Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1855/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13669 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1855/QĐ-TTg năm 2011 hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho địa phương bị thiệt hại do bão số 4 và 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1855/QD-TTg,Quyết định 1855 2011,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ giống cây trồng,Địa phương bị thiệt hại do bão ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1855/QĐ-TTg

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

2

Quyết định 1855/QĐ-TTg năm 2009 về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1855/QD-TTg,Quyết định 1855 2009,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập,Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ,Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Ủy ban nhân dân huyện,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 11/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2009

3

Quyết định 1855/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1855/QD-TTg,Quyết định 1855 2007,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển năng lượng quốc gia,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1855/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

4

Kế hoạch 1855/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022

--------------- Số: 1855/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 03 tháng 5 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022 Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

Ban hành: 03/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

5

Quyết định 1855/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1855/QD-BGTVT,Quyết định 1855 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải,Đoàn kiểm tra hoạt động vận tải lĩnh vực đường bộ,Đoàn kiểm tra vận tải đảm bảo thích ứng an toàn COVID19,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------

Ban hành: 22/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2021

6

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

1855/QD-UBND,Quyết định 1855 2021,Tỉnh Nam Định,Thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Nam Định,Giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa tỉnh Nam Định,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Văn hóa tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

7

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre

1855/QD-UBND,Quyết định 1855 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp xã tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về giáo dục của Ủy ban cấp xã Bến Tre,Thủ tục về giáo dục của Ủy ban cấp xã tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

8

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

1855/QD-UBND,Quyết định 1855 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục đường thủy nội địa của Sở Giao thông Huế,Thủ tục đường thủy nội địa Sở Giao thông Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2021

9

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

1855/QD-UBND,Quyết định 1855 2020,Tỉnh Lai Châu,Giải quyết thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Giải quyết thủ tục về kiến trúc của Sở Xây dựng Lai Châu,Thủ tục quy hoạch kiến trúc của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2021

10

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

1855/QD-UBND,Quyết định 1855 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi,Quy trình thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

11

Quyết định 1855/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành

1855/QD-CTN,Quyết định 1855 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đang cư trú tại Áo,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

12

Kế hoạch 1855/KH-UBND năm 2020 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành

1855/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2021 2025,Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

13

Quyết định 1855/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1855/QD-BTNMT,Quyết định 1855 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Tài nguyên thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg,Thực hiện quản lý rác thải nhựa đại dương,Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương đến 2030,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

14

Thông báo 1855/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thực phẩm bổ sung Gold Standard 100% Whey-French Vanilla Creme,dạng bột do Tổng cục Hải quan ban hành

1855/TB-TCHQ,Thông báo 1855 2020,Tổng cục Hải quan,Thông báo kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại Thực phẩm bổ sung Gold Standard,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2022

15

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

16

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre

1855/QD-UBND,Quyết định 1855 2018,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1855/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 10 tháng 9 năm

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

17

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2018 về việc đổi tên và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang

1855/QD-UBND,Quyết định 1855 2018,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1855/QĐ-UBND An Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2018

18

Quyết định 1855/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1855/QD-TCHQ,Quyết định 1855,Tổng cục Hải quan,Chi cục Hải quan,Tổ chức Chi cục Hải quan,Cơ cấu tổ chức,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

19

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2017 phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1855/QD-UBND,Quyết định 1855 2017,Tỉnh Quảng Trị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1855/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 06 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

20

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy chế hoạt động của Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

1855/QD-UBND,Quyết định 1855 2016,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1855/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 9 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27