Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 222706 văn bản

101

Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

------------------- Luật số: 37/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

102

Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009

Luật 34 2009,Quốc hội,Luật nhà ở sửa đổi,Luật đất đai sửa đổi,Luật nhà ở,Luật đất đai,Quyền sở hữu nhà ở,Quyền sử dụng đất,Sửa đổi,Bổ sung,34/2009/QH12,Bất động sản QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Luật số:

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

103

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

Luật 35 2009,Quốc hội,Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Trách nhiệm bồi thường,Người bị thiệt hại,Người thi hành công vụ,Thời hiệu yêu cầu bồi thường,35/2009/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

104

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

Luật 33 2009,Quốc hội,Luật cơ quan đại diện Việt Nam,Cơ quan Đại diện,Cơ quan đại diện nước ngoài,Cơ quan đại diện ngoại giao,Cơ quan đại diện lãnh sự,33/2009/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

105

Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Luật 32 2009,Quốc hội,Luật di sản văn hóa sửa đổi,Luật di sản văn hóa,Luật di sản,Di sản văn hóa phi vật thể,Di tích lịch sử-văn hóa,Xếp hạng di tích,Sửa đổi,Bổ sung,32/2009/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

106

Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Luật 31 2009,Quốc hội,Luật điện ảnh sửa đổi,Luật điện ảnh,Sản xuất phim,Cơ sở sản xuất phim,Kịch bản phân cảnh,Sửa đổi,Bổ sung,31/2009/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 31/2009/QH12

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

107

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Luật 30 2009,Quốc hội,Luật quy hoạch đô thị,Quy hoạch đô thị,Khu đô thị mới,Quản lý quy hoạch đô thị,Cảnh quan đô thị,Không gian đô thị,Kiến trúc đô thị,30/2009/QH12,Xây dựng - Đô thị QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

108

Luật Quản lý nợ công 2009

Luật 29 2009,Quốc hội,Luật quản lý nợ công,Quản lý nợ công,Vay nước ngoài,Hạn mức vay,Nợ nước ngoài của quốc gia,29/2009/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 29/2009/QH12

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

109

Luật Lý lịch tư pháp 2009

Luật 28 2009,Quốc hội,Luật lý lịch tư pháp,Lý lịch tư pháp,Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp,Lập lý lịch tư pháp,Phiếu lý lịch tư pháp,Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp,Cấp Phiếu lý lịch tư pháp,Thông tin lý lịch tư pháp,28/2009/QH12,Quyền dân sự QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

110

Nghị quyết số 30/2009/QH12 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 do Quốc hội ban hành

30/2009/QH12,Nghị quyết 30 2009,Quốc hội,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- Nghị quyết số: 30/2009/QH12 Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2009 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 09/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

111

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Luật 03 2007,Quốc hội,Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm,Phòng chống bệnh truyền nhiễm,Bệnh truyền nhiễm,Trung gian truyền bệnh,Người mắc bệnh truyền nhiễm,Vùng có dịch,Vùng có nguy cơ dịch ,03/2007/QH12,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

112

Luật tương trợ tư pháp 2007

Luật 08 2007,Quốc hội,Luật tương trợ tư pháp,Tương trợ tư pháp,Hợp pháp hóa lãnh sự,Tương trợ tư pháp về dân sự,Tương trợ tư pháp về hình sự,08/2007/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

113

Luật Đặc xá 2007

Luật 07 2007,Quốc hội,Luật Đặc xá,Quyết định đặc xá,Hội đồng tư vấn đặc xá,Đề nghị đặc xá,Không được đề nghị đặc xá,Người được đề nghị đặc xá,07/2007/QH12,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

114

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Luật 05 2007,Quốc hội,Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa,Chất lượng sản phẩm hàng hóa,Chất lượng sản phẩm,Quản lý chất lượng,Quyền lợi người tiêu dùng,Người tiêu dùng,Kiểm tra chất lượng,Kiểm tra chất lượng hàng hóa,05/2007/QH12,Thương mại QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2007

115

Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Luật 02 2007,Quốc hội,Luật phòng chống bạo lực gia đình,Phòng chống bạo lực gia đình,Hành vi bạo lực gia đình,Bạo lực gia đình,Nạn nhân bạo lực gia đình,02/2007/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *****

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

116

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Luật 04 2007,Quốc hội,Luật thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập cá nhân,Cá nhân không cư trú,Cá nhân cư trú,Thu nhập chịu thuế,Thu nhập được miễn thuế,Kỳ tính thuế,04/2007/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

117

Luật Hóa chất 2007

Luật 06 2007,Quốc hội,Luật hóa chất,Hóa chất nguy hiểm,Hóa chất độc,Sự cố hóa chất,Sự cố hóa chất nghiêm trọng,Hoạt động hóa chất,06/2007/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

118

Nghị quyết số 11/2007/QH12 về việc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) và năm 2008 do Quốc hội ban hành

kèm theo Nghị quyết số 11/2007/QH12) A- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC I. CÁC DỰ ÁN LUẬT 1. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII (dự kiến tháng 5-2008) a) Trình Quốc hội thông qua: 13 dự án luật: 1. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 3. Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

119

Nghị quyết số 09/2007/QH12 về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2008 do Quốc hội ban hành

SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2008 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 08/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà

Ban hành: 14/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

120

Nghị quyết số 07/2007/QH12 về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 do Quốc hội ban hành

07/2007/QH12,Nghị quyết 07 2007,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/QH12 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ

Ban hành: 12/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249