Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 181/2004/NĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 181794 văn bản

1

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai

181/2004/ND-CP,Nghị định 181 2004,Chính phủ,Thi hành Luật Đất đai,Luật đất đai,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 181/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

2

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND quy định cụ thể Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP và 84/2007/-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

17/2012/QD-UBND,Quyết định 17 2012,Tỉnh Sơn La,Quy định cụ thể Luật Đất đai ,Nghị định 181/2004/NĐ-CP ,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

3

Nghị định 38/2011/-CP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Nghị định 149/2004/NĐ-CP và Nghị định 160/2005/-CP

-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004, NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2004/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2005/-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 26/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2011

4

Thông tư 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số:  01/2005/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm

Ban hành: 13/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2008/QĐ-UBND về Quy định Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

La, ngày 21 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2008/QĐ-UBND NGÀY 11/4/2008 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA VỀ QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003, NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29/10/2004, NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2007/

Ban hành: 21/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2010

6

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Nghị định 84/2007/-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

------- Số: 07/2008/QĐ-UBND Sơn La, ngày 11 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003, NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29/10/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2007/-CP NGÀY 25/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

7

Quyết định 317/2004/QĐ-UB ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật đất đai 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 317/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI 2003; NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ ; QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2004/QĐ-BTNMTNGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

8

Công điện số 09/CĐ-BTNMTvề việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường

VIỆC TRIỂN KHAI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Qua theo dõi việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của

Ban hành: 18/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

9

Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo

181/2013/ND-CP,Nghị định 181 2013,Chính phủ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 181/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

10

Nghị định 70/2021/-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo

70/2021/ND-CP,Nghị định 70 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Quảng cáo,Sửa đổi 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo,Sửa đổi Nghị định 181 hướng dẫn Luật Quảng cáo,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

11

Nghị định 181/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

181/2007/ND-CP,Nghị định 181 2007,Chính phủ,Huyện Đông Hưng,Huyện Kiến Xương,Huyện Vũ Thư,Tỉnh Thái Bình,Thành phố Thái Bình,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 13/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2007

12

Quyết định 181/2004/QĐ-UB về việc Thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

181/2004/QD-UB,Quyết định 181 2004,Thành phố Hà Nội,Sở Bưu chính viễn thông,Thành lập,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 181/2004

Ban hành: 08/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

13

Quyết định 181/2004/QĐ-UB sửa đổi khoản 3 Điều 5 Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước kèm theo Quyết định 98/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

181/2004/QD-UB,Quyết định 181 2004,Thành phố Đà Nẵng,Bán đấu giá nhà,Chuyển quyền sử dụng đất,Sửa đổi,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 16/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

14

Quyết định 181/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

181/2004/QD-TTg,Quyết định 181 2004,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật Nhà nước,Hội đồng nhân dân,Tỉnh Ủy,Tuyệt mật,Tuyệt mật và tối mật,Ủy ban nhân dân,Ủy ban nhân dân huyện,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

15

Quyết định 181/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng

181/2004/QD-UB,Quyết định 181 2004,Tỉnh Lâm Đồng,Giải Báo chí tỉnh Hà Giang,Giải báo chí quốc gia,Giải Báo chí ,Quy chế xét tặng Giải Báo chí ,Thể lệ Giải Báo chí ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

16

Quyết định 181/2004/QĐ-UB Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

181/2004/QD-UB,Quyết định 181 2004,Tỉnh Quảng Ngãi,Quản lý hoạt động khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 181/2004/QĐ-UB Quảng

Ban hành: 03/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

17

Quyết định 181/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

181/2004/QD-UB,Quyết định 181 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy hoạch ngành nghề dịch vụ nhạy cảm,Văn hóa Xã hội,Tệ nạn xã hội,Quận 1,Giai đoạn 2004 2005,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 181/2004/QĐ-UB TP.Hồ

Ban hành: 22/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

18

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành

181/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai Cần Thơ,Nâng cao nhận thức và Quản lý rủi ro thiên tai Cần Thơ,Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng Cần Thơ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

19

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

181/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch Covid trong thời gian giãn cách Hà Nội,Đảm bảo lương thực phòng chống dịch Covid 19 Hà Nội,Cung ứng hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

20

Thông báo 181/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

181/TB-VPCP,Thông báo 181 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc họp với Hồ Chí Minh về phòng chống COVID,Kết luận tại cuộc họp về phòng chống dịch COVID 19,Kt luận của Thủ tướng với Hồ Chí Minh về phòng COVID 19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250