý vi phạm hành chính; 17. Luật công vụ; 18. Luật về luật sư; 19. Luật chứng khoán. DANH MỤC SỐ 2 CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2003 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2002/QH11) I.

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

138

Nghị quyết số 10/2007/NQ-QH12 về việc chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008 do Quốc hội ban hành

10/2007/NQ-QH12,Nghị quyết 10 2007,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 10/2007/NQ-QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2007

139

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND thông qua đề án Giải thể, tái lập, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Đắk Glong do tỉnh Đắk Nông ban hành

19/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 19,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2008/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 22 tháng 12

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

140

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

19/2008/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35