Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1890/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 154884 văn bản

1

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2019,Thành phố Cần Thơ,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 07 tháng 8 năm

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

2

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục tên thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

3

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2018,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 14 tháng 06 năm

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2018

4

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và Danh mục văn bản hành chính do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành có liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

5

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

1890/QD-UBND,Quyết định 1890,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 11 năm

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2017

6

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 28 tháng 10

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

7

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn của tỉnh Vĩnh Long

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Vi phạm hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 24 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

8

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh An Giang

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2016,Tỉnh An Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND An Giang, ngày 07 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

9

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Quyết định 1250/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

--------------- Số: 1890/QĐ-UBND Bình Định, ngày 03 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1205/QĐ-UBND NGÀY 10/4/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Cứ Quyết định số

Ban hành: 03/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

10

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình và nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

1890/QD-UBND,Quyết định 1890,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

11

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1890/QD-UBND,Quyết định 1890 2012,Tỉnh Hà Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 20 tháng 09 năm

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

12

Kế hoạch 1890/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 250/-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1890/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/KH-UBND Lâm Đồng, ngày 04 tháng 4 năm 2018 KẾ

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

13

Quyết định 1890/2012/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1890/2012/QD-UBND,Quyết định 1890 2012,Thành phố Hải Phòng,Định mức kinh tế kỹ thuật,Quản lý khai thác công trình thủy lợi ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2013

14

Quyết định 1890/QĐ-BCT bổ sung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

1890/QD-BCT,Quyết định 1890 2017,Bộ Công thương,Thi hành pháp luật,Tình hình thi hành pháp luật ,Thi hành pháp luật bộ Công thương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1890/QĐ

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

15

Quyết định 1890/QĐ-LĐTBXH năm 2015 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1890/QD-LDTBXH,Quyết định 1890 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện Nghị quyết,Chính phủ điện tử,Kế hoạch hành động thực hiện ,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

16

Quyết định 1890/QĐ-BGTVT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1890/QD-BGTVT,Quyết định 1890 2013,Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường sắt Việt Nam,Cục Đường sắt VN 2013,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 03/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

17

Quyết định 1890/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1890/QD-TTg,Quyết định 1890 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế xã hội,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1890/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2010

18

Quyết định 1890/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 271 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1890/QD-TTg,Quyết định 1890 2007,Thủ tướng Chính phủ,Chiến sĩ cách mạng,Kỷ niệm chương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Số: 1890/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

19

Quyết định 1890/2003/QĐ-BTM về việc uỷ quyền Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Thương mại ban hành

1890/2003/QD-BTM,Quyết định 1890,Bộ Thương mại,Khu công nghệ cao TP HCM,Ủy quyền quản lý,Ban quản lý,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1890/2003/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

20

Thông báo 1890/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

1890/TB-TCHQ,Thông báo 1890,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa 2015 ,Phân loại hàng hóa XNK,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224