Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 181/Q��-NH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22155 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

2

Quyết định 181/NH-QĐ năm 1991 về Quy tắc tổ chức và kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

181/NH-QD,Quyết định 181 1991,Ngân hàng Nhà nước,Thanh toán bù trừ,Quy chế thanh toán bù trừ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 181/NH

Ban hành: 10/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2010

3

Quyết định 181/QĐ-NH1 năm 1995 về Lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

181/QD-NH1,Quyết định 181 1995,Ngân hàng Nhà nước,Tổ chức tín dụng,Lãi suất cho vay ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 181/QĐ-NH1 Hà Nội , ngày 29 tháng 6 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT

Ban hành: 29/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

4

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2022 về phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Thừa Thiên Huế

181/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phát triển địa chỉ số gắn với bản đồ số,Phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia,Phát triển địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

5

Quyết định 181/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố do tỉnh Tuyên Quang ban hành

181/QD-UBND,Quyết định 181 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuyên Quang 2022,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyệnTuyên Quang,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang 2022,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2022

6

Nghị quyết 181/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

181/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2022,Tỉnh Hưng Yên,Chương trình phát triển nhà ở ,Phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên,Phát triển nhà ở Hưng Yên đến 2025,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

7

Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

181/QD-UBND,Quyết định 181 2022,Tỉnh Hà Giang,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi ngành Y tế,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ ngành Y tế,Thủ tục hành chính ngành Y tế Hà Giang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2022

8

Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

181/QD-UBND,Quyết định 181 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính quản lý lao động,Thủ tục hành chính quản lý lao động ngoài nước,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Lâm Đồng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

9

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 về phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

181/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số,Kế hoạch về bảo đảm an toàn thông tin mạng,Phát triển Chính quyền số Quảng Ngãi,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

10

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1689/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

181/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Chương trình xây dựng nông thôn mới,Thực hiện Quyết định 1689/QĐ-TTg,Chủ trương đầu tư xây dựng nông thôn mới,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2022

11

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

181/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch xây dựng nông thôn mới,Thực hiện xây dựng nông thôn mới Hưng Yên 2021 2025,Xây dựng nông thôn mới Hưng Yên 2021 2025,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

12

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản và gia súc, gia cầm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

181/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,Phòng chống dịch bệnh thủy sản 2022,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Bạc Liêu 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

13

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg về Chương trình phát triển Y dược cổ truyền, kết hợp Y dược cổ truyền với Y dược hiện đại đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

181/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg,Kế hoạch phát triển Y dược cổ truyền Vũng Tàu,Kết hợp Y dược cổ truyền với hiện đại Vũng Tàu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

14

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TU về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

181/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TU phát triển đô thị Tuyên Quang,Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị tỉnh Tuyên Quang,Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tỉnh Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2022

15

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 về đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

181/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Đầu tư tạo quỹ đất sạch tỉnh Hậu Giang,Khai thác quỹ đất cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 2025,Đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất tỉnh Hậu Giang,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

16

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025

181/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Phòng ngừa tội phạm trong hoạt động văn hóa tỉnh Kiên Giang,Phòng ngừa tội phạm trong hoạt động du lịch tỉnh Kiên Giang,Phòng chống vi phạm trong hoạt động thể thao Kiên Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

17

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành

181/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai Cần Thơ,Nâng cao nhận thức và Quản lý rủi ro thiên tai Cần Thơ,Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Cần Thơ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

18

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

181/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch Covid trong thời gian giãn cách Hà Nội,Đảm bảo lương thực phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội,Cung ứng hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

19

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

181/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai,Kế hoạch phòng chống thiên tai Hải Phòng,Thực hiện phòng chống thiên tai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2022

20

Thông báo 181/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

181/TB-VPCP,Thông báo 181 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc họp với Hồ Chí Minh về phòng chống COVID,Kết luận tại cuộc họp về phòng chống dịch COVID 19,Kt luận của Thủ tướng với Hồ Chí Minh về phòng COVID 19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219