Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2008/QH12 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 222229 văn bản

181

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 51/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Quảng Nam,Sửa đổi,Phân cấp quản lý nhà nước,Tài sản nhà nước,Cơ quan hành chính,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

182

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

14/12/2007 và số 965/BYT-BH ngày 19/02/2008 về giải quyết một số vướng mắc liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Chi tiết theo Biểu số 3 đính kèm) Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở Y tế, sở Tài chính; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh trên địa

Ban hành: 17/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2012

183

Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Luật 19 2000,Quốc hội,Luật Dầu khí sửa đổi,Luật Dầu khí,Hoạt động dầu khí,Thuế Tài nguyên,Thăm dò dầu khí,Khai thác dầu khí,Sửa đổi,Bổ sung,19/2000/QH10,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

184

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/2008/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 12

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2011

185

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về Bảng giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh An Giang,Bảng giá xây dựng,Bảng giá xây dựng công trình,Bảng giá xây dựng vật kiến trúc,Xây dựng nhà ở,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 11/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2008

186

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008 của một số dự án để thực hiện yêu cầu kiềm chế lạm phát theo Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Sóc Trăng ban hành

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2008/QĐ-UBND Sóc Trăng,

Ban hành: 09/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

187

Chỉ thị 19/2008/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

19/2008/CT-UBND,Chỉ thị 19 2008,Tỉnh Hà Tĩnh,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

188

Chỉ thị 19/2008/CT-TTg về tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

19/2008/CT-TTg,Chỉ thị 19 2008,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 19/2008/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008 CHỈ THỊ

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2008

189

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về miễn thu phí dự thi, phí xét tuyển vào các trường chuyên, trung học cơ sở, trung học phổ thông do tỉnh Lâm Đồng ban hành

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2008/QĐ-UBND Đà Lạt,

Ban hành: 02/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

190

Quyết định 19/2008/QĐ-BYT về Quy chế làm việc của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

19/2008/QD-BYT,Quyết định 19 2008,Bộ Y tế,Quy chế làm việc của Bộ Y tế,Quy chế làm việc,Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 19/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2008

191

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về Quy định xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Tiền Giang,Trạm thu phát sóng thông tin di động,Hoạt động xây dựng lắp đặt,Tỉnh Tiền Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2012

192

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn tỉnh Bình Định

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Bình Định,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2008/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 21 tháng 5

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2013

193

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND bổ sung chế độ hỗ trợ đối với sinh viên học đại học ngành y, dược hệ chính quy tại các trường đại học công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Long An,Bổ sung,Chế độ hỗ trợ,Sinh viên học đại học ngành y,Sinh viên học đại học ngành dược,Hệ chính quy,Tỉnh Long An,Trường đại học công lập,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

194

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về chuyển đổi Phòng Công chứng số I tỉnh Kon Tum sang đơn vị sự nghiệp công lập

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Kon Tum,Phòng Công chứng số I Kon Tum,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2008/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 20

Ban hành: 20/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

195

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về giá bồi thường cây trồng, tài sản, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Đắk Lắk,Định giá cây trồng,Định giá tài sản,Định giá vật kiến trúc,Bồi thường khi thu hồi đất,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

196

Chỉ thị 32/2008/CT-TTg thi hành Luật phòng, chống ma túy sửa đổi và Nghị quyết 16/2008/QH12 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2008/QH12 CỦA QUỐC HỘI Ngày 3 tháng 6 năm 2008, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 về việc giải quyết một số vấn đề

Ban hành: 11/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2008

197

Quyết định 19/2008/QĐ-BTC bãi bỏ Thông tư 40/2005/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2008/QD-BTC,Quyết định 19 2008,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư,Cơ chế tài chính,Dự án cấp nước sạch,Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

198

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Vườn quốc gia Bù Gia Mập do tỉnh Bình Phước ban hành

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2008/QĐ-UBND Đồng

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

199

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

19/2008/QD-UBND,Quyết định 19 2008,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2008/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 18/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

200

Quyết định 19/2008/QĐ-BGDĐT về bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá - nghệ thuật - thông tin trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 19/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT - THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định

Ban hành: 18/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35