Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 222706 văn bản

21

Nghị quyết số 21/2008/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Quốc hội ban hành

21/2008/QH12,Nghị quyết 21 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2008/QH12 Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 08/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

22

Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Quốc hội ban hành

23/2008/QH12,Nghị quyết 23 2008,Quốc hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đốc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/2008/QH12 Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008 NGHỊ

Ban hành: 06/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2008

23

Nghị quyết số 18/2008/QH12 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân do Quốc hội ban hành

18/2008/QH12,Nghị quyết 18 2008,Quốc hội,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 18/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2008

24

Nghị quyết số 20/2008/QH12 về việc một số vấn đề kinh tế - xã hội năm 2008 trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

20/2008/QH12,Nghị quyết 20 2008,Quốc hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

25

Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008

Luật 16 2008,Quốc hội,Luật phòng chống ma túy sửa đổi,Luật Phòng chống ma túy,Phòng chống ma túy,Người nghiện ma túy,Cai nghiện ma túy,Sửa đổi,Bổ sung,16/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

26

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Luật 15 2008,Quốc hội,Luật trưng mua trưng dụng tài sản,Trưng mua trưng dụng tài sản,Trưng mua tài sản,Trưng dụng tài sản,Người có tài sản trưng dụng,Người có tài sản trưng mua,15/2008/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

27

Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Luật 11 2008,Quốc hội,Luật hoạt động chữ thập đỏ,Hiến máu nhân đạo,Hoạt động chữ thập đỏ,Sơ cấp cứu ban đầu,Quỹ hoạt động chữ thập đỏ,11/2008/QH12,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

28

Luật năng lượng nguyên tử 2008

Luật 18 2008,Quốc hội,Luật năng lượng nguyên tử,Năng lượng nguyên tử,Vật liệu hạt nhân,Nguồn bức xạ,Nguồn phóng xạ,Dược chất phóng xạ,Đồng vị phóng xạ,18/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2008

29

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Luật 09 2008,Quốc hội,Tài sản nhà nước,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Sử dụng tài sản nhà nước,Mua sắm tài sản nhà nước,09/2008/QH12,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

30

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Luật 17 2008,Quốc hội,Luật Ban hành Văn bản,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Hiệu lực của văn bản,Ban hành văn bản,Xây dựng ban hành văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,17/2008/QH12 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2008

31

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Luật 13 2008,Quốc hội,Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Thu thuế giá trị gia tăng,Giá tính thuế,Cơ sở kinh doanh,Sửa đổi,Bổ sung,13/2008/QH12,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

32

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Luật 10 2008,Quốc hội,Luật Dầu khí,Luật Dầu khí sửa đổi,Hoạt động dầu khí,Hợp đồng dầu khí,Bổ sung,Sửa đổi,10/2008/QH12,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 10/2008/QH12

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

33

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật 14 2008,Quốc hội,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế,Doanh thu chịu thuế,Doanh thu tính thuế,14/2008/QH12,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2008

34

Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan do Quốc hội ban hành

15/2008/QH12,Nghị quyết 15 2008,Quốc hội,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15/2008/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

35

Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành

14/2008/QH12,Nghị quyết 14 2008,Quốc hội,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2008/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

36

Nghị quyết số 13/2008/QH12 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Quốc hội ban hành

13/2008/QH12,Nghị quyết 13 2008,Quốc hội,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/2008/QH12 Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2008

37

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

Luật 19 2017,Quốc hội,Cơ quan Đại diện,Cơ quan đại diện ngoại giao,Luật cơ quan đại diện Việt Nam,Hợp pháp hóa lãnh sự,19/2017/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 19/2017/QH

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2008

39

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Luật 12 2017,Quốc hội,Bộ luật Hình sự,Bộ luật hình sự 2015,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Sửa đổi Bộ Luật Hình sự,12/2017/QH14,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

40

Nghị quyết 19/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” do Quốc hội ban hành

19/2016/QH14,Nghị quyết 19 2016,Quốc hội,Thành lập Đoàn giám sát ,Thực hiện pháp luật,Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm,Kết quả giám sát ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249