Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1847/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 152587 văn bản

1

Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1847/QD-TTg,Quyết định 1847 2018,Thủ tướng Chính phủ,Công vụ,Chính sách văn hóa,Thực hiện nhiệm vụ công vụ ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-TTg

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

2

Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1847/QD-TTg,Quyết định 1847 2013,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

3

Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

1847/QD-UBND,Quyết định 1847 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính đường thủy nội địa,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

4

Quyết định 1847/QĐ-CTN năm 2019 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Yu - Kuei do Chủ tịch nước ban hành

1847/QD-CTN,Quyết định 1847 2019,Chủ tịch nước,Cho trở lại quốc tịch,Cho trở lại quốc tịch Việt Nam,Trở lại quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

5

Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

1847/QD-UBND,Quyết định 1847 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 7

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

6

Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre

1847/QD-UBND,Quyết định 1847 2018,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 07 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

7

Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

1847/QD-UBND,Quyết định 1847 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-UBND Bình Định, ngày 01 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 01/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

8

Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1847/QD-UBND,Quyết định 1847 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 02/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

9

Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

1847/QD-UBND,Quyết định 1847 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 22

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

10

Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1847/QD-UBND,Quyết định 1847 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục hành chính mới ,Tài nguyên và môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

11

Quyết định 1847/QĐ-BYT năm 2011 thành lập Ban soạn thảo “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2020” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1847/QD-BYT,Quyết định 1847 2011,Bộ Y tế,Chiến lược quốc gia,Thành lập Ban soạn thảo,Phòng chống HIV/AIDS,Giai đoạn 2011 - 2020,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

12

Quyết định 1847/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ

1847/QD-UBND,Quyết định 1847 2011,Tỉnh Phú Thọ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 30 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

13

Quyết định 1847/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 công nhận kết quả tuyển dụng viên chức do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

1847/QD-BNN-TCCB,Quyết định 1847 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

14

Quyết định 1847/QĐ-BYT năm 2009 Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm A(H1N1) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1847/QD-BYT,Quyết định 1847 2009,Bộ Y tế,Bệnh phẩm cúm A H1N1,Mẫu bệnh phẩm cúm A H1N1,Bảo quản mẫu bệnh phẩm cúm,Lấy mẫu bệnh phẩm cúm,Vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm,Hướng dẫn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 27/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2009

15

Kế hoạch 1847/KH-UBND năm 2018 về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Kế hoạch hành động của tỉnh nhằm cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp thực hiện các Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012; Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

16

Kế hoạch 1847/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 88/QĐ-TTG NGÀY 20/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

17

Quyết định 1847/2003/QĐ-BYT ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1847/2003/QD-BYT,Quyết định 1847 2003,Bộ Y tế,Kê đơn thuốc,Bán thuốc,Quy chế kê đơn thuốc,Quy chế bán thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1847/2003/QĐ-BYT Hà Nội , ngày 28 tháng 05

Ban hành: 28/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

18

Quyết định 1847/2002/QĐ-UB về điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1847/2002/QD-UB,Quyết định 1847 2002,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bảo hiểm,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/2002/QĐ-UB Huế, ngày 15 tháng 7 năm

Ban hành: 15/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

19

Thông báo 1847/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hỗn hợp sợi thủy tinh có gia cường nhựa màu xám do Tổng cục Hải quan ban hành

1847/TB-TCHQ,Thông báo 1847 2015,Tổng cục Hải quan,Hỗn hợp sợi thủy tinh,Phân loại hàng hóa 2015 ,Phân loại hàng hóa,Bảng phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa XNK,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

20

Thông báo 1847/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

1847/TB-DPMT,Thông báo 1847 2009,Cục Y tế dự phòng và Môi trườn,Dịch cúm A(H1N1),Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1847/TB-DPMT Hà Nội,

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144