Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 222226 văn bản

41

Luật xuất bản 2012

Luật 19 2012,Quốc hội,Luật xuất bản 2012,Luật Xuất bản,Xuất bản,Luật xuất bản sửa đổi,Luật xuất bản mới nhất,Luật xuất bản mới ,19/2012/QH13,Thương mại,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

42

Nghị quyết 19/2011/QH13 kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại khu kinh tế, làng nghề do Quốc hội ban hành

19/2011/QH13,Nghị quyết 19 2011,Quốc hội,Chính sách pháp luật về môi trường ,Khu kinh tế,Làng nghề,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 19/2011/QH13 Hà

Ban hành: 26/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2011

43

Luật Công đoàn 2012

Luật 12 2012,Quốc hội,Luật Công đoàn,Năm 2012,12/2012/QH13,Lao động - Tiền lương QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 12/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

44

Nghị quyết 12/2011/QH13 về kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 do Quốc hội ban hành

12/2011/QH13,Nghị quyết 12 2011,Quốc hội,Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 12/2011/QH13 Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

45

Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật Tố tụng dân sự sửa đổi do Quốc hội ban hành

60/2011/QH12,Nghị quyết 60 2011,Quốc hội,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 60/2011/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

46

Nghị quyết 59/2011/QH12 về kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII do Quốc hội ban hành

59/2011/QH12,Nghị quyết 59 2011,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 59/2011/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2011

47

Luật phòng, chống mua bán người năm 2011

Luật 66 2011,Quốc hội,Luật phòng chống mua bán người,66/2011/QH12,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 66/2011/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 03

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2011

48

Luật kiểm toán độc lập 2011

Luật 67 2011,Quốc hội,Luật kiểm toán độc lập,67/2011/QH12,Kế toán - Kiểm toán QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2011/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

49

Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011

Luật 65 2011,Quốc hội,Luật tố tụng dân sự sửa đổi ,65/2011/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 65/2011/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

50

Nghị quyết 58/2010/QH12 thực hiện Nghị quyết 07/1997/QH10 và 44/2005/QH11 về dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất do Quốc hội ban hành

58/2010/QH12,Nghị quyết 58 2010,Quốc hội,Tiền tệ - Ngân hàng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 58/2010/QH12 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 26/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

51

Nghị quyết 57/2010/QH12 về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Quốc hội ban hành

57/2010/QH12,Nghị quyết 57 2010,Quốc hội,Cải cách thủ tục hành chính,Giám sát thực hiện ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Nghị quyết số: 57/2010/QH12 Hà Nội, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

52

Nghị quyết 56/2010/QH12 về thi hành Luật tố tụng hành chính do Quốc hội ban hành

56/2010/QH12,Nghị quyết 56 2010,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 56/2010/QH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

53

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa đổi 2010

Luật 63 2010,Quốc hội,Sửa đổi,Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội,63/2010/QH12,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 63/2010/QH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

54

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Luật 61 2010,Quốc hội,Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi ,61/2010/QH12,Bảo hiểm QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 61/2010/QH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

55

Luật tố tụng hành chính 2010

Luật 64 2010,Quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,64/2010/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 64/2010/QH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 LUẬT

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

56

Luật chứng khoán sửa đổi 2010

Luật 62 2010,Quốc hội,Luật chứng khoán sửa đổi ,62/2010/QH12,Chứng khoán QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 62/2010/QH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 LUẬT

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

57

Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành

55/2010/QH12,Nghị quyết 55 2010,Quốc hội,Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Nghị quyết số: 55/2010/QH12 Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

58

Nghị quyết 54/2010/QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011 do Quốc hội ban hành

54/2010/QH12,Nghị quyết 54 2010,Quốc hội,Chương trình hoạt động giám sát,Chương trình giám sát Quốc hội ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 54/2010/QH12

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

59

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Luật 59 2010,Quốc hội,Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ,59/2010/QH12,Thương mại QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 59/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

60

Luật khoáng sản 2010

Luật 60 2010,Quốc hội,Luật Khoáng sản,60/2010/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 60/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010 LUẬT

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35