Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1832/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 192349 văn bản

1

Quyết định 1832/QĐ-TTg năm 2020 về Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 1832/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG HÀNH ĐỘNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

2

Quyết định 1832/QĐ-TTg năm 2013 Kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1832/QD-TTg,Quyết định 1832 2013,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

3

Quyết định 1832/QĐ-TTg năm 2008 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1832/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

4

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2019,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

5

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2019,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

6

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sơn La

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 26/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

7

Quyết định 1832/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 16 tháng 5 năm

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

8

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2018 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Văn hóa Du lịch thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2018,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

9

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã do tỉnh Nam Định ban hành

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2018,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Nam Định, ngày 29 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 29/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

10

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2017 về Đề án phát triển xuất khẩu mặt hàng chủ lực tỉnh Lâm Đồng đối với từng khu vực thị trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 17 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 17/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

11

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 16

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

12

Quyết định 1832/QĐ-BYT năm 2017 công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 16 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1832/QD-BYT,Quyết định 1832 2017,Bộ Y tế,Danh mục thuốc,Chứng minh tương đương sinh học ,Danh mục thuốc tương đương sinh học ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-BYT Hà

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2017

13

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2017,Thành phố Hồ Chí Minh,Chất thải sinh hoạt ,Chất thải rắn ,Quản lý chất thải,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

14

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2016 về Kiện toàn Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2016,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 01 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

15

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2016,Thành phố Hà Nội,Chủ trương đầu tư,Phê duyệt chủ trương đầu tư,Dự án đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

16

Quyết định 1832/QĐ-BGDĐT năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1832/QD-BGDDT,Quyết định 1832 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi ,Công bố thủ tục hành chính thay thế,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

17

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2013 công nhận kết quả đánh giá đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2013,Tỉnh Bắc Kạn,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1832/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 28 tháng 10

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

18

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2013,Tỉnh Bến Tre,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

19

Quyết định 1832/QĐ-CTN năm 2013 cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1832/QD-CTN,Quyết định 1832 2013,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

20

Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2013 công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

1832/QD-UBND,Quyết định 1832 2013,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1832/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 12 tháng 9 năm

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217