Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2007/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210714 văn bản

1

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Số: 19/2007/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 25 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM KÊ BẮT BUỘC HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng

Ban hành: 25/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

2

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Tỉnh Hưng Yên,Văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản,Văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 19/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 23/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2007

3

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển ngành Dược tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Tỉnh Bạc Liêu,Phát triển ngành Dược,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 06

Ban hành: 06/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2009

4

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về giá cây cối, hoa màu áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Tỉnh Đắk Nông,Đơn giá cây cối,Đơn giá hoa màu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2010

5

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Tỉnh Vĩnh Long,Bồi thường tái định cư,Hỗ trợ tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 19/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2007

6

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị ban hành

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Tỉnh Quảng Trị,Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước,Tổ chức bộ máy biên chế,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 02/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2007

7

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Tỉnh Điện Biên,Quy chế quản lý,Sử dụng Tài nguyên nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 19/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 02/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2010

8

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND huỷ bỏ Bộ đơn giá tổng hợp cho các hạng mục công trình thuộc diện phải đền bù trên địa bàn huyện lỵ Quỳnh Nhai kèm theo Quyết định 14/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

19/2007/QĐ-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HUỶ BỎ BỘ ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP CHO CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC DIỆN PHẢI ĐỀN BÙ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỴ QUỲNH NHAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2007/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2007 CỦA UBND TỈNH SƠN LA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

9

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC

Ban hành: 19/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

10

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Số: 19/2007/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 07 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU VÀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 07/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

11

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 23 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2006-2010 UỶ BAN

Ban hành: 23/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

12

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

19/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: 1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình, thủ tục công nhận và khen thưởng danh hiệu “Người tốt việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan, Trường học có đời sống văn hóa tốt”,

Ban hành: 22/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2014

13

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

-------------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 09 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 27/CP ngày

Ban hành: 09/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

14

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 01 tháng 8 năm 2007

Ban hành: 01/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

15

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Quy định sử dụng tạm thời một phần hè phố trên các tuyến đường trong nội ô thị trấn, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Tỉnh Sóc Trăng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 27 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 27/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

16

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Tỉnh Quảng Ngãi,Đơn giá khảo sát xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 19

Ban hành: 19/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2009

17

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

--------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 20 tháng 6 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, TỶ LỆ PHÂN BỔ SỐ THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng

Ban hành: 20/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

18

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thu quỹ Phòng, chống lụt bão đối với công dân trên địa bàn quận 8 năm 2007 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2007/QĐ-UBND Quận 8, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Ban hành: 15/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

19

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Thành phố Cần Thơ,Lệ phí cấp giấy phép xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 19/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

Ban hành: 12/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122