Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 222790 văn bản

61

Luật viên chức 2010

Luật 58 2010,Quốc hội,Luật viên chức 2010,58/2010/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 58/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 LUẬT

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

62

Nghị quyết 53/2010/QH12 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011 do Quốc hội ban hành

53/2010/QH12,Nghị quyết 53 2010,Quốc hội,Phân bổ ngân sách trung ương ,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Nghị quyết số: 53/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2011

63

Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Luật 57 2010,Quốc hội,57/2010/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 57/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

64

Luật thanh tra 2010

Luật 56 2010,Quốc hội,Luật thanh tra 2010,56/2010/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 56/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

65

Nghị quyết 52/2010/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Quốc hội ban hành

52/2010/QH12,Nghị quyết 52 2010,Quốc hội,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2011,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Nghị quyết số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

66

Nghị quyết 51/2010/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do Quốc hội ban hành

phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội và Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16/1/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đến khi Quốc hội có Nghị quyết mới về vấn đề này. Rà soát, điều chỉnh quy định về phân cấp, phân

Ban hành: 08/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2010

67

Nghị quyết 48/2010/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII do Quốc hội ban hành

48/2010/QH12,Nghị quyết 48 2010,Quốc hội,Chương trình xây dựng,Xây dựng dự án Luật Pháp lệnh,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Nghị quyết số: 48/2010/QH12 Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2010

68

Nghị quyết 49/2010/QH12 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư do Quốc hội ban hành

49/2010/QH12,Nghị quyết 49 2010,Quốc hội,Dự án công trình quan trọng quốc gia,Đầu tư QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Nghị quyết số: 49/2010/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2010

Ban hành: 19/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

69

Nghị quyết 50/2010/QH12 thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học do Quốc hội ban hành

50/2010/QH12,Nghị quyết 50 2010,Quốc hội,Bảo đảm chất lượng đào tạo ,Giáo dục đại học,Giáo dục QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Nghị quyết số: 50/2010/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 19/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

70

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

Luật 50 2010,Quốc hội,50/2010/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 50/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010 LUẬT SỬ

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

71

Luật Trọng tài thương mại 2010

Luật 54 2010,Quốc hội,Luật Trọng tài thương mại ,54/2010/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 54/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

72

Luật thi hành án hình sự 2010

Luật 53 2010,Quốc hội,Luật thi hành án hình sự ,53/2010/QH12,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 53/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

73

Luật bưu chính 2010

Luật 49 2010,Quốc hội,49/2010/QH12,Công nghệ thông tin QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 49/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010 LUẬT

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

74

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Luật 48 2010,Quốc hội,Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ,48/2010/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Luật số: 48/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

75

Luật an toàn thực phẩm 2010

Luật 55 2010,Quốc hội,55/2010/QH12,Thương mại,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 55/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010 LUẬT

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

76

Luật nuôi con nuôi 2010

Luật 52 2010,Quốc hội,Luật nuôi con nuôi ,52/2010/QH12,Quyền dân sự QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

77

Luật người khuyết tật 2010

Luật 51 2010,Quốc hội,Luật người khuyết tật ,51/2010/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 51/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

78

Nghị quyết 44/2010/QH12 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Quốc hội ban hành

44/2010/QH12,Nghị quyết 44 2010,Quốc hội,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Năm 2008,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Nghị quyết số: 44/2010/QH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2010

79

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Luật 46 2010,Quốc hội,Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,46/2010/QH12,Tiền tệ - Ngân hàng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 46/2010/QH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

80

Luật các tổ chức tín dụng 2010

Luật 47 2010,Quốc hội,Luật các tổ chức tín dụng,47/2010/QH12,Tiền tệ - Ngân hàng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Luật số: 47/2010/QH12 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 LUẬT

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117