Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 181/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27498 văn bản

1

Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

181/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2015,Tỉnh Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2015/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 11

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

2

Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2015 (đợt 2)

181/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2015,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2015/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

3

Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

181/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2015,Tỉnh Đắk Lắk,Công nghệ thông tin HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2015/NQ-HĐND Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

4

Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

181/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2015,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2015/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 24 tháng 04 năm

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

5

Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND17 ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

181/2015/NQ-HDND17,Nghị quyết 181 2015,Tỉnh Bắc Ninh,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2015/NQ-HĐND17 Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

6

Nghị quyết 181/NQ-HĐND về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

181/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng,Nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ phát triển xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

7

Nghị quyết 181/NQ-HĐND năm 2018 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành

181/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2018,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2019

8

Nghị quyết 181/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

181/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Mức chi hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục,Nội dung chi hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục,Hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

9

Nghị quyết 181/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

181/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2019/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

10

Nghị quyết 181/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

181/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2019/NQ-HĐND Thanh Hóa,

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

11

Nghị quyết 181/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang

181/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2018,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2018/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

12

Nghị quyết 181/NQ-HĐND năm 2015 về chấp thuận danh mục dự án đề nghị đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

181/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2015,Tỉnh Vĩnh Phúc,Ngân sách Trung ương,Vốn trái phiếu Chính phủ,Chấp thuận danh mục dự án đầu tư ,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

13

Nghị quyết 181/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN do Chính phủ ban hành

Số: 181/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH KHUNG PHÁP LÝ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA ASEAN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

14

Nghị quyết 181/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh năm 2009 do tỉnh Quảng Nam ban hành

181/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2010,Tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2010/NQ-HĐND Tam Kỳ, ngày 09 tháng 12 năm

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

15

Nghị quyết 181/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu; nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định ngân sách năm tiếp theo do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 17 ban hành

181/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2010,Tỉnh Lai Châu,Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ,Ngân sách địa phương năm 2011 ,Ổn định ngân sách ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2012

16

Nghị quyết 181/2009/NQ-HĐND về phí tham quan Khu Di tích lịch sử - Văn hóa Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành

181/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2009,Tỉnh Phú Thọ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/2009/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 24

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

17

Kế hoạch 181/KH-HĐND năm 2016 tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021

công dân năm 2013; - Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; - Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 Quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND các cấp; Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch tổ chức

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2017

18

Nghị quyết số 181/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

181/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 181 2007,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 181/2007/NQ-HĐND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

19

Nghị quyết 181/2010/NQ-HĐND16 về Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 22 ban hành

181/2010/NQ-HDND16,Nghị quyết 181 2010,Tỉnh Bắc Ninh,Bảng giá đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 181/2010/NQ-HĐND16 Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

20

Thông tư 181/2015/TT-BTC Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

181/2015/TT-BTC,Thông tư 181 2015,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Chế độ chứng từ kế toán ,Quỹ hoán đổi danh mục ,Hệ thống tài khoản kế toán,Hạch toán ghi sổ kế toán ,Chế độ kế toán đối với Quỹ mở ,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75