Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2006/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 216180 văn bản

1

Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2006/QD-BTC,Quyết định 19 2006,Bộ Tài chính,Kế toán hành chính sự nghiệp,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 19/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2006/QĐ-BTC NGÀY 30/3/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

3

Quyết định 09/2007/-BLĐTBXH bổ sung mẫu các loại chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính vào Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC áp dụng cho kế toán nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Bộ trưởng

Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp; Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài

Ban hành: 30/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

4

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Tài chính ban hành

19/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 19 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực,Quản lý phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực,Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

5

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

19/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 19 2019,Bộ Tài chính,Kế toán nghiệp vụ thuế,Kế toán nghiệp vụ thi hành án,Hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

6

Thông tư 19/2006/TT-BTC hướng dẫn phân loại mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô do Bộ Tài chính ban hành

19/2006/TT-BTC,Thông tư 19 2006,Bộ Tài chính,Phân loại linh kiện ô tô,Phân loại phụ tùng ô tô,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2006/TT-BTC

Ban hành: 15/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 19 2018,Bộ Tài chính,Tiền sử dụng đất,Thu tiền sử dụng đất,Tính tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-BTC

Ban hành: 25/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

8

Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

19/2020/TT-BTC,Thông tư 19 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC,Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước,Hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

9

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2017 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

19/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 19 2017,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Trích khấu hao,Tài sản cố định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 20/07/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

10

Thông tư 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2019/TT-BTC,Thông tư 19 2019,Bộ Tài chính,Giá tính lệ phí trước bạ,Tính lệ phí trước bạ,Xe ô tô,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/TT-BTC

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

11

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

19/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 19 2016,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất ,Luật quản lý thuế,Hợp nhất Luật Quản lý thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/10/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

12

Quyết định 2006/QĐ-BTC năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2006/QD-BTC,Quyết định 2006 2011,Bộ Tài chính,Hết hiệu lực pháp luật,Công bố văn bản hết hiệu lực BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2011

13

Quyết định 19/2006/QĐ-UBND ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010 của tỉnh Điện Biên

19/2006/QD-UBND,Quyết định 19 2006,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2006/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 14 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

14

Quyết định 19/2006/QĐ-BTNMT ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường

19/2006/QD-BTNMT,Quyết định 19 2006,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Danh mục địa danh trên bản đồ,Đơn vị hành chính Việt Nam,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2006/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

15

Quyết định 19/2006/QĐ-BTS về việc thành lập Văn phòng chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

19/2006/QD-BTS,Quyết định 19 2006,Bộ Thuỷ sản,Bộ Thủy sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 01/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

16

Quyết định 19/2006/QĐ-UBND Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

19/2006/QD-UBND,Quyết định 19 2006,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ đơn giá xây dựng ,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2006/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 28/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2014

17

Thông tư 19/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

19/2018/TT-BTC,Thông tư 19 2018,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính Ngân hàng Nhà nước,Tài chính ngân hàng ,Nghĩa vụ tài chính Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

18

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

19/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 19 2015,Bộ Tài chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Dự trữ Quốc gia,Kho bạc Nhà nước,Tài sản nhà nước,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/07/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

19

Quyết định 19/2006/QĐ-BKHCN về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng xăng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

19/2006/QD-BKHCN,Quyết định 19 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn chất lượng xăng BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm

Ban hành: 02/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

20

Quyết định 19/2006/QĐ-UBND về chương trình sản xuất lúa chất lượng cao giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

19/2006/QD-UBND,Quyết định 19 2006,Tỉnh Bạc Liêu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2006/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 30 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 30/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217